Son Dakika Haberler

MEB’İN YAPTIĞI ÇORBADA TUZUMUZ OLMAYACAK.

MEB’İN YAPTIĞI ÇORBADA TUZUMUZ OLMAYACAK.
Okunma : 101 views Yorum Yap

tosMEB Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Web Sayfasında Duyurular  Kısmında  22/01/2014 Tarihinde Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı Yayınlanmıştır.

Yayınlanan taslakta dikkatimizi çeken konular aşağıda madde halinde sunulmuştur:

 

 1. 31/05/2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği  96 maddeden oluşmaktadır. 17/04/2001 tarih ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği yle 59 maddeden oluşmaktadır. Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı ise 101 maddeden oluşmaktadır.

 

 1. MEB Ülkemizdeki  özel eğitim hizmetleri;31/05/2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğiyle , Rehberlik ve psikolojik hizmetleri ise 17/04/2001 tarih ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğiyle yürütmektedir.

Bugün ki taslakla bu iki yönetmeliği birleştirmiş ve adını da özel eğitim ve rehberlik hizmetleri yönetmeliği yapmıştır.

Birincisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ve  özel eğitim hizmetleri Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bakanlık genel müdürlüğün adından esinlenerek  yönetmeliğe böyle bir isim vermiş olabilir diye düşünüyoruz. Yönetmeliğin bir maddesi özel eğitim hizmetleri ile ilgili, bir maddesi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili tam anlamıyla çorba olmuş.

Özel eğitim hizmetleri ve rehberlik ve psikoljik danışmalık hizmetleri tamamen bir birinden farklı hizmetlerdir. 1990 yılında özel eğitim hizmetleri ve rehberlik psikolojik danışmanlık hizmetleri genel müdürlük düzeyinde bakanlıkta hizmet vermektedir. Ne yapılmıştır. İki disiplin birleştirilerek  bakanlıkta ana hizmet birimi haline getirilmiştir. Şimdi ki yönetim ise burası bir genel müdürlük her genel müdürlüğün yönetmeliği vardır. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğünün de yönetmeliği özel eğitim ve rehberlik hizmetleri yönetmeliği olsun denilmiştir. Önerimiz psikolojik danışma hizmetleri bir sağlık hizmetidir. Bundan dolayı da bakanlıkta sağlık hizmetleri genel müdürlüğünün oluşturulması ve rehberlik ve psikolojik hizmetlerinin sağlık hizmetleri genel müdürlüğünce yürütülmesidir.

 

 1. Önceki yönetmeliğin adı Rehberlik psikolojik danışmanlık hizmetleri yönetmeliği idi. İçerik olarak hem rehberliği hem de psikolojik danışmayı kapsamaktaydı. Şimdiki yönetmeliğin adı ise rehberlik yönetmeliğidir. Öğrencilere yalnızca rehberlik hizmeti sunulması hedeflenmiştir. Psikolojik danışma hizmetinden vazgeçilmiştir.
 2. Taslakta özel eğitim ihtiyacı olan bireyler tanımlanmamıştır. Tanımlamanın olmadığı yerde hangi okula hangi özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci başvuracak belli değil. Özel eğitim türleri tanımlar kısmında verilmemiştir. İşitme engelbelirlenmemiştir

 

 1. Tanımlar kısmında RAM: Rehberlik ve araştırma merkezini, kısaltma tanım olmaz. Bu maddenin çıkarılması gerekmektedir.

 

 1. MADDE 32 – (Rehberlik ve araştırma merkezlerinde ;a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimi, b) Özel eğitim hizmetleri birimi, c) Eğitim programları ve materyalleri birimi, ç) Araştırma, izleme ve değerlendirme biriminden oluşur.  Denilmektedir.  Eski yönetmelikte ise Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimi, b) Özel eğitim hizmetleri birimi vardı. Bu yönetmelik  taslağı 17/04/2001 tarih öncesine dönmektedir. Çünkü 2001 yılından önce de ramlarda dört birim vardı. Ve birimlerin işler yanı bulunmaktaydı.

 

 1. MADDE 44 yeni bir birimimiz oldu adı da:  Psikososyal önleme, koruma ve müdahale birimi.  Proje kapmasında yürütülen bir hizmet karşımıza birim olarak çıkmaktadır.

 

 1. Rehber öğretmenin görev ve sorumlulukları ; MADDE 76 – ö Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında BEP geliştirme birimi, öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği yapar denilmektedir. MADDE 50 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okullarda/kurumlarda BEP hazırlamak amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur.  Denilmekte ve üyeleri arasında b) Bir rehber öğretmen bulunur. denilmektedir. Hal böyle olunca bep geliştirme birimi ile işbirliği yapamaz çünkü BEP biriminin üyesidir.

 

 1. 9.                  Taslak yönetmelikte Öğretmenlerin kılık kıyafeti 90madde ile düzenlenmiştir.  – (1) Tören ve toplantılar dışında, resmi özel eğitim okulları/kurumları ile özel eğitim sınıflarında görevli öğretmenler eğitim etkinliklerinde rahat hareket edebilmelerine imkân sağlayacak serbest kıyafet giyebilirler. Bakanlığın serbest kıyafet uygulaması özel eğitim okul ve kurumları ile sınırlı kalmamalıdır. Tüm okul ve kurumlarında uygulamasını temenni ediyoruz.

 

 1. 10.              Taslak yönetmelikte Ücretsiz öğle yemeği 93. Madde ile düzenlenmiştir.   (1) Resmi özel eğitim okullarında/kurumlarında gündüzlü olarak eğitimlerini sürdüren öğrenciler ile okul personeline genel bütçeden karşılanan ödenekle ücretsiz öğle yemeği verilir. Yine bakanlığın öğle yemeğini özel eğitim öğrencileriyle birlikte tüm öğrencilerimize ve özel eğitim okul kurumlarında çalışan öğretmenlerle birlikte tüm okul ve kurumlarda çalışan öğretmenlere verilmesini temenni ediyoruz.

 

 1. Taslak yönetmeliğin Çalışma saatleri ve izinler i 95. Madde de – (1) Okul/kurum personelinin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. maddesi Çalışma saatlerine ilişkin olup: Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir denilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102 Maddesi Yıllık izinlere ilişkin olup–Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür, denilmektedir.

Buna göre okul/kurum çalışanlarının çalışma saatleri ve izinleri şu şekilde olacaktır: günde 8 saat çalışacaklar ve yıllık izinleri de çalıştıkları yıla göre ya 20 gün ya da 30 gün olacaktır. Burada personel dediğinden rehber öğretmen, özel eğitim öğretmenleri girmektedir.

Peki bu düzenleme önceden nasıldı? Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde çalışma saatlerine ilişkin bir düzenleme yoktu. rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliğinin 54 maddesinde  “Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.”denilmekteydi.

Şimdiki taslak yönetmeliğe göre okullarda çalışan rehber öğretmenler değil özel eğitim okul kurumunu da görevli olan özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni de kapsamaktadır.

Bakanlığın bugüne kadar uygulamak istediği neydi? Okullarda çalışan tüm öğretmenleri 8 ile 5 arasında okulda tutmaktı. İşte bu madde bunun uygulamaya geçirilmesidir. Hali hazırda OECD ülkeleri arasında en fazla çalışma süresi ülkemiz öğretmenleri içindir.

 1. Taslak yönetmeliğin Madde 99 da; “bu yönetmeliklere dayanılarak çıkarılan yönergeler ve genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.” Denilerek bu güne kadar çıkarılan genel ve yönergeler çöpe atılacak. MEB yönerge ve genelgeler çöplüğüne dönüştürülecektir.

 

13.Öğretmeni köleleştiren bu yönetmelik taslağı hemen geri çekilmelidir.

 

TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN ÖNERİLERİ
1.      Psikolojik danışma hizmetleri bir sağlık hizmetidir. Bundan dolayı da önerimiz, bakanlıkta sağlık hizmetleri genel müdürlüğünün oluşturulması; rehberlik ve psikolojik hizmetlerinin sağlık hizmetleri genel müdürlüğünce yürütülmesidir.
2.      Bakanlığın serbest kıyafet uygulaması özel eğitim okul ve kurumları ile sınırlı kalmamalıdır; tüm okul ve kurumlarında uygulanmasını temenni ediyoruz.
3.      Yine bakanlığın öğle yemeğini özel eğitim öğrencileriyle birlikte tüm öğrencilerimize ve özel eğitim okul kurumlarında çalışan öğretmenlerle birlikte tüm okul ve kurumlarda çalışan öğretmenlere verilmesini sağlamasını beklemekteyiz.

 1. 4.      Öğretmen memur değildir. 8-5 mesai öğretmene uymaz.
 2. 5.      Bu yönetmelik taslağı hemen geri çekilmelidir.