Son Dakika Haberler

Sarıyer Kent Dayanışması, yerel seçimler öncesi taleplerini açıkladı

Sarıyer Kent Dayanışması, yerel seçimler öncesi taleplerini açