Son Dakika Haberler

CHP MELEN BARAJI ARAŞTIRMA HEYETİ / MELEN RAPORUNU AÇIKLADI

CHP MELEN BARAJI ARAŞTIRMA HEYETİ / MELEN RAPORUNU AÇIKLADI
Okunma : 1.340 views Yorum Yap

CHP PM Üyesi ve Milletvekillerinden oluşan heyet, CHP PM Üyesi Gökan Zeybek‘in Hayat Başkanlığında PM Üyesi ve Kastamonu Milletvekili Hasan BALTACI, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür KARABAT, İstanbul Milletvekilleri Turan AYDOĞAN, Emine Gülizar EMECAN, Mahmut TANAL, Mustafa Sezgin TANRIKULU ve Aydın Milletvekili Hüseyin YILDIZ Melen barajında incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptılar.

CHP MELEN BARAJI ARAŞTIRMA HEYETİ / MELEN RAPORU

CHP Grup Başkanlığının görevlendirmesi ile Heyet Başkanı CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökan ZEYBEK, PM Üyesi ve Kastamonu Milletvekili Hasan BALTACI, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür KARABAT, İstanbul Milletvekilleri Turan AYDOĞAN, Emine Gülizar EMECAN, Mahmut TANAL, Mustafa Sezgin TANRIKULU ve Aydın Milletvekili Hüseyin YILDIZ’dan oluşan araştırma heyeti İstanbul’a su sağlamak üzere projelendirilen Melen Barajı’nda yaşanan gecikmeleri ve aksamaları yerinde incelemek üzere geçtiğimiz hafta 8 Ekim 2020 Perşembe günü bölgeye intikal etti. Bilindiği üzere Melen Barajı ile ilgili yaşanan aksaklıklar uzun süredir gündemi meşgul etmekte. Bu aksaklıklar neticesinde Melen Barajı’nın bir türlü işletmeye alınamaması İstanbul’un ‘Su Temin Planı’nı bozmuş durumdadır. Günümüzde ortaya çıkan yeni durum ise uzun süreli olarak İstanbul’un ‘Su Temini Güvenliği’ni riske sokmaktadır.

Melen Barajı için önce zemin oturmalarına daha toleranslı bir baraj tipi olan “kaya dolgu” baraj tipi ,ÇED raporunda da görüleceği üzere, önerilmiştir. Daha sonra, nedeni bilinemeyen bir kararla “Silindirle Sıkıştırılmış Beton” (SSB) baraj tipi seçilmiştir. Bu karardan sonra bu barajın  taşıma gücü yeterli olmayan bir zeminde inşa edilmesinin neden olacağı oturmalara karşı zemin iyileştirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. Açıkça zemin baraj tipine uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. Baraj inşaatından önce zemin iyileştirme amaçlı bir enjeksiyon çalışması yapılmıştır. Fakat bu çalışma sırasında yapılan hatalar nedeni ile zemin iyileştirmesi, amacına ulaşmamıştır. İyileştirme çalışmalarının başarıya ulaşıp ulaşmadığı yeterince kontrol edilmeden SSB baraj inşasına başlanmıştır. Barajın zemininin Jeoteknik Değerlendirme çalışmalarını yapan yerli bir firma inşaata engel bir durum bulunmadığının tespitini yaparken Avusturya merkezli şirket analizlerini sahip olduğu hibrit teknolojisi sayesinde ses ve ışık yardımıyla gerçekleştirip zeminin dezavantajlarını net bir biçimde ortaya koymuştur. Bu durumun ortaya çıkartacağı sakıncalar Müşavirlik firması tarafından DSİ Bölge Müdürlüğüne iletilmiş ancak dikkate alınmamıştır. Barajdaki deformasyonlar, zeminin taşıma gücünün bu ağırlıktaki baraj gövdesini taşıyamamasından ileri gelmektedir. Diğer bir deyişle baraj gövdesindeki proje değişikliği kesinlikle yanlış olmuştur.

 

Bundan hareketle;

  1. Baraj gövdesinde çatlakların oluşmasından sonra Melen Barajı’nın aks yeri jeolojisi ve zemin emniyeti konusunda yapılan teorik incelemeler temel zemininin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu güçlendirme çalışmasında öncelikle zeminin konsolidasyon enjeksiyonunu alış yapıp yapmayacağı belirlenmelidir.
  2. Zeminin istenilen alışı  yaptığı tespit edildikten sonra eğik enjeksiyonlarla mevcut baraj gövdesi zemini konsolide edilerek güçlendirilmeli, baraj çatlakları da uygun malzemelerle kapatılmalıdır.
  3. Zeminin alış yapmaması durumunda ise derhal yeni bir aks yeri tespit edilip yeni bir dolgu baraj tipine geçilmesi zorunludur. Mevcut temel zemininin güçlendirilmesi ile ilgili daha detaylı incelemelerin ve çalışmaların yapılması öncelikli görünmektedir.

Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Melen Barajı’nda yeni ihale edilen güçlendirme yapısının gerekli olup olmadığının yeniden değerlendirilmesi uygun olacaktır. Görüldüğü üzere ne yazık ki bugün elimizde büyük bir yatırım sonrası atıl durumda olan, su tutamayan, işlevsiz bir baraj bulunmaktadır.

Bir de işin finansal boyutu bulunmaktadır. Bu baraj da, her yatırımda olduğu gibi bu ülkenin kaynakları, vatandaşın vergileri ile yapılmaktadır. Aşağıdaki tablo İstanbul’un, İstanbul halkının parasının ehliyetsiz, liyakatsiz yöneticiler eliyle nasıl çöpe atıldığını göstermektedir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Devlet Su İşleri’ne (DSİ) bugüne kadar Melen Barajı için;

  • 21.5.2007 tarihinde; 144 Milyon 500 bin Dolar yani o günkü karşılığı olan 190 Milyon TL,
  • 08.5.2014 tarihinde; 96 Milyon 700 Bin Dolar yani o günkü karşılığı olan 200 Milyon TL,
  • 31.5.2016 tarihinde; 67 Milyon 800 Bin Dolar yani o günkü karşılığı olan 200 Milyon TL ödemiştir.

Melen Barajı için İSKİ tarafından DSİ’ye ödenen ücret olan 309 Milyon Dolar’ın bugünkü TL karşılığı yaklaşık 2.5 Milyar TL’dir. İstanbul halkının 2.5 Milyar TL’sidir.

Sonuç olarak; Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan ve Cumhuriyet’in en önemli yatırımlarını yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü uzun bir dönemdir partizanca atamalar sonucu büyük kan kaybetmiş, ehliyetsiz ve liyakatsiz yöneticiler eliyle böyle sorunlu projeler üretmiştir. Cumhuriyetin en önemli kurumlarının bu noktaya sürüklenmemesi gerekirdi.  Atatürk Barajı’nı, Keban Barajı’nı, Türkiye’nin muhtelif yerlerindeki devasa barajları yapan Devlet Su İşleri’nin böyle küçük ölçekli bir barajın altında bir mühendislik hatasıyla kalması hepimizi derinden üzmüştür. Türkiye’nin sorunları çözecek üniversiteleri ve bilim insanları vardır. Ancak AKP zihniyetinin sebep olduğu bu tahribat Melen Barajı Projesinde de kendini göstermiş ve İstanbul’un Su Güvenliğini uzun dönem tehdit edecek bir durumu ortaya çıkartmıştır.

Kanal İstanbul Projesi ile devre dışı kalacak olan İstanbul’un su kaynaklarından Sazlıdere Barajı’ndan alınan yıllık verim 55 milyon metreküp, yine Kanal İstanbul Projesi ile büyük oranda risk altına girecek olan Terkos Barajı’nın yıllık verimi ise 142 milyon metreküp’tür. Havzalar bize emanettir. Sonsuza kadar korunması zorunludur. İstanbul’un su havzalarının daraltılması asla kabul edilemez.

CHP MELEN BARAJI ARAŞTIRMA HEYETİ