Son Dakika Haberler

Fezlekeler Neden Gizli

Fezlekeler Neden Gizli
Okunma : 150 views Yorum Yap

atillakartCHP Konya Millet Vekili bugün TBMM de soru önergesi verdi ve Fezlekeler neden gizli diye sordu.

TBMM Başkanlığına…..

                  Soruşturmanın gizliliği gerekçesi ve CMK 157. madde uyarınca, 4

                 Bakan’la ilgili fezlekelerin Milletvekillerinin incelemesine açılmaması

yönündeki mevcut uygulamanın sürdürülmesi karşısında;

TBMM Başkanlığına, bu kez kamuoyu aracılığıyla başvurmak gereğini

duyuyoruz. Şöyleki;

 

            (I) Soruşturmanın gizliliği ilkesi, mutlak bir ilke değildir. CMK 157. maddede belirtildiği gibi; kanunun başka hüküm koyduğu haller ve savunma hakkına zarar vermemek koşulu, bu kuralın temel unsurlarını oluşturmaktadır.

 

Başka bir anlatımla;  soruşturma dosyasını incelemek mevkiinde olanlar,  en başta savunma haklarına zarar verecek söz ve eylemden kaçınmalıdır. Bu kapsamda; soruşturma içeriğinin basınla, 3. Kişilerle ve kamuoyuyla paylaşılmaması zorunluluğu vardır.

 

(II) Konuyla ilgili olarak CMK’nun bu hükmü dışında, Anayasanın

                 83,  98,  99,  100.   maddeleriyle  sair  ilgili   mevzuatı  da

                  gözönüne almak  ve  birlikte değerlendirmek zorunluluğu vardır; 

 

              (1) Yasama görevini  yapmakta olan Milletvekili de, yukarıda sözü edilen  ilkeler ve sınırlar çerçevesinde görevini yapmalıdır.  Milletvekili, bu anlamda Şüphelilerin hukukunu korumak noktasında dikkat ve özen içinde olmalıdır. TBMM Başkanlığı da , soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesini engelleyecek önlemleri almak durumundadır.

 

Ancak, tüm bunların ötesinde Milletvekili’nin bu dosyaları incelemesinin önünde hiçbir yasal ve anayasal engelin bulunmadığı son derece açıktır.

Esasen, soruşturmanın gizliliği mutlak olsaydı,

           fezlekeler Meclis’e neden gönderilsin?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Fezlekelerin Meclis’e gönderilmesinin temel gerekçesi ; dosyaların Milletvekillerinin incelemesine açılması, Milletvekilinin de yapacağı inceleme sonucuna göre, soruşturma önergesine katılıp-katılmama yönünde iradesini belirlemesine imkan sağlamak amacına yöneliktir. Milletvekili yapacağı inceleme sonucuna göre, belki de “Hayır” oyu kullanacak, ya da müsned suçlamanın hukuki niteliği konusunda belirleme yapacaktır. Meclis soruşturmasının “yarı yargısal’ nitelikte bir faaliyet olduğu gözönüne alındığında , Milletvekilinin bu fezlekeleri bizzat incelemesinin gerekliliği açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

 

Milletvekilinin  en önemli ve temel görevlerinden olan ‘yasama denetimi’ görevi ve sorumluluğunu ”bihakkın” yapabilmesi için , bu fezlekeleri incelemesi zorunluluğu vardır.

 

(III) Özetle      ;

 

             TBMM Başkanlığının,  bu fezlekelere adeta  ‘Devlet Sırrı’  niteliği vererek , fezlekeleri, Milletvekillerinin  incelemesinden kaçırması  ; yasama denetimi görevinin engellenmesinden öte;   yasama yetkisinin ve görevinin “gaspı” niteliğinde olacaktır. Öte yandan, TBMM Başkanlığı da bu suretle , Adalet Bakanlığının şimdiye kadar yapmış olduğu gaspa  doğrudan iştirak etmiş konumuna gelecektir.

 

Tüm bu sebeplerlemilli iradenin gaspı, yasama denetimi görevinin ortadan kaldırılması anlamına gelen ve özünde görevi kötüye kullanmak suretiyle  “Anayasal İhlal’ anlamına gelen  bu uygulamaya son verilmesi gereğini dile getiriyor;

 

TBMM Başkanı’nı anayasal çerçevede ve hiç kimseye tâbi olmadan görev yapmaya davet ediyoruz.

 

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

 

Atilla Kart

                                                                                              Konya Milletvekili