Son Dakika Haberler

Savaş’ta Taktik Tartışılır, Komutan Tartışılmaz

Savaş’ta Taktik Tartışılır, Komutan Tartışılmaz
Okunma : 90 views Yorum Yap
Saim Öztürk
CHP Sarıyer Yerel Yönetimler Komisyonu Başkanı Av. H. Saim Öztürk

Bizler birer partiliyiz ve partinin neferiyiz.Parti Tüzüğümüze göre üyelerin ve delegelerin katılımı ve seçimler sonunda yöneticilerimizi belirleriz.Kendisine hiç bir görev verilmediği halde partisine hizmet eden entelektüel birikime sahip ,geçmişte kamuda ve özel sektörde sorumluluklar almış, üst düzey yöneticilik yapmış bürokratlarımız ve partili siyasetçilerimiz de mevcuttur.

Partimize geçici heveslerle değil, iktidar olmak,Türk Ulusunu ve Cumhuriyetini Atatürk Devrimleriyle ve onun ötesinde bilimle, çağdaş medeniyetin nimetleriyle buluşturarak ileriye taşıma iddiasındayız.Bu hedefe ulaşmayı arzu ederken zaman zaman öz eleştirimizi yaparak,yöntemlerimizi,yöneticilerin uygulamalarını partililik bilinci içinde parti demokrasisinin sağladığı olanaklardan yararlanarak, yetkili kurullarda,parti içi çalışmalarda beğenir yada beğenmeyiz ,eleştirir yada övgüyle karşılarız.

Bu eleştiri yada övgülerde dikkat edilmesi gereken bir takım ölçütler olduğu kuşkusuzdur.Öncelikle bunu yaparken Genel Başkanımız rahmetli İsmet İnönünün ülkemizi özne olarak kullandığı “ben bu davranışımla partime zarar mı veriyorum,yoksa yarar mı sağlıyorum”kriterini kullanmak,sonrada “benim bu olumsuz koşullarda partime yarar sağlayabilmem için ne şekilde davranmam gerekir sorusunu kendimize sormak,doğru olan davranışları sergilemektir.”

Dikkat edilirse bu ana kadar hiçbir yönetici ismi,makamı yada parti pratiğini söz konusu etmeden , konuyu ilkesel bazda ele almaya çalıştım.

Düşmanla karşı karşıya geldiğinizde taktik belki tartışılır, ama komutan tartışılmaz.Yoksa savaşı kaybedersiniz.Cumhuriyet kan kaybediyor,bunu hepimiz görüyoruz ve biliyoruz.

Güncel olarak yapmamız gerekenin ne olduğu konusuna gelince;Şu an itibariyle her an değişebilecek koşullarda nazara alınarak 2015 seçimlerine beş yada azami yedi buçuk aylık bir zaman var.

 

Günümüz Ülke koşullarının,siyasi iktidarın istek ve hedeflerinin arz ettiği vahamet düşünüldüğünde acilen parti tabanının bir dayanışma içinde toparlanmasının,hazırlanmakta olduğuna inandığımız seçim programı ve projelerinin tabandan hızla halka yansıtılmasının,halkın beklentileri alınarak programda bunların yer bulmasının,örgütlerin kısa ve orta vadeli bir yapılanma modeli ile Genel seçimlere Hazırlık komisyonlarıyla (GESHAK) çalışmaya başlamalarının,bu komisyonların ARGE(Seçim çevresi sorunları,proje,plan,program,propaganda),

SEÇİM ÇALIŞMALARI(mevzuat,Sandık sorumluları organizasyonu,Mahalle temsilcileri ve komitelerini gönüllülerin görev başı ve parti içi eğitimi,örgütlenme,lojistik)

HALKLA İLİŞKİLER(Bilişim sorumlusu,Sekreterya,İletişim)

YEREL YÖNETİMLER İLŞK.(partili belediyelerle temas ve tanıtım) ve benzeri konularında ilçeler bazında her alt grupta en az 3 kişinin görev yapmasının uygun olacağını değerlendiriyorum.

Bu önerim 2014 Yerel yönetimler seçimlerinde Sarıyer ilçesinde yapılan seçim çalışmaları ve alınan sonuç doğrultusunda benzeri toplumsal yapıya sahip ilçelerde uygulanabilecek bir modeli içermektedir.

Esaslar aynı kalmak şartıyla farklı koşullardaki seçim çevrelerinde benzer yöntemler uygulanabilir .

Siyasetin,örgütlenme,eğitme,halkla bütünleşme,halkın sorunlarını saptama ve çözüm bulma sanatı olduğunu göz ardı etmeden ısrarla ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.

Halkımıza ve bizi umut olarak görenlere karşı hiç bir zaman ve hiçbir şekilde kavga görüntüsü vermemeliyiz.Zaman parti içi muhalefet etme zamanı değil,bütünleşme, dayanışma ve mücadele zamanıdır.

Saygılarımla
Av.H.Saim Öztürk
CHP Sarıyer Parti üyesi,(Yer.Yön.Kom.Bşk)