Son Dakika Haberler

PROF. DR. ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI ADINA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UNESCO KÜRSÜSÜ KURULDU

PROF. DR. ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI ADINA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UNESCO KÜRSÜSÜ KURULDU
Okunma : 207 views Yorum Yap

Unesco-koc-cinsiyet
Koç Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan odaklı kalkınmanın bir arada ele alınacağı Birleşmiş Milletler Eğitim Kültür ve Bilim Örgütü (UNESCO) Kürsüsü kuruldu. Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Direktörü ve Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına kurulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü’nün kuruluş töreni 30 Mayıs’ta Koç-Pera’da gerçekleştirildi.
Kürsünün kuruluşuyla ilgili düzenlenen törene, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Büyükelçi Gürcan Türkoğlu katıldı.
Gürcan Türkoğlu, “Kürsünün Türkiye’nin ötesinde özellikle Ortadoğu Bölgesi’nde kadınların toplumsal rolünün geliştirilmesinde öncü rol oynayacağına inanıyorum”
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Büyükelçi Gürcan Türkoğlu kürsünün kuruluş töreninde yaptığı konuşmasında, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına kurulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü’nün Türkiye’den UNESCO’ya, UNESCO’dan Türkiye’ye bir hediye sayılabileceğini söyledi. Gürcan Türkoğlu, “Kürsüye adını veren Çiğdem Kağıtçıbaşı yıllardır UNESCO’nun idealleri ve amaçları doğrultusunda değerli çalışmalar yapmış bir bilim kadındır. Kendisinin UNESCO Türkiye Mili Komisyonu Genel Kurul Üyesi olmasından da özellikle gurur duyuyoruz. Kürsünün Türkiye’nin ötesinde özellikle Ortadoğu Bölgesi’nde kadınların toplumsal rolünün geliştirilmesinde öncü rol oynama potansiyeli olduğuna inanıyorum” dedi.
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, “Kürsü insan odaklı kalkınmayı çalışmalarının merkezine alacak”
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı törende yaptığı konuşmada, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü’nün, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) ile işbirliği halinde faaliyet göstereceğini söyledi. Çiğdem Kağıtçıbaşı sözlerine şöyle devam etti: “Kürsü kapsamında toplumun ve insanın esenliği için son derece önemli olan toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışmalar yapılacaktır. Her ne kadar bu alanlarda önemli gelişmeler kaydedilmiş olsa da halen bireysel, toplumsal ve küresel düzeyde çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.”
Kağıtçıbaşı, dünya genelinde toplumsal cinsiyet ve kalkınma alanında faaliyet gösteren az sayıda UNESCO kürsüsü bulunduğunu belirterek, bunlara Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü’nün eklenmesinin Türkiye adına sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kağıtçıbaşı, “İnsan odaklı kalkınmayı çalışmalarının merkezine alan kürsü; gerek Türkiye’de gerekse dünyada esenliğin sağlanması için toplumsal cinsiyet eşitlik ve sürdürülebilir kalkınmayı birbirleriyle kesişen konular olarak ele alacak. Bu yanıyla Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan bu kürsü öncü nitelik taşıyor” dedi.
UNESCO’nun küresel öncelikleri arasında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliğinin, 01 Ocak 2016’da yürürlüğe giren 15 yıllık Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi amaçları arasında olduğun kaydeden Prof. Dr. Kağıtçıbaşı, şöyle konuştu: “Koç Üniversitesi’nde kurulan kürsü, birbiriyle kesişen bu iki alanda çalışmalar yürütecek. Kürsü, insan odaklı kalkınmaya vurgu yapacak olması açısından önem arz ediyor. Temel amacı toplumsal cinsiyet ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yapılan araştırmaların ilerlemesini sağlamak olan Kürsü, araştırmacılar arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirliğini destekleyecek. Bunun yanı sıra bu alanda özel ve kamusal düzeyde çalışan paydaşlar arasında bir köprü kuracak olan Kürsümüzün uzun dönemli hedeflerinden ilki Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek olacak. Bu hedef doğrultusunda, akademi, özel sektör ve kamu bağlamında ve hukuk çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar yürütürken, araştırma merkezleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu arasında sürdürülebilir bağlar kurulması için de girişimlerde bulunacak. Kürsü ayrıca, Avrupa, Akdeniz ülkeleri ve Türkiye arasında kişisel ve kurumsal düzeyde işbirlikleri kurulması ve deneyim aktarılmasına yönelik çalışmalar yürütecek. Kürsünün ikinci hedefi ise bireysel ve toplumsal düzeyde sürdürülebilir kalkınma, insan odaklı kalkınma ve insan esenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak olacak.”
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Hakkında:
Çiğdem Kağıtçıbaşı TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi ve Bilim Akademisi üyesidir. AÇEV’in kurucularındandır. International Association for Cross-Cultural Psychology’nin ilk kadın Başkanı ve Onur Üyesi, International Union of Psychological Science ile International Social Science Council’ın Başkan Yardımcısı’dır. Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu ve Amerikan Psikoloji Kuruluşundan ‘Uluslararası Psikolojinin Gelişimine Üstün Katkı Ödülü’ aldı. Teorik ve uygulamalı araştırmaları sosyo-kültürel bağlamda insan gelişimi, eğitim, kadın ve aile üzerinde odaklanmıştır. Çoğu yurt dışında basılmış 33 kitabı ve 222 makalesi vardır. KOÇ-KAM Direktörü ve Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir.
Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Hakkında:
Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM), 2010 yılının Mart ayında disiplinler-arası bir araştırma ve uygulama merkezi olarak, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsünde kurulmuştur. Birçok farklı bölümden öğretim üyesi ve araştırmacı, araştırmalarını paylaşmak, ulusal ve uluslararası ortak araştırma projeleri yürütmek, toplumsal cinsiyet ve kadın konularında üniversite içinde ve dışında bilimsel ve eğitici faaliyetler yürütmek amacıyla bir araya gelmektedir. Toplumsal cinsiyet çalışmaları için bir merkez işlevi gören KOÇ-KAM’da üstün nitelikli araştırma projelerini destekleyen bir araştırma ödülleri programı ve Koç Üniversitesi öğrencilerine yönelik Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı yürütülmektedir. Sıklıkla düzenlenen ve ev sahipliği yapılan konferans, panel ve seminer serileri ile birçok disiplin ile kesişen toplumsal cinsiyet konulu araştırmalar, ilgililer ile buluşturulmakta ve akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum aktörleri, sanatçılar ve politika yapıcılar arasında toplumsal cinsiyet konularında iletişim teşvik edilmektedir. KOÇ-KAM Yönetim Kurulu, Koç Üniversitesi’nin farklı bölümlerine mensup dokuz öğretim üyesinden oluşmaktadır. 2010 yılından bu yana, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı merkez direktörü ve Doç. Dr. Hülya Şimga direktör yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar.
UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Hakkında:
UNESCO Birleşmiş Milletler’in bir özel kurumu olarak, 1946 yılında kurulmuştur. UNESCO eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki amaçlarını, üye olan her devlette kurulan Milli Komisyonlarla gerçekleştirmeye çalışır. UNESCO, medeniyetler, kültürler ve toplumlar arası paylaşılan değerler üzerinden diyalog ortamı oluşturmak için çalışmaktadır. Uluslararası toplumun, kapsamlı ve somut hedefleri –uluslararası platformda kabul edilen ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni (MDGs) kapsayan hedefler- UNESCO’nun strateji ve faaliyetlerine zemin oluşturmaktadır. Böylece; UNESCO’nun eğitim, bilim, kültür, iletişim ve istihbarat alanlarında eşsiz nüfuzu bu hedeflerin gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. UNESCO’nun hedefi, eğitim, bilim, kültür, iletişim ve istihbarat bağlamında barışın sağlanması ve yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamak, sürdürülebilir kalkınma ve kültürlerarası diyaloğu geliştirmektir. UNESCO bütün bu dallardaki çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini küresel öncelik olarak belirleyen ve bu önceliği devam ettiren ilk Birleşmiş Milletler Kuruluşu’dur.