Son Dakika Haberler

ENGELLİLERİN VE YAŞLILARIN EVDE BAKIM VE AYLIK MAĞDURİYETLERİ SON BULUYOR

ENGELLİLERİN VE YAŞLILARIN EVDE BAKIM VE AYLIK MAĞDURİYETLERİ SON BULUYOR
Okunma : 83 views Yorum Yap

Didemengin-engelliler
Ülkemizde 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz kişilere ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olanlara aylık bağlanmasını düzenleyen 2022 sayılı kanunda 2013 yılında yapılan bir düzenleme ile, aylık bağlanırken “kişisel gelirin esas alınması” yerine “hane halkı gelirinin esas alınması” şartı getirilmiş, nafaka bağlanmış olanlar ve nafaka bağlanması mümkün olanlara aylık verilmemesi şartı eklenmişti ve bu nedenle yüzbinlerce engelli ve yaşlı için belirtilen aylığın alınamaması sonucu ortaya çıkmıştı. 2013 tarihli bu düzenleme engelli bireyin ya da 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişinin bağımsız bir birey olduğu gerçeğini inkâr eden bir anlayışın yansımasıdır. Devlet bu düzenleme ile engelli ve yaşlı yurttaşları, bağımlı birer varlık olarak görmekte, onlara kendilerine ait, özerk bir yaşam alanı sunamamaktadır. Yine 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda da 2014 yılında gerçekleştirilen değişiklik ile evde bakım desteği sunumu için 2022 sayılı Kanun’dakine benzer bir değişiklik yapılmış ve hane halkı toplam geliri esas alınarak, desteğe ihtiyaç duyan bireyin tespitinde bireyin bağımsızlığı ilkesi göz ardı edilerek, engellileri ve yaşlıları aile fertlerinin eline bakar hale getirmiştir.

Yapılan bu değişiklik ülkemizin de ilk imzacılarından olduğu Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’nin güvence altına aldığı “Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dahil Olma” şartına ve yine BM Genel Kurulu’nca 1982 yılında kabul edilen Yaşlılık İlkeleri’ne bütünüyle aykırı bir düzenlemedir. Yapılması gereken, Anayasamızda ve uluslararası sözleşmelerde belirtilen sosyal devlet olmanın gereklerinin, hak sahibini bağımsız bir birey olarak görecek şekilde yerine getirilmesidir.

CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan Kanun Teklifi 2022 ve 2828 sayılı kanunlarda çeşitli değişikliklerle bu engelleri ortadan kaldırmayı ve 2013 yılından bu yana yaşanan mağduriyetleri gidermeyi amaçlamaktadır. Kanun Teklifi, aylık alacak kişilerin tespitinde hane halkı toplam gelirinin değil, bireyin bizzat fiilen eline geçen gelirin dikkate alınmasını düzenlemektedir. 11 maddelik teklif ayrıca “nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar”a muhtaçlık aylığının verilmemesi şartını da kaldırmakta, böylece miktarına bakılmaksızın salt nafaka alındığı için yaşanan hak mağduriyetlerini de önlenmeyi amaçlamaktadır. Yapılan yeni değişiklik ile bu aylıklara hak kazanan yurttaşların bağımsız birer birey olduğu anlayışından yola çıkılmak istenmekte ve hak sahiplerini diğer aile bireylerine, birlikte yaşadığı kişilere bağımlı kılan düzenlemeden geri dönülmesi amaçlanmaktadır. Böylece, engelli ve yaşlı yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve sosyal, toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşama katılabilmelerinde önemli bir aşama kaydedilmesi mümkün olacaktır.