Son Dakika Haberler

“Milletimizi tarih sahnesinde sürekli kılacak müessese ailedir…”

“Milletimizi tarih sahnesinde sürekli kılacak müessese ailedir…”
Okunma : 140 views Yorum Yap

imageBakan Görmez’in konuşmasında öneçıkan başlıklar şöyle;
“Milletimizi tarih sahnesinde sürekli kılacak müessese ailedir…”
Aile kelimesi Türkçede çok zayıfkelimelerle tanımlanır. Aile sadece nicel bir birliktelik değil, niteliklibirlikteliğin adıdır. Milletimizi tarih sahnesinde sürekli kılacak müesseseailedir. Bizim inancımız, kültürümüz ve medeniyetimize göre aile bizim dünyadakicennetimizdir. Öyleyse dünyada yalnızlık cehennemine sürüklenmiş herçocuğumuzla biz bu cennetimizi ne kadar paylaşırsak hayatımızda o kadar ebediolur.
Aile kelimesinin semantiktahlilini yaptığımızda yeni ufuklar açılıyor. Kelime anlamı itibarıyla sürekliihtiyacı işaret eden ailede asıl ihtiyaç sevgi, meveddet ve rahmet ihtiyacıdır.Bütün insanların birbirleriyle en güzel gönül ilişkileri kurma ihtiyacıdır.Bütün insanlık Allah’ın ailesidir. Aile sürekli Allah’ın muhabbetine, rahmetine,merhametine muhtaçtır. Aile bu yüzden aile adını almıştır. Nikâh iki bedenibirleştiren bir birliktelik sözleşmesi değil, iki kalbi buluşturanbirlikteliğin akdidir. Bu birlikteliğimizi, sevgiyi, meveddeti, buna muhtaçolan, bu huzuru yaşayamayan bir başka çocukla paylaşmanın tarifi mümkündeğildir.
“Nesil emniyetini sağlamak en önemli emniyettir…”
Çocuklarımız yüce kitapta gözünnuru olarak tarif edilir. Çocuklar istikbalimizi aydınlatan, geleceğimizinteminatı olan en değerli varlıklarımızdır. Sadece kendi evlatlarımıza değil,bütün insanlığın evlatlarına değer vermeli, gözümüz gibi korumalıyız. Nitekimçocuklar İslam medeniyetinin bize en büyük emanetidirNesil emniyetini sağlamak en önemli emniyettir.
“Bazı hassasiyetlerimiz, en büyük sorumluluklarımızın önünde bir engelolmamalıdır…”
Koruyucu aile projesi ortaya çıktıktansonra bazı hassasiyetler ortaya çıktı. Bu hassasiyetlerimiz en büyüksorumluluklarımızın önünde bir engel olmamalıdır. İnsan neslini korumak gibi,yetimleri himaye etmek gibi, topluma bir insan kazandırmak gibi en büyüksorumluluğumuzun önünde engel olmamalıdır. Bu hassasiyetler hepimizin ortakhassasiyetleridir ancak daha büyük sorumluluklarımızın önünde engel olmamalı.
Son yıllarda artan boşanmaoranlarına da değinen Başkan Görmez, aile yapısının korunması ve boşanmaoranlarının en az seviyeye çekilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı olarakyurdun her köşesinde üstün bir gayret sarf edeceklerini vurguladı.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanıŞahin ise hizmete ‘Önce İnsan’ sloganıyla başladıklarını ifade ederek, İnsanlıkailesi için kendi üzerlerine düşen sorumluluğun hakkını vermek için işbirliğive güç birliği zamanı olduğunu vurguladı.
Aile yapısının korunması veaileyi bir arada tutan değerleri kuvvetlendirmek, koruyucu ve önleyici sosyalhizmetlerin etkinliğini artırmak ve korunmaya muhtaç bireylere yönelik sosyaldestek hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla imzalananprotokole göre taraflar, aileye yönelik eğitim ve danışmanlık, sosyal hizmetmodelleri geliştirmek, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine yönelikçalışmalar, aile yapısının korunmasına yönelik sosyo-kültürel sorumluluklarlayükümlü olacaklar. Taraflar imzalanan protokol metnine 5 yıl süreyle bağlıkalacaklar.
Protokol törenine Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’ndanüst düzey yetkililer katıldı.