Son Dakika Haberler

SARIYER AYAĞA KALKIYOR

SARIYER AYAĞA KALKIYOR
Okunma : 109 views Yorum Yap

ayagakalk_11
Sarıyer’de siyaset şekilleniyor!
Siyaset bilimi, nerede, nasıl ve hangi koşullarda, kimin kime hükmedeceğini öğrenmeye çalışan bir bilim alanıdır.
Bu nedenle, insan gelişiminin tarihi boyunca geliştirilmiş, sınanmış ve yenilenmiş teorik bilgilerin yanısıra saha araştırmalarına, gözlemlere ve ampirik verilere dayanarak bilimsel yaklaşım ve niteliklerini geliştirir. Bir toplum bilimi olduğu için de veri kaynakları toplumun bizzat kendisi olmaktadır.
 
TOPLUMSUZ SİYASET OLMAZ
 
Toplumsuz siyaset olamayacağına göre, toplumu kaynak olarak almayan siyaset bilimi de olamaz. Böylelikle taban; toplum, siyaset de onun, toplumsal değişimle farklılaşan ürünü olmaktadır.
Toplum ve siyaset bilimi de insanlara ve dolayısıyla topluma göre şekillenir.
Bir siyaset bilimcisine toplumun gelişim endekslerini  verirsek bize az bir yanılgı ile siyasal yapısını tarif edebilir. Ya da tam tersini yaparsak, yani toplumun siyasal yapısını bilgi olarak verirsek bize o toplumun gelişmenin neresinde olduğunu bize aşağı yukarı gösterebilir.
Siyasetin toplumsuz, toplumun da siyasetsiz düşünülemediği dünya da ve toplum-siyaset ilişkisini göstermek, siyasal kurumların ve siyasal davranışların toplumsal boyutlar ile olan yakın ilişkisini vurgulamaya çalışmalıyız.
 
SİYASET TEK BAŞINA VAR OLAMAZ
 
Günümüz dünyasında siyasetin girmediği toplum yok gibidir.
Üstelik bu siyaset kavramının dar bir bakış açısından değil de içerisine güç, otorite, iktidar ve insan unsurlarını da kattığı düşünülürse, oldukça geniş bir konu olduğu söylenebilir.
Elbette siyaset tek başına var olamaz, kullanılamaz.
Biz de bu noktada konunun ayrıntılarına girmeden önce bazı kavramların açıklanmasının yerinde olacağını düşünüyoruz. Buna göre önce “birey”; “aile”; “toplumsallaşma”; “bir kurum olarak siyaset” ve daha sonra bu siyasi kurumun toplum ile ilişkisini, topluluğun kendi içinde ve o topluluğun dışa dönük eylemlerinde yarattığı etkiyi örgütlemeye çalışıyoruz.
 
KIPIRDANMIYORUZ, AYAĞA KALKIYORUZ
 
Yine, yeniden sokak örgütlenmeleri, site örgütlenmeleri, iktidar arayışları, toplumsal ortak akıl doğrultusunda tepkilerin dile getirilmesi,  iktidarı sağlayan gücün halk olarak karşılığını bulamayan kayıpları ve halkımızın iktidara % 77 oy oranı ile destek verdiği halkın uyanış, örgütlenme, beyaz yakalılar,  halkın yönetime ortak akıl verme çevresinde birleşim ve kazanımları, iktidarın üst yönetim yükümlülükleri, stratejik gelişim ve yönetme ve yönetime ortak olma istekleri bir kıvılcım gibi yükseliyor.
Birlikte Yönetiyoruz!
Acaba birlikte mi? Yönetiyoruz!
Yaşamımızı birlikte yönetmek ve ortak paydaşlarımız için ayağa kalkıyoruz:
Her şey iktidar için, Demokrasi, Özgürlük için.
Sözde kaybedilmiş kazanımlar değil, Yaşamın ortaklığı ve yaşamımızı ortak yönetmek için.
Öğretimimiz!!
İnsanın,  insan rolüne uygun davranışlarını öğrenme sürecinde ayağa kalmasını bilmesidir.
AYAĞA KALKIYORUZ