Son Dakika Haberler

Eğitimde Çıkmaz sokak ve CKD Basın Açıklaması

Eğitimde Çıkmaz sokak ve CKD Basın Açıklaması
Okunma : 77 views Yorum Yap

Cdkbasin
Bu sokak Ankara’da Talim ve Terbiye Kurulunu bulunduğu sokaktır.
Bu sokakta geçtiğimiz hafta TGB’li gençler ve Cumhuriyet Kadınları Derneği bir basın açıklaması yaptı. Eğitimin nasıl bir çıkmaz sokağa saplandığı bir basın açıklamasıyla dile getirildi. Ben de oradaydım.
Basın açıklaması Prof.Dilek Gözütok tarafından okundu. Kendisinin hazırlamış olduğu bu açıklamanın her bir satırına katılıyorum. Ekranlarda ve basında da yer alan bu açıklamayı okurlarımla paylaşacağım.
Bu açıklamadan sonra, ders kitaplarına dava açtığımızı ve kazandığımızı basından öğrenen kimi veliler Ankara Eğitim Bilimleri Fakültesinde görevli olan Prof.Dilek Gözütok hocamıza ulaşmaya çalıştılar. Özellikle 4.sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi ders kitabından şikâyetler geldi. Dilek Gözütok hocamızla birlikte bu kitabı incelemeye karar verdik ve kitapta çocuğa yönelik her türlü zihin terörü olduğunu gördük.
Sözkonusu kitapta akıl dağıtıcı pek çok sessiz mayın arasında, PKK bayrağının renkleriyle süslenmiş Kürt masalı içerisinde Kars’tan Urfa’ya kadar Kürtlerin yaşadığı yer bölgeden söz ediliyor. Bir diğer masalda, Mezopotomya masalıymış, Yeşil yapraklı bir fidan etrafında ışık saçan güneşle imajında bir siyasi partiye ve PKK bayrağına gönderme yapılıyor. Böyle etnik imajlarla yazılmış bir kitap.
Kitapla ilgili incelememiz 16 sayfayı buldu. Resimlerinden de metne ilave ettiğimiz zaman sayfa sayısı bir hayli kabaracak ve özellikle Hotmail kullananlara e-posta gönderme sorunu olacak. Bir an önce altına imzanızı atıp Talim Terbiye Kuruluna ve diğer ilgili birimlere bu şikayetinizi göndermeniz için bu dosyayı isteyene göndereceğim.
Prof.Dilek Gözütok hocamızla birlikte “Milli Eğitim Bakanına Açık Mektup” olarak hazırladığımız bu dilekçeye daha sonra son şeklini vererek metni eğitim dergilerine vereceğiz.
Şimdi aşağıda bu yazımıza konu olan basın açıklamasını okuyacaksınız.
CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı, 9-10-11 ve 12. Sınıflarda, gelecek dönemden itibaren okutulacağı belirtilen ”Taslak Öğretim Programları” denen yazılı metne teknik olarak ”Öğretim Programı” denemez! Bu metin hem bilimsel hem de mantıksal tutarsızlıklar ve yanlışlarla doludur.
*Türk Milli Eğitiminin hedeflerine hizmet etmede,
*Türk Milli Eğitiminin Temel ilkelerine uygunlukta,
*Ulusal değerleri ve demokrasi kültürünü geliştirmede,
*İçeriğinin seçilmesinde ve sıralanmasında,
*Eğitim bilimleri kavramlarının kullanılmasında,
*Türkçeyi doğru kullanmada bağışlanamaz yanlışlarla doludur ve ders öğretmenine kılavuzluk etmekten uzaktır.
Metnin tamamında ”Türk, Türkiye ve Dünya Tarihi”, ”Türkiye Tarihi” ifadeleri kullanılmış ve kafa karıştıracak bir biçimde Osmanlı Tarihi ile birleştirilmeye çalışılmıştır. Türkiye Tarihi ifadesinin doğrusu, ”Türkiye Cumhuriyeti Tarihi”dir. Türkiye olarak adlandırılan Anadolu Yarımadasından ve Trakya’dan oluşan ülkenin sınırları, Kurtuluş Savaşından sonra Cumhuriyetle belirlenmiştir. Cumhuriyetten önce Türkiye diye bir ülke yoktur. Türk toplumu vardır, Türkler vardır, Türk boyları vardır.
10. sınıf metninin üst başlığı ‘’Türkiye Tarihi’’ olarak belirlenmiştir ve 1774-1974 yıllarını kapsamaktadır. Bu tarihler sürecinde yaşanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması, Cumhuriyetin ilanı, Türk devrimleri, demokratik yaşam vb.den söz edilmemekte fakat NATO, Kore’ye asker gönderme ve 1933 Üniversite reformundan söz edilmektedir.
Metnin tamamında geçen ”Kadim Dünya”, ”Kadim medeniyetler”, ”Kadim Dünyada İnsan”, ”Kadim dönem”, ”dünya hayatı”, ”öte dünya”, ”evrensel din”, ”islam içindeki ana akım mezhepler (sünnilik, şia)” ”kadim yazılı kültür dilleri” ifadeleri ile 2016 yılında 16-17 yaşındaki pırıl pırıl çağdaş gençlerimize tarih bilinci kazandırılacağı iddia edilmektedir.
Adına öğretim programı denen, sözümona 1071’den 1974’e kadar süren zaman diliminin tarihini öğretmeyi ve öğrenciye tarih bilinci, tarih okuryazarlığı kazandırmayı da hedeflediği belirtilen bu metne göre;
* Mustafa Kemal Atatürk adında biri hiç dünyaya gelmemiş,
*Türkler Mustafa Kemal önderliğinde örgütlenerek dünyaya örnek olan bir bağımsızlık mücadelesi vermemiş,
*Sevr yırtılmamış,
*Ankara Hükümeti kurulmamış,
*Kurtuluş Savaşı verilmemiş,
*Lozan imzalanmamış,
*Misakı Milli sınırları çizilmemiştir. Bu yaklaşım, sağlıklı bir kafanın ürünü değildir.
Dünyaya gelmiş az sayıdaki deha kişiliklerden biri olan Mustafa Kemal Atatürk’e dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarih programlarında yer vermişken, emperyalizmle mücadelesini örnek almışken Talim ve Terbiye Kurulunun Atatürk’ü programlardan çıkarması gaflettir, dalalettir ve hatta hıyanettir!
”Kemalizmi programlardan sileceğiz!” anlayışının hazırladığı ve yanlışlarla dolu bu metin ancak bu ülkenin sözümona Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türk olmayanlar tarafından teslim alınması durumunda hazırlanmış olabilir.
Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun son 10 yıldır hazırladığı ve onayladığı öğretim programlarında ve ders kitaplarında;
*Bilim yok, felsefe yok, aydınlanma yok, sanat yok, estetik yok, edebiyat yok, Türkçe katlediliyor, ders kitapları yanlış bilgilerle dolu, din bile doğru öğretilmiyor, ders kitapları porno figürlerle, şiddet ifadeleri ile zihni terörize eden görüntü ve anlatımlarla yapılandırılmış durumda.
Bu programları kimler hazırlıyor, bu adına ders kitabı denen paçavraları kimler yazıyor, kimler bunların okutulmasına onay veriyor? Bu insanların eğitimleri nedir, nerelerde hangi konularda yetiştirildiler? Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığını bunlara kimler öğretti? Yaptığımız bilime dayalı eleştiriler, ders kitaplarına velilerin açtığı iptal davalarının sonuçları da görmezden gelinmektedir.
*Cumhuriyetin susturulmuş üniversiteleri, Eğitim Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri, tarih öğretimi yapan bölümler, İnkılâp Enstitüleri bu gidişe ne zaman DUR! diyeceksiniz? SOROS destekli projelerle bilimcilik oynayan bilim insanları, demokratik kitle örgütleri, Cumhuriyet Kadınları olarak hepinizi birlikte mücadeleye çağırıyorum!
Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulunun hazırladığı bu taslak program(!) asla uygulanamaz! Bu taslağı hazırlayanların derhal soruşturulmasını ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Hukuki yollara başvuracağız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemenize izin vermeyeceğiz!
*Türk kimliğini ve milli birliğimizi bozmaya, Atatürk’ü ve Cumhuriyeti programlardan ve zihinlerden silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.
 
Mahiye Morgül