Son Dakika Haberler

Sarıyer Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu Açıklandı.

Sarıyer Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu Açıklandı.
Okunma : 144 views Yorum Yap

DSC_0487Sarıyer Belediyesi Cuma gününe hazırlanıyor, bir yıllık çalışmaları ve seçimlere kadar geçer sürede yapılacak olan projeler anlatılacak.
Mecliste guruplara dağıtılan ama okunmayan “Denetleme Komisyonu Raporunu” yayınlıyoruz. Denerim Komisyonu raporu imzalı ve gerçek halidir.
DENETİM KOMİSYONU RAPORU          Sarıyer, 29 Mart 2013
 
KONUNUN ÖZÜ       : Sarıyer meclisinin 07 Ocak 2012 Tarihli birleşiminde aldığı karar gereğince Sarıyer Belediyesinin 2011 yılı dönemine ait denetimini yapmak üzere seçilen komisyonumuzun yaptığı çalışma.
ÇALIŞMALARIMIZDA İZLENEN YOL :
Seçimle görevlendirilen 3 kişiden oluşan komisyonumuz, 5393 sayılı kanunun 25, maddesi hükmü gereğince kendi arasında görev bölümü yaparak, başkanlığın belediye biriminde tahsis ettiği yerde çalışmalarına başlamıştır.
İlk çalışma gününde oluşturduğumuz komisyon, başkan, başkan yardımcıları   ve üye dağılımını yapıp işe başladı.
Komisyonumuz, hazırlamış olduğu bilgi formlarını ilgili müdürlüklere göndererek gerekli bilgi ve belgeleri istemiştir.
Bazı belge ve bilgiler hakkında, müdürlükler davet edilmiş,   Bazı başkan yardımcıları da  telefonla aranıp bilgi alınmıştır.

 • Ø Raporda yer alan bilgiler, ön yargısız, güvenilir, ve şeffaf bir şekilde hazırlanmıştır.
 • Ø 2012 yılına ait ihaleler, doğrudan teminler,  satın almalar, kiraya verilen mülkler, elimize ulaşan belge ve bilgi doğrultusunda incelenmiş dır.
 • Ø Doğrudan teminler veya doğrudan temin usulü  ile hizmet alımları yapılan firmalar, aranarak veya yan teklif veren firmalar aranarak ve de piyasa araştırması yaparak doğru neticelere ulaşmaya çalıştık.

KOMİSYONUMUZUN ARAŞTIRMA VE İNCELEME Sİ:     
Komisyonumuz, incelemeler  neticesinde, şu bilgileri  elde etmiştir.
Gelirler Müdürlüğünden, sağlıklı belge ve bilgi alınmasına rağmen,  İstenen muavin defterler komisyona ulaştırılamamıştır.
Böyle bir çalışma neticesinde elde ettiğimiz bilgiler aşağıda ki gibidir.

 • Ø Belediye başkanımızın güvenerek yet ki verdiği bazı başkan yardımcıları ve müdürlüklerden açıklayıcı yeterli bilgiler alınamamıştır.
 • Ø Bazı  müdürlükler de doğrudan teminler de gerçek piyasa fiyatlarının yansıtmamaktadır.
 • Ø Tespitlerimizde bir kısım araç kiralama işinde, piyasanın piyasa şartları konusunda, yeterli araştırma yapılmadığı ve özen gösterilmediği gözlemlenmiştir.
 • Ø Özel kalem müdürlüğünde, ramazan yemeklerinin bedelleri konusunda daha da hassas davranılabilirdi, düşüncesi hasıl olmuştur.
 • Ø Belediyemizce yaptırılan duyuru pankartlarının birim fiyatlarının piyasa değeri üzerinde gözlemlenmiştir.
 • Ø Kültür gezilerinin bazılarında  piyasa değerlerinin üstünde, kiralama işlemlerinin yapıldığı görülmüştür.
 • Ø Yaz spor etkinliklerinde servis ve spor malzemeleri, temin işlerinde, piyasalar  daha sağlıklı değerlendirilebilirdi, harcamalarda farklılıklar gözlendi.

 
 
 
Belediyemizin Toplam Borcu                 :        179.290.878._TL
Belediyemizin Tahakkuk etmiş alacağı          50.905.625._TL
 
Belediye Bütçe Giderlerimiz (Gerçekleşen):   147.944.120._TL
Belediye Bütçe Gelirlerimiz  (Gerçekleşen) :   116. 148.593._TL
Bütçe Gelir Gider Farkı                           :   (-)   31.795.527._TL
(Görüldüğü gibi Tahmini bütçenin %61,22 gelir olarak, Yine % 77.98 i gider olarak gerçekleşmiştir.)
 
