Son Dakika Haberler

​​Eğitimin ve kamu mallarının özelleştirilmesine hayır!

​​Eğitimin ve kamu mallarının özelleştirilmesine hayır!
Okunma : 389 views Yorum Yap

Mahiye Morgül
Mahiye Morgül
Eğitimde Birliğin özelleştirilerek parçalanmasına hayır!
Parçalı eğitime geçirildik, ders kitapları artık bilimdışı; çocuğu disleksi / salaksı yapıyor!
1970’lerin okul kitapları disleksiye karşı ilaçtır; www.mahiye.net sitemden ücretsiz indirin!
Sırada Liselerin boşaltılıp piyasa kurslarına atılması, arsalarının satılması var!
Parçalı Eğitim sistemine geçirildik. Eğitimin piyasaya devredildiğinden halkımız haberli değildir. Bu iş 2006 yılında 5544 sayılı bir “eğitimde afet” yasasıyla kurulmuş olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlandı. Bu yasa kapalı oturumda geçirildi ve halkın haberi yoktur.
Gençlerimiz 2006’da Mühendislik diplomalarının MYK eliyle kaldırıldığından da haberli değildir.
2005 yılından beri bedava diye verilen bilim-dışı ders kitaplarını hazırlayan SPAN adlı yabancı eğitim şirketinden de halkımız haberli değildi. Dünya Bankasından geldiler, 1995-2005 arasında on yıl YÖK’le birlikte çalıştılar. İlgili velilerimiz bu kitaplarla eğitim olmayacağının farkındaydı.
Okulları ve dersleri birçok defa bölerek parçalarını piyasaya atmaya sıra geldi, uzmanları ABD’den getirildi. 12 yıllık parçalı eğitimle birlikte Fen ve Askeri liseler, İHL’ler dahil, bütün liseler açık liselere geçilirken, mevcut eğitim ve fen fakülteleri de kapanmaktadır.
Anormal görsellerle dolu yeni bilimdışı ders kitaplarıyla okula başlayan 5-6-7.yaşındaki çocuklarımız zihinsel tacize uğratılıyor, çocuklarımız DİSLEKSİ (öğrenme özürlü) haline getiriliyor, onlara alt Disleksi sınıfları açılıyor. Artık işçinin çocuğu işçi kalacak, aile bütün parasını disleksi tedavisine verecektir.
5544 sayılı Eğitimde Afet(!) yasasının bir hedefi de 6 yaşında İngilizce konuşmaya başlatmaktır, yasa gereği dışarıdan öğretmen getirilecektir. İstiklal Marşını öğreten müzik dersi kaldırılırken, Protestan İngilizce öğretmeni gelecek, köylere gönderilecek ve “çağcıl” anayasa gereği ona köyde ev kilisesi tahsis edilecektir.
Anayasa değiştirildiğinde devlet okulları belediyelere devredilecek, ki, yerel yönetimler yasası buna hazırlıktır, okul yönetimi mütevelli heyetlerine, sözleşmeli öğretmen alımları ve hangi derslerin okutulacağı da onlara bırakılacaktır. Müfredatları birbirini tutmayan, dahası hiç Fen ve Kültür Dersleri okutulmayan, tarikat okulları piyasası kurulacak, Diyanet İşleri Başkanlığı kalkacak, “Din hizmetleri için gönüllü vergi/bağış sistemi gelecek, ayrı mezhepler din sayılacak, her din ve tarikat kendi derslerini serbestçe “özgürce” kendi giysileriyle verecek, Cami-Cemevi projesi gelecek, buna paralel din ortaokulları açılacak, türlü din kitabı serbestçe basılırken “Protestan Kuranı” gibi farklı basımların önü alınamayacaktır.
– Temel Eğitim 1.kademe Anaokulu: . (5/6-9 yaş) Şimdilik “ilkokul” adı kullanılıyor.
4 yıllık Anaokuludur. Okur-yazmaz, oyun oynar, çocuklar disleksi /salaksı yapılır.
Ancak 2012 ders yılında dağıtılan kitaplarda görülmüştür ki, 2.yaş seviyesinde kol kasları kullandıran boyama kitabıyla çocuklar eğik düzlemde yazıya zorlanıyor. Kitaplarında bütün resimler bozuktur, bozuk pazıl gibi, parçaları bütüne aykırı ve sanat kurallarına aykırı (zemin-mekan-sınır-ışık-bakış olmayan) orantısız resimlerle çocuklar aptala çevriliyor. Ders ve Çalışma kitabının resim kahramanı Bilge, 8 aylık bebek ağızlı, sürekli amuda kalkıyor… Bütün resimleri akıl tutulması yaşatacak kadar bozuk, çocuğu disleksi yapan bir kitaptır. Tarafımdan Ankara İdare Mahkemesinde kaldırılması için dava açılmıştır.
​Bozuk resimlerini görmek için: http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/kitaplar/1sinif_calismakitabi_I.pdf
4 yıllık anaokulu öğretmenleri, okuma öğretmeni, sertifikalı koçlar ve İngilizce konuşan Protestan dadılar olacaktır. Müzik gibi zihin açan ders azaltılır. Disleksi tanısı konulan çocuklar özel alt sınıflara alınır ve bu çocuklar normal eğitimin dışına itilir; ancak çırak olabilirler. İşçinin çocuğu işçi kalsın felsefesidir.
2.devre; Seçmeli ders okulları “Okul Hayat Olsun” + Din Okulları: Her yaştan kişi kendi kıyafetiyle seçtiği dersleri almaya (paralı olacaktır) gider. Yerli ve yabancı tarikatlar da burada ders açar. Kur atlama sitemiyle yaş grupları kaosa döner. Kız ve erkek çocukları için özel sorunlar baş gösterecektir.
Yeni Anayasa Taslağının X.Maddesinde, “küreselci /çağcıl laiklik” tanımı getiriliyor, buna göre tüm dinlerin ve mezheplerin dersleri (seçmeli adı altında) okutulur. Adını İmam Okulu olması yanıltıcıdır, geçici isimdir, adı Din Okulu olacaktır.
Burada, çocukların disiplin dosyası belediyelerde tutulur. Suç dosyası kabaran, özellikle boşanmış aile çocukları, ABD’de olduğu gibi, 16 yaşına gelince asker devşirme şirketlerince avlanır. Bu sakıncası nedeniyle okul anketlerine cevap vermemek, aile bilgilerini okul internetine girdirmemek, dilekçeyle bunu okula bildirmek gerekir.
Artık 5.sınıf yoktur; tüm derslerin temel eğitimini veren sınıf öğretmenliği bölümleri kapanır. Piyasadan koçluk mentörlük, gibi sertifika toplama istemi geliyor. Çok sertifikası olan öğretmen(!) işe alınır; taşeron öğretmenliktir, sözleşmelidir, başka illere tayin yoktur.
Temel Dersler: Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi. Diğerleri isteğe bağlı seçmeli derstir, okul dışında alınır. Ana Ders, Ana Seçmeli Ders ve Seçmeli Ders şeklinde 3 grup dersler vardır. Kur atlama sınavla yapılır; bu yepyeni bir sitemdir, paran kadar piyasadan bilgi toplamanın adı “eğitim” olmuştur; kamucu değildir, bireyci/paracı eğitimdir. Öğretmene pedagojik formasyon verilmez, internetten video kameralı ders öğretme sertifikası verilir.
*10-14 yaş seçmeli dersler: Dört ana dersin yanında 2 saat zorunlu seçmeli 2 saat de seçmeli ders alınır. Toplam 8 saatlik seçmeli ders alınır, isteyen sadece 2 ders seçerek de 8 saati doldurabilir. Seçmeli ders okulda veya dışarıda, ya Din Okulunda, paralı kursta veya kulüpte alınır.
*15-16 yaş seçmeli dersler: Dört ana ders devam ederken, seçmeli dersi değiştirme vardır. Eğitim şirketlerinden veya internetten grup dersler sertifikalı alınır, devlet liseleri fiilen kalkar. Yerli-yabancı 2 yıllık model müfredat eğitim şirketleri gelir. Buradan on yılda da mezun olunabilir, o nedenle buraya bekâr giren evli çıkabilir. Sertifikaları akredite edecek olan yabancı eğitim şirketleri küresel piyasa moderatörü Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenir.
Liseler tarihe karışır: Vergiden muaf, kredi destekli eğitim şirketleri geliyor. Yeni anayasada tarifi yapılan sözde laikliğe uygun, kültür ve fen dersleri olmayan, her dinde ve mezhepte öğretim yapan din okulları geliyor. Askeri liseler dahil bütün Cumhuriyetle bütünleşmiş liselerimizin binaları arsasıyla birlikte satılır.
Hayat Boyu Öğrenme: İlkokuldan üniversiteye kadar “Okullar Hayat Olsun” sloganıyla geliyor; her yaşta paran kadar ders, paran kadar sınav sistemidir. Devlet okullarında kontrolsüzlük ve kaos egemen olur, çocukların psikopat olması için her türlü koşul yaratılır. Suça bulaşmış çocuk sayısı artar, ABD paralı asker devşirme şirketleri onlara tuzak kurar.
Fakülte giriş sınavları kalkıp, dershaneler sertifika veren şirkete döner, şirket sistemi MEB’na değil 5544 sayılı eğitimde Afet Yasasıyla kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumuna (MYK) bağlanır. (2015’de tüm diplomalar kalkıyor)
Devlet üniversiteleri işletme olarak satılır, kürsüler sertifikalı kurslara dönüşür. Fakülte diplomaları zaten 2006 yılında kaldırılmıştı. Artık ABD’deki gibi, montajcı ara elemanlarına “Kaynak mühendisliği sertifikası” satılır. Küresel efendilerin “montaj” ülkesi ilan ettiği Türkiye’de Milli Eğitimin amaçları buna göre “yeni” düzenlemeler yapılır.
Eğitim Piyasası Yüksek Öğrenim Konseyi (TYÖK) kurulur; kuruldu! Vakfiye profesörleri için yabancı şirketten maaş alan kürsüler kurulur, şirket ajanı bilim adamları kürsüleri tutar! Bilim adına siparişle “Parçalı zekâ” gibi kuramlar üretilir, “9.Dinsel zekâ, 10.Cinsel zekâ” gibi küresel efendilerin isteğine göre yeni zeka türleri icad edilir. Dr.Bahri Karaçay imzalı ABD’de ilan edilen “Cinsiyet zekâsı” sayesinde kız ve erkek çocuklar ayrı sınıflarda oturtulur.
Halkı bölen BOP’a uygun Cami-Cemevi, Cami-Havra-Kilise (Ilımlı İslam), Cemaat camileri ve bunların da Ortaokulları gelecek. Alevi kesim için ayrı din okulu ve sertifikalı dedelik(!) hazırlanıyor; büyük tuzaktır.
05/04/2013 tarihinde Temel Eğitim Kurumlar Yönetmeliği ek 21.maddesine yapılan ekle, ders başına sınavla üst sınıflara atlama (Sayı: 10230228/710/493985)
“Özel yollarla bilgi edinmiş çocuklar sınavla üst sınıflara yerleştirilir.” hükmü getirildi.
Bu genelge halka açıklanmamıştır. İptali için Danıştaya 23 Nisan günü dava açtım.
Sınavla üst sınıflara atlama hükmüyle, bütün aileler 1.sınıftan itibaren özel ders peşinde koşmaya başlayacaktır! Bu sistem paralı bir elit yaratır, sosyal anayasamıza aykırıdır. Sınırsız parçalama getiren seçmeli derslerle aynı sınıfta okuyan iki kardeş bile çıkmaz, bu sitemden bir “millet” hiç çıkmaz.
Bilimdışı-disleksi malzemesiyle yazılmış olan ders kitaplarından 6 tanesine yürürlükten kaldırılması istemiyle davalar açtım; Ankara 4.İdare Mahk.de 1.sınıf Hazırlık Ders Kitabı için MEB’dan savunması alınmış, bilirkişi incelemesi kararı verilmiştir. 8.İd.Mahk.de, 1.sınıf Türkçe Okuma Yazma Kit için, “ehliyetsizlik” kararı veren 2 hakime karşı oy kullanan 3.hakim; “M.Morgül eğitimci-yazar olmakla toplumda en geniş anlamda dava açma ehliyetine sahiptir” demiştir. Bu kitapların dağıtımını durdurmak için “Bir dava da sen aç!” çağrısı yapıyorum. Çünkü,“4+0=disleksi” çıkıyor.
Bu kitaplar “Eğitimde İşbirliği” protokolüyle TÜBİTAK eliyle yazılıyor. TÜBİTAK ve MYK’nın önünde basın açıklaması yaptım ve orada protesto için dava ettiğim kitaptan sayfalar yaktım.(3.8.2013 Kavaklıdere- Ankara)
Aşağıdaki seçmeli ders (2004 Span AŞ) programdan ancak ABD ordusuna paralı asker devşirme sistemine geçilir.
A GRUBU ZORUNLU DERSLER, B GRUBU ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER, C GRUBU SEÇMELİ DERSLER şeklinde dersler bir daha bölünüyor. Çocuk, zorunlu 4 ders yanında 2 seçmeli ders alacak.
Andımızdan sonra sırada İstiklâl Marşının yasaklanması vardır. Bu emperyalist programda 5.sınıftan itibaren müzik dersi yoktur; İstiklâl Marşı ve Vatan şarkıları artık öğretilmeyecek demektir. Müzik dersi Milli Birliğin ana dersiydi.
MEB’dan tablet içinde sorular gelecek (4.9.2013 TRT); artık öğretmen bedava sınav çobanıdır, tüm itibarı biter! Öğretmeni(memuru) işçiyle eşitlemek yanıltıcıdır; güvencesiz taşeronlukta eşitleniyoruz.
Sevgili veliler! Bütün kitapların içi anlamsız cümle ve bozuk resimle, HİÇ ile şişirildi; çocuklar okur anlamaz, okur- yazamaz, okurken atlar, noktalama bilmez, dün-yarın zaman bilmez, bakar görmez, yani salaksı oluyorlar. 180 bin çocuk bu yıl disleksi oldu, henüz velisi tarafından fark edilmemiş olanların sayısı çok daha fazladır.
Sahaflardan topladığım 1970’li yılların ilk-orta-lise ders kitaplarını taratıp www.mahiye.net sitesinde Mayana Kitaplığına koydum, onları DVD’ye yükleyin, dağıtın, çalışın; çocuğunuzu salaksı olmaktan böyle kurtarabilirsiniz.
Kapatılan Temel Bilimler Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik ders kitapları kurtarılmayı bekliyor.
ABD’de 1983’de ilan edilen Küresel Kölelik Çağı ile birlikte Fransız devriminin getirdiği okulların ve diğer kurumların artık gerekmediğini bakan Nabi Avcı okulların açıldığı gün (16 Eylül 2013) Mariott otelden ilan etti. 2006’da H.Çelik’in “merkezi lağvediyoruz” ifadesini tamamladı. Devlet okullarına ve eski kitaplara sahip çıkalım.
Bkz: https://www.youtube.com/watch?v=TKwPZAEPxxk
Yatağan madenlerini özelleştirerek maden işçisini işsiz bırakmak, aynı anda çocuğuna özel okulu göstermek nasıl bir sömürgeci mantıktır, artık anlaşılmaktadır. Bütün özelleştirmeler durdurulmalıdır.
Özelleştirmeye karşı Ankara’ya yürüyerek bize direnmeyi hatırlatan işçi kardeşlerimize bin selam!
Eğitimde Birliğimizi parçalayarak bitiren 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu yasası derhal kaldırılmalıdır!
Mahiye Morgül, “Eğitim Küresel Piyasaya Teslim” kit.yaz. mahiye@gmail.com /www.mahiye.net