Son Dakika Haberler

Cevap – Düzeltme

Cevap – Düzeltme
Okunma : 31 views Yorum Yap

cevap-duzeltme1-1
http://www.sariyertimes.com/2016/06/serdar-adalinin-evi-iki-tapulu-cikti/ “Adalı’nın evi iki tapulu çıktı. ” başlığıyla verilen içerikte, evin ilk sahibi müvekkil Ali Haşhaş’ın, evini satarken müştemilatın ayrı bir tapusu olduğunu söylemeyip, 15 yıl sonra onun da parasını Adalı’dan talep ettiği, “Ver Parayı Al Tapuyu” alt başlığı altında ise, Adalı’nın evi satın aldığı Celil Layiktez’in savcılıkta verdiği ifadede, satın aldığı evin çift tapulu olduğu konusunda kendisine de bilgi verilmediğini, bu konuda kendisinin de kandırıldığını, müvekkil Ali Haşhaş’ın bilerek ve planlayarak hem kendisini hem de müştekiyi dolandırdığını beyan ettiği, İşadamı Adalı’nın şikâyeti üzerine hazırlanan iddianamede müvekkil Ali Haşhaş’ın iki ayrı tapu olmasına rağmen 15 yıldır hiçbir kira talebinde bulunmamasından anlaşılacağı üzere dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği bilgisine yer verilmiştir.
 
Son derece saygın ve ülkemizin önde gelen iş adamlarından biri olan ve yıllarca Galatasaray Spor Kulübünde yöneticilik ve as başkanlık yapmış kalite ve donanımdaki müvekkilimiz Ali Haşhaş’ın haberde yer aldığı şekilde “dolandırıcı” olarak algılanmasına yol açacak bir eylemi kesinlikle söz konusu olmayıp, müvekkil Ali Haşhaş, başta T.C Anayasası’nın 35. Maddesi olmak üzere, Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat ile teminat altına alınan en temel haklardan biri olan Mülkiyet Hakkı kapsamında hareket etmiş ve sahibi olduğu taşınmazın emlak vergilerini de yıllarca ödemiştir. Yine mezkur ihtilaf esasen bir özel hukuk uyuşmazlığı olup İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016 / 85 E. numaralı dosyası ile devam etmektedir.
Müvekkilimiz aleyhinde suç duyurusunda bulunulması ve hakkında iddianame düzenlenmesi ise, onun “dolandırıcı” olarak takdim edilmesini kat-i surette gerektirmemektedir. Zira; ceza hukukun en temel ilkelerinden biri olan “Masumiyet Karinesi” ve temel norm Anayasamızın 15.Maddesine göre de suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Dolayısıyla haber içeriğindeki isnat ve olgular doğru değildir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
Av. Özal OĞUZ