Belediye Memur işçi  Personel Giderlerimiz   : 28.192.641._TL
Personel SGK Devlet Pirim Giderleri               :    4.930.215._TL
Toplam Belediye Personel Gideri         (+)     :  33.131.856._TL
 
Temizlik Dahil Taşeron  İşçi Giderlerimiz        :  50.400.000._TL
Toplam personel  ödemelerimiz               (+) :  83.531.856._TL
2012 Yılı Mal ve Hizmet Alımlarımız       :        87.655.063._TL
Sermaye Giderleri (Yatırımlar)               :        16.273.602._TL
Mal ve Hizmet alımları ve Yatırımlar    :       103.923.665._TL
 
Temizlik Dahil Taşeron giderlerimiz       :           50.400.000._TL
Yatırım ve doğrudan temin harcamalarımız  53.523.665._TL
Belediyemizin Mütahhitler olan Borcu:           21.140.299._TL
Belediye yatırım oranımız %11 olarak           16.273.602._TL olarak gerçekleşmiştir.
 

 • Belediye başkanlığımız bünyesinde, 31.12.2013 tarih itibari ile çalışan personel dökümü şöyledir.

299 Memur, 31 sözleşmeli, 181 işçi personeli, 1201 Taşeron olmak üzere toplam, 1.712 personel çalışmaktadır.
 

 • İlgili müdürlüklerden edindiğimiz bilgiler doğrultusundan yola çıkarak.

İnşaat ruhsat harçları,          15.087.000._TL.
İskan harçları,                          1.766.000._TL
İşyeri ruhsat harçları,              1.947.336._TL dır.
 

 • Sosyal tesislerimiz olarak kiralanan Cevahir spor tesislerinden  faydalanan toplam 1.150 kişidir.

 
Bunun dağılımı, 170 Kişi Belediye personeli, 144 kişi engelli ve ücretsiz, 445 kişi ücret alına öğrenci, 491 kişi ücret alınan vatandaş,  olarak tespit edilmiştir.
Spor tesislerinde elde edilen  gelirler toplamına ulaşılamamıştır. Bilgi istenmesine rağmen gelirler tespit edilememiştir.
 
 
 
 
KOMİSYONUMUZUN GÖRÜŞÜ VE SONUC:
v Gelir ve  gider arasında ki fark 31.795.527._ TL olup, gelirlerin artırılması için gayret sarf edilmeli.
v Taşeron işçilerin giderleri 50.400.000 TL olup söz konusu işçiler,  ilgili birimler de  amacına yönelik olarak çalıştırılmalıdır.
v Belediye yatırım oranları yüzde 11’lerden çok daha yükseklere hedeflenmelidir.
v Belediyemizin mütahitlere olan 21.140.299._TL’lık borcunun yapılacak tasarruflarla minimuma indirilmelidir.
v Müdürlüklerce yapılan doğrudan teminlerin piyasa tekliflerinin, gerçekleri yansıtır şekilde olmasına dikkat edilmelidir.
v Piyasa araştırma komisyonlarının, görevlerini, daha sağlıklı yapmaları konusunda, dikkatleri çekilmelidir.
v Araç kiralama ile hizmet alımlarının, piyasa değerleri üzerinde olmaması konusunda dikkat edilmelidir.
v Sosyal amaçlı verilen  yemeklerin, birim fiyatlarının daha gerçekleri yansıtıcı şeklinde olması, yolunda çaba sarf edilmelidir.
v Belediyemizce yapılan duyuru pankartlarının, piyasa değerlerini üstünde olmaması yolunda, firmalar gerekirse, değiştirilerek, daha verimli çalışılması yolunda adım atılmalı.  Gerekirse belediye bünyesinde bir pankart atölyesi kurulmalıdır.
v Müdürlüklerin performanslarının değerlendirilmeye tabi tutulması, ve kaynakların etkili kullanılması konusunda,  eşgüdüm sağlanmalıdır.
v Mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili müdürlükler, sene başı itibarı ile planlama yapıp, hizmetlerin tedariklerini sağlamaları ve kaynakların daha verimli kullanılması için açık ihale usulünü tercih edip, doğrudan temin usulünün acil  ihtiyaçlar hasıl olduğunda ve özel durumlarda, tercih edilmelidir.
v Gelir getirecek unsurların, daha etkin, bir şekilde, bir an önce harekete geçirilmelidir.
 
DENETİM KOMİSYONU OLARAK:
Bu bilgilerin ve belgelerin toplanmasında denetim komisyonumuza, şeffaflık  gösteren sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz.
 
 
Hayatı Kaptanoğlu        Cemil Özbalta            Hacı Mehmet Bayraktar
Denetim Kom. Bşk      Komisyon Bşk Yrd.        Komisyon Üyesi