Son Dakika Haberler

MUHBİR VATANDAŞ DÖNEMİ BAŞLADI

MUHBİR VATANDAŞ DÖNEMİ BAŞLADI
Okunma : 78 views Yorum Yap

muhbir-32

İHBAR ET 200 BİN KAZAN

Yönetmelik, ilgili kanun kapsamına giren suçların işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla, faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini haber verenlere para verilmesini öngörüyor. Ödül uygulamasıyla birlikte artık herkesin birbirine yönelik “terörist” diye suçlamasının da önünün açıldığı yorumları yapılıyor.

 

HERŞEY YASAL

Ancak yönetmelik kapsamında para ödülü verilebilmesi için suçun 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması, verilen bilginin suçun aydınlatılması veya failin belirlenmesine yardımcı olacak nitelikte olması, ödüllendirilecek kişinin suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, geçici köy korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli olmaması şartları aranıyor.

 

Ödüllendirme, ödül komisyonu tarafından tespit ve ilan edilen ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç ve failler hakkında yapılacak.Suçun aydınlatılmasına yönelik bilgilerin ödüllendirmede değerlendirilebilmesi için, daha önce terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personel tarafından temin edilmemiş olması gerekecek.

 

Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması gerekmezken, ödüllendirme için ödüllendirilecek kişinin talebi zorunlu olacak.

 

EN YÜKSEK ÖDÜL 200 BİN LİRAYI GEÇMEYECEK

 

Öte yandan ödülün miktarı, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak Ödül Komisyonu tarafından belirlenip ilan edilecek. Ancak bu miktar 200 bin lirayı geçemeyecek.

 

Öte yanda suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya aydınlatılacak suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, ödülün miktarı, Ödül Komisyonu’nun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 20 katına kadar artırılabilecek.

ÇOK İHBAR, ÇOK PARA

Bir kişi, bu yönetmelik kapsamında birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilecek.

 

Bu arada ödüllendirmeye ilişkin giderler İçişleri Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Hak sahibine yapılacak ödemeler Ödül Komisyonu kararında belirtilen valilikler tarafından gerçekleştirilecek. Yönetmeliğe göre ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanmayacak.

 

Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve buna ilişkin iş ve işlemler ile bunların denetimleri vesilesiyle edinilen bilgiler gizli olacağından, bu gizliliğe uymayanlar hakkında genel hükümlere göre cezai işlem uygulanacak.