Son Dakika Haberler

Marmara Üniversitesi’nde Öğrencilere Yönelik Saldırılar Engellenmelidir!

Marmara Üniversitesi’nde Öğrencilere Yönelik Saldırılar Engellenmelidir!
Okunma : 107 views Yorum Yap

marmarauniversiteiMarmara Üniversitesi personelinin ve öğrencilerinin aktardıkları bilgilerden, gerekse de basından edindiklerimizden yola çıkarak; Marmara Üniversitesi’nde 1990’lı yıllardan bu yana öğrencilerin hak taleplerini sindirmeye yönelik çeşitli saldırılar yapılmakta olduğunu gözlemliyoruz. En son geçtiğimiz Kasım ayında, 1 hafta içerisinde satırlı ve bıçaklı üç farklı saldırı gerçekleştiği bilgisine ulaşmış bulunuyoruz.

 

Biz aşağıda imzası olan örgütler; Marmara Üniversitesi’nde yaşanan bu saldırıların, tesadüf eseri olmadığı kanısındayız. Bize göre, bu saldırılar; üniversite yerleşkesinde, kendi fikirlerinden başka bir fikre var olma şansı vermeyen bir anlayışın varlığı ve daha da kötüsü, üniversitenin içinde ve dışında bazı çevreler tarafından korunması ve kollanmasıyla ilişkilidir. Bunun karşısında üniversite yönetimini, gerekli önlemleri almaya; üniversite yerleşkelerinde öğrencilere karşı ırkçı ve şoven anlayışlarla gerçekleştirilen saldırılara karşı gerekeni yapmaya çağırıyoruz.

 

Marmara Üniversitesi; taşeron işçisinden asistanına, idari personelinden akademik personeline ve öğrencisine kadar çok sayıda insanın alın teriyle ve katkısıyla bugünlere gelmiş bir bilim kurumudur. Böyle değerli bir kurumun, günümüzde “Marmara Satır Üniversitesi” olarak anıldığını duyuyor ve bundan büyük üzüntü duyuyoruz. Bizler; Marmara Üniversitesi’nin “piyasa değerinin yükseltilmesiyle”, “marka olmasıyla”, akşam haberlerinde ırkçı saldırılarla, copla, satırlarla, idari ve akademik personeliyle öğrencilerine açtığı soruşturmalarla değil; bilimsel gelişmelerle, kolektif bilginin üretimiyle, toplumun sömürülen ve ezilen kesimlerine yönelik çalışmalarıyla, bünyesinde yaratacağı eşitlik ve demokrasi ortamıyla anılmasını arzuluyoruz.

 

Öğrencilerin satırla, üniversite çalışanlarının soruşturmalarla yıldırılmaya çalışıldığı bir üniversite atmosferi; bizleri ciddi anlamda kaygılandırmaktadır. Bu yüzden özerk, demokratik ve bilimsel üniversite koşullarının sağlanması için yaşananların takipçisi olacağımızı, üniversitenin bütün bileşenlerine, öğrenci ailelerine ve kamuoyuna duyuruyoruz.

 

Bizler, Marmara Üniversitesi’nde öğrencilere yönelik şiddetin sona ermesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Marmara Üniversitesi yönetimine çağrımız, bu yaşananlara bir son vermek için gerekli önlemlerin alınmasıdır.

 

Son olarak şunu belirtmekte fayda görüyoruz ki, final sınav döneminin yaklaştığı bugünlerde, özellikle sınav dönemlerine denk getirildiği bilinen saldırı olayları karşısında üniversitenizin alacağı tutumun ayrıca takipçisi olacağız.

 

Eğitim Dayanışması ve Üniversite Dayanışma Platformu

 

 

Üniversite Dayanışma Platformu Eşgüdüm Kurulu

 

Üniversite Dayanışma Platformu Bileşenleri: 

Akademi Susmayacak Platformu

AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

Barış İçin Akademisyenler

Eğitim Sen Kocaeli Üniversitesi temsilciliği

Eğitim Sen AİBÜ temsilciliği

Eğitim Sen Anadolu Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim Sen istanbul 6 No’lu Şube

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube

Eğitim Sen Mersin Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim Sen Ordu Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim Sen Tunceli Üniversitesi Temsilciligi

Eğitim Sen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temsilciliği

Eskişehir Eğitim Hakları Derneği

İÜ Demokratik Üniversite Girişimi

İstanbul Tabip Odası

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

İTÜ Asistan Dayanışması

Kocaeli Üniversitesi Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz Platformu

Mülkiyeliler Birliği

ODTÜ Asistan Dayanışması

ODTÜ Mezunlar Derneği

ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği

Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi

Öğrencime Dokunma

SES İstanbul/Aksaray Şube

SES İstanbul/Anadolu Şube

Sosyal Araştırmalar Vakfı

Sosyal İş İstanbul Şubesi

Sosyoloji Mezunları Derneği

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu

Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnsiyatifi

Türkiye’de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu (GIT Türkiye)

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

Vakıf Dayanışma

Eğitim Dayanışması Birleşenleri:

KESK İstanbul Şubeler Platformu,

TMMOB İKK,

İstanbul Tabip Odası,

DİSK Merkez Temsilciliği,

CHP

ÖDP

HDP Birleşenleri,

Halkevleri

Üniversite Forumları,

Park Forumları,

Demokratik Kitle Örgütleri,

Üniversite öğrencileri