Son Dakika Haberler

Özel Hastanelerin vatandaşları soyduğu belirlendi

Özel Hastanelerin vatandaşları soyduğu belirlendi
Okunma : 119 views Yorum Yap

SgkSağlıkta devrim yaptığı herkes tarafından kabul edilen AKP hükümeti Özel hastanelerin soygunlarına dur diyemedi, Sosyal Güvenlik Kurumu dolandırdığı tespit edildi.
Sayıştay denenleyerek yapmış olduğu araştırmada soygunun gerçek olduğu ve açıklanmadığı belirtiliyor.Özel hastaneler sigortalılardan fazla para aldığını tespit ettiler.
Özel hastanelerin vatandaşlardan fazla para aldığı belirlendi. Hastaneler bu yolla hem Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) hem de vatandaşları soyarken, SGK’nın bu hastanelere uygulaması gerektiği 114 milyon liralık cezayı uygulamadığı saptandı.
Sayıştay’ın sansürleyerek yayınladığı SGK 2012 kurumu raporunda sansüre; yani büyük yolsuzlukların gizlenmesine karşın bile çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlük olduğu usulsüzlük yer alıyor.
Raporda yer alan saptamalara göre; özel hastaneler sigortalılardan fazladan ücret aldı, SGK bu hastanelere uygulaması gereken cezayı uygulamadı, bazı hastanelerde son bir yılda o hastanelere gitmeyen kişiler adına 63 bine yakın rapor düzenledi ve bu raporlarla eczanalerde ilaç alındı, SGK da parasını ödedi, özel hastanelerin sigortalılar için kestiği faturalarda yapılması gereken eczane indirimini yapmayarak kurumu dolandırdı.
Sayıştay’ın SGK’nın hesaplarına uygunluk bildirimi vermediği; yani yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığını söyleyerek, dolaylı bir biçimde kurum yöneticilerin mahkemeye verilmesini istediği raporunda, sağlık ödemelerine ilişkin saptamalar şöyle:
– Kurum ile özel Sağlık Hizmet Sunucuları (SHS – özel hastaneler) arasında imzalanan sağlık hizmeti satın alım sözleşmesinin 6.2.1 nolu maddesine göre, SHS’ler, Kurum tarafından çıkarılan mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak aktif büyüklüğüne göre ilk beş bankadan alınan kredi kartı verileri ile MEDULA hastane verilerinin veritabanı teknikleri kullanılarak karşılaştırılması sonucu, toplam 403 adet SHS’nin, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen orandan fazla ilave ücret aldığı ve söz konusu işlemler için sağlık hizmeti satın alım sözleşmesine göre tahakkuk ettirilmesi gereken toplam 114.217.451,00 TL ceza tutarı uygulanmadığı görülmüştür..
İLAÇ DOLANDIRILCILIĞI
– Bazı ilaçların bedellerinin ödenmesi için gerekli olan sağlık raporlarının bizzat hekimin hastayı muayenesi sonucu düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak yapılan incelemede, son bir ay içinde raporu düzenleyen sağlık kurumuna hiç gitmemiş (diğer bir deyişle MEDULA Sisteminde hiç takip almamış ) sigortalılar adına 2012 yılında toplam 62.919 adet sağlık raporunun düzenlendiği görülmüştür. Bu raporlar kullanılarak kurumla sözleşmeli eczanelerden ilaç temin edilmiş ve bu ilaçların bedelleri Kurum tarafından karşılanmıştır.
YOĞUN BAKIMDA İŞLEM ŞİŞİREREK SOYGUN
– Aynı gün içinde bazı özel sağlık kuruluşlarının bünyelerinde bulunan yoğun bakım yatak sayısından daha fazla sayıda tanıya işlem puanı üzerinden yoğun bakım hizmetinin faturalandırıldığı görülmüştür. Tanıya dayalı işlem puanı üzerinden SGK’ ya faturalanan yoğun bakım hizmetlerine ilişkin işlemlerden 34.144 adedinin kapasite fazlası olduğu tespit edilmiştir.
FAZLA MUAYENE GÖSTEREK SGK’YI DOLANDIRLAR
– Kurumla sözleşmeli özel SHS’lerden bazılarının her bir hekim için belirlenen günlük azami 60 muayene sınırına uymadığı, bu sınırı aşan hastalara ait işlem bedellerinin Kuruma fatura edildiği ancak söz konusu işlemler için sözleşmenin öngördüğü cezanın uygulanmadığı görülmüştür.
SİSTEMDE USULSÜZLÜKLER
– Tıbbi Malzeme Temini ve Ödeme esaslarında yapılan inceleme ve analizde;
. Özel SHS’ler için uygulanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kayıtlarındaki son bir yıl içerisindeki en düşük 5 fiyat kuralına Sağlık Bakanlığı ile devlet üniversitesine bağlı hastanelerde uyulmadığı,
. SHS’lerce MEDULA sistemine olması gerekenden daha yüksek birim fiyatlı farklı SUT kodlarından tıbbi malzeme girişleri yapıldığı,
. SHS’lerce kullanılıp MEDULA sistemine girişi yapılan ve kuruma fatura edilen tıbbi malzemelerden bir kısmında fiyat kontrolünün sistem tarafından ya hatalı yapıldığı ya da hiç yapılmadığı görülmüştür.
ECZANE İNDİRİMİYLE SGK’YI SOYMUŞLAR
– 2012 yılı hastane ödemelerine ilişkin yapılan incelemelerde; bazı hastanelerin kullandıkları ilaçları Kuruma fatura ederken %3,5 oranındaki eczacı indirimini uygulamadıkları, bunun sonucu olarak ta kurum tarafından söz konusu hastanelere hatalı ödeme yapıldığı görülmüştür.
YÜKLÜCE PARA ÖDEDİLER AMA ÇALIŞMIYOR
Sayıştay raporunda yer verilen olumsuz değerlendirmeye neden olan bulgulardan biri MEDULA ve MOSİP sisteminden (yazılım programından), kaynaklandığı görülmektedir.5 yıl önce veri toplayan, provizyon sorgulayan WELF elektronik kayıt sorgu sistemi kaldırılmış, yazılım şirketlerine yüklüce paralar ödenerek MEDULA sistemine geçilmiştir. Sayıştay inceleyicilerinin tespit ettiği eksiklik ve bulgular nedense yöneticiler tarafından yazılım sistemi üzerinden giderilmemiş ve kurum yüklü miktarda zarara uğratılmıştır.
“KURUMU ZARARA UĞRATILDI”
Rapordaki bulgulara göre Kurumun zarara uğratılmasında en önemli rol, yöneticiler, işverenler ve sağlık hizmet sunucularına aittir.
Ayrıca sağlık hizmet sunucularının tıbbi malzemelerin temin ve fatura edilen sözleşme ve mevzuat hükümlerine uymaması, vatandaştan belirlenen orandan fazla ilave ücret alması, sağlık tesisine hiç gitmeden ilaç sağlık raporu düzenlenmesi, yoğun bakım yatak sayısından daha fazla sayıda işlem puanı üzerinden yoğun bakım hizmetinin faturalandırması, muayene sınırını aşan hastalara ait işlem bedellerinin kuruma fatura etmesi ve söz konusu işlemler için sözleşmenin öngördüğü cezaların uygulanmamasının Kurumun zarara uğramasına neden olduğu görülmüştür.