Son Dakika Haberler

KATALİZÖR SEÇİCİLER VE CHP

KATALİZÖR SEÇİCİLER VE CHP
Okunma : 133 views Yorum Yap

Koltuk peşinde koşmayanların CHP yapılanmasına bir katkıları olabilir mi?

Siyaset alanının dün yeterli görünenden başkaca elemanlara gereksinim duyduğu bir yüzyılı ve yeni etkileşim alanları gerçeğini yaşıyoruz. Birçok terim ya anlamını, işlevini yitirmiş ya da eskisiyle bağ kurulamaz oranda değişmiştir.

Geçen yüzyılda modernleşmenin tanımı yapılırken onun, sadece bir devletin, bir toplumun bağımsızlığını yaratan koşulların gerçekleşmesi olmadığı söyleniyordu. İnsanın insanca yaşamasını engelleyen tüm koşulları ortadan kaldırarak insanın insancıl gereksinimlerine yanıt veren bir düzen olması öngörülüyordu. Bu nedenle de bireyin siyasi süreçlere katılımı önemseniyordu.

Yüzyılımız, uluslararası geçirgenliğin gelişip palazlandığı bir başlangıç yapmıştır. Bu yalnızca internet üzerinden oluşmuş ağlarla sağlanan bir geçirgenlik değil, aynı zamanda somut olan nesnel hayatta ağlarını atmış bir geçirgenliktir.

Bugün modernleşmenin, dolayısıyla modern Türkiye’nin önemini benimsemiş orta ve üst sınıf insanlar modernleşme yolundan aşırı sapma nedeniyle gelişmiş ülkelerde mülk edinerek o ülkelerin oturma belgelerini elde etmeye çalışıyorlar. Yatırımlarını yurt dışına yöneltiyorlar. Mübadele dışında Balkan ülkelerinden göç edenler çocuklarının geleceğini düşünerek koşulların oluşmasıyla birlikte o ülkelerde yurttaşlık hakkı elde etmeye çalışıyor. Üniversite öğrenimlerinde belli kaliteyi elde eden gençler gelecek yaşamlarını demokratik ülkelerde kurup sürdürmenin telaşını yaşıyor. Özgür birey olma özleminin düzeyini karşılayamayacak bir siyasi durum söz konusu…

Geçen yüzyılda siyasi katılımın, siyasete katılımcılığın modernleşmenin önemli unsurlarından biri olduğundan ve modernleşmenin açığa çıkaracağı özgür insanın vazgeçilmezi olduğundan bahsedildiği halde, şimdi durum tam tersidir. Siyasi partilerin üst yapılarının görece özerkliği katılımcılığa nanik yapmaktadır. Hiyerarşinin koltukları onları dolduranların geçmişlerini inkar etmesine yarıyor. Oturulan koltukların kendine yabancılaşma makinesi olarak işlev gördüğü aşikardır. Geçmişini aktivist olarak tanımlayan biri bile o koltuklardan birini ele geçirdiğinde eylemciliğe lanet okuyucu hale dönüşüyor.

Atmış olduğum başlığı ve alt başlığı unutmuş değilim! Öneri ve sorumu yanıtlarken referans aldığım somut olguları belirtmek istedim. Geleceği için daha ikna edici yerel beklentisini yitirmiş insanın davranış örneğini verdim. Böyle yapmalıydım çünkü aklıma gelen bir şeyi paylaşmadığımı, somut olayların bir arada bende böyle bir düşünceyi oluşturduğunu belirtmek durumundaydım.

CHP onun bünyesinde aktif siyaset yapanların tahmininden daha ileri boyutta güven yitimine uğramıştır. Ülkelerinde demokrasiyi yaşamak umudunu yitirmiş insanların çaresizlik içindeki arayışları CHP üye ve seçmeni için de benzeştir.

Önümüzdeki yerel seçimlerde yeni bir model geliştirilebilir mi? Bu yazıyı bunun olası olduğunu düşündüğüm için yazdım. Kimi ön yoklamalarım bana, herkesin yangından mal kaçırmaya can attığı yerdeyiz dediği halde…

Evet, bu olasıdır. Hem de sadece koltuk peşinde olmayanların katkısıyla gerçekleşebilecek bir olasılıktır.

Katalizör. Bir kimya terimi: Kendini değiştirmeksizin, kimyasal bir tepkimeyi sağlayan ya da tepkime hızının değişmesine yol açan maddenin adı. Bu terimi olası yerel seçimlerde bir yöntem haline dönüştürerek kimi çıkmazların çözümü olarak öneriyorum.

Mademki koltuk peşinde koşanlar sorunu vardır, CHP yerel seçimlerdeki adaylarını katalizör seçiciler aracılığıyla belirlesin!

Katalizör seçiciler nedir? Makul sayıda CHP seçmen oyunu temsilen mahalle ya da birleştirilmiş mahalleler kapsamında üyelerin katılımıyla seçilen, seçimlerde aday olmayacak seçiciler demektir.

Bu seçiciler seçilme hakkını kullanmayacak olan parti üyelerinden oluşur. Görev ve yetkileri o süreç için geçerlidir. Partinin politik doğrultu tutarlılığını korumak adına görevini yapıp tamamlar.

Bu seçiciler parti üyeleri tarafından seçilmelidir çünkü meşruiyetlerini onlara kazandıracak olan parti üyeleridir. Sayıları ilçe kongre sayısının dörtte biri olabilir ve kongre delegeleri gibi mahalle bazında seçilmelidir. Sayının sınırlanması, aralarındaki bilgi alışverişini ve adayları belirlemede aranacak özelliklerde ortak paydaları oluşturmalarını elverişli kılmaya yöneliktir.

Eğer parti bir genelgeyle aday yoklama usulünü bu yöntemle belirler ve atamalarda buna uyum gösterirse seçmeninin sandığa giderek yüksek oranda oy kullanmasını sağlayabilir.

Ne diyorsunuz?

Koltuk peşinde olmayanların CHP’nin yapılanmasına bir katkıları olabilir mi?

Ekin Gamsele