Son Dakika Haberler

AP, Çözüm İçin CHP'nin Görüşüne Destek Verdi

AP, Çözüm İçin CHP'nin Görüşüne Destek Verdi
Okunma : 99 views Yorum Yap

Avrupa_ParlementosuAvrupa Parlamentosu (AP) hükümetin, “çözüm” ya da“İmralı” süreciyle ile ilgili kapalı kapılar ardından yaptığı görüşmelerle çözmeye çalıştığı terör sorununun çözümünde CHP’nin görüşüne destek verdi ve adres olarak demokratik kurumları ve Meclis’i gösterdi. AP, Hükümet’ten Meclis’te kapatılan Uludere olayının açıklığa kavuşturulmasını ve sorumluların yargı önüne çıkartılmasını istedi.
Türk basınının büyük bölümünün görmezden geldiği AP’nin 2012 Türkiye İlerleme Raporu’nda uzun tutukluluk ve yargılamadaki hukuksuzlukların eleştirildiği, yargı bağımsızlığının sağlanmasının istediği bölümlerin yanı sıra, diğer konulara ilişkin olarak ilginç uyarı, saptama ve istekler yer alıyor:
RADYO TV UYARISI
Radyo ve teleizyonların kuruluşuna ilişkin düzenlemeleri ve yayınların kısıtlanmasını AB Sesli Görüntülü Medya Direktifi’ne (yasa) aykırı olduğu uyarısında bulunuldu.
Anayasada parti kapatmayla ilgili hükmün değiştirilmesi ve sadece anayasal düzeni şiddet yoluyla devirmeyi öngören partilerin kapatılmasını öngören düzenleme yapılması önerildi.
OMBUDSMAN VETOSU: TARAFSIZ KİŞİLERİ SEÇİN
Ombudmanslığın kurulması olumlu karşılandı. Ancak kurumun ve iç karar süreçlerinin tarafsızlığının garantiye alınmasını sağlamak için başdenetçi ve denetçilerin tarafsız ve partili olmayan kişiler arasından seçilmesi istendi.
Bağımsız ve atkif sivil toplum örgütlerinin önemi vurgulandı. Sosyal, siyasi ve bölgesel sorunlarda bu örgütlerle diyalog kurulmasının öneminin altı çizildi. Ardından da bu örgütlerin cezalandırmayla yüz yüze gelmesi, hükümetin çalışmalarında çıkardığı engeller ve kapanmayla karşı karşı getirilmesinden kaygı duyulduğu belirtildi. Hükümete, bakanlar kurulu kararları ve yasalara ilişkin sivil toplum örgütleriyle yapılan danışmanın genişletilmesi çağrısında bulunuldu.
Sendikalar haklarda ilerleme sağlanması vurgulandı, özellikle grev hakkı ve toplu sözleşme alanında yasanın AB ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kurallarına uygun olarak değiştirilmesi için çalışma başlatılması çağrısı yapıldı.
Kadınlara yönelik şiddetin azaltılması için yapılan düzenlemeler ve alınan önlemler olumlu karşılandı. Ancak kadınlara yönelik şiddete karşı kadın koruma evlerinin hızla çoğaltılması, kadın yoksulluğunun azaltılması için isdihamının artırılması, bunun için 2023 için yüzde 35 olarak hedef alınan kadın isdihdam oranının ABD’de şu anda yüzde 75 olan oran dikkate alınarak yükseltilmesi, şiddet gören kadınların kendi başlarına geçinmelerini sağlamak için somut önlemler alınması, çocuk gelin olgusunun önlenmesi, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans gösterilmesi önerilerinde bulunuldu.
Ayrımcılığın önlenmesiyle ilgili yasa tasarısının seksüel yönelim ve kimlik açısından ayrımcılığı ortadan kaldırma amacına yönelik olmadığı; etnik, dinsel, cinsel ayrımcılığı ortadan; homoseksüel, lezbiyen ve transeksüellere eşitlik getirecek, çalışma haklarını sağlayacak vurgulayıcı yasal bir düzenleme ylapılması istendi.
Hükümet, anti semitimzme (Yahudi düşmanlığı) karşı, bölge ülkelerine örnek olmak için güçlü ve etkili önlemler almaya ve mücadele vermeye çağrıldı.
Hükümetin sonradan “çözüm süreci” adını verdiği “İmralı”süreci olumlu karşılandı. Kürt sorununa siyasi çözüm bulunması istendi. Ancak bunun için içten ve gerçek bir diyaloğun gerektiği belirtildi. Bütün politik güçlerden, güçlendirilmiş bir siyasi diyalog ve süreç için birlikte çalışmaları istendi. Kürt sorununa çözümün ancak gerçek bir demokratik tartışmayla bulunabileceği çağrısında bulunuldu. Sorunun çözümü için adres olarak demokratik kurumlar ve Meclis gösterildi; tartışmaların bu kurumlarda yapılmasının öneminin altı çizildi.
Uludere katliamının açıklığa kavuşturulması ve olayın sorumlularının bulunarak yargı önüne çıkartılması istendi.