Son Dakika Haberler

Osmanlı’da Kimi Boğduruldu Kimi Öldürüldü Kimi de.

Osmanlı’da Kimi Boğduruldu Kimi Öldürüldü Kimi de.
Okunma : 1.937 views Yorum Yap

Sarıyer Tarihi Yazarı İbrahim Balcı bir dev eser daha yazın hayatına kazandırdı.Osmanlı’da Kimi Boğduruldu Kimi Öldürüldü Kimi de…”

Aşiretten devlete, devletten imparatorluğa geçen devlet, Osmanlıların malı olarak kabul edilir ve o şekilde yönetilir. I. Murat döneminde ise devlet yönetiminin padişah ve oğullarının olduğu kural olarak kabul edilir. II. Mehmet (Fatih) döneminde ise önemli bir değişiklik yapılır devletin bekası için Padişahlara kardeşlerini katletme/öldürme Fatih Kanunnamesi ile yasalaştırılır. Bu yasa ile aynı zamanda devlet yönetimi sadece Padişah’a kalıyordu.

Padişaha kardeşlerini katletme yetkisi veren Kanun “Fatih Kanunnamesi” dir. İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından devlet teşkilatına hâkim olabilmek, sultanın tek adamlığını belirlemek için çıkarılan bir kanunnamedir. Devlet teşkilatının büyüklüğü, coğrafi durumu, değişik müesseselerin görevlerinin saptanması ve diğer ihtiyaçlar için çıkarılan Fatih Kanunnamesinin en önemli maddesi şöyledir; “Ve her kimseye evladından saltanat müyesser ola, karındaşların Nizam-ı Alem için katl eylemek (öldürmek) münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Anınla amil olalar”.

Bu kanunladır ki 155 yıl içinde onlarca yetişkin ve. onlarca korumasız çocuk yaştaki şehzade ortadan kaldırıldı. Sadrazam, vezir, paşa  ve pek çok kişi değişik şekilde öldürüldü. Ahmet Padişah olunca devlet yönetiminde çok önemli bir değişiklik yaptı ve Fatih Kanunnamesi’nin uygulanmasını terk etti. Kafes sistemine geçildi. Bu sistemle şehzadeler ölümden kurtuldu ama bu kez akli dengeleri berbat oldu…

Acımasızlığın doruk noktaya vardığı; kuşku, endişe ve fitnenin onlarca ölümü beraberinde getirdiği bir dönemde haklı/haksız canından olanları gelin birlikte okuyalım…

PUSLU yayıncılık ve kitapçılardan online satışla temin edebilirsiniz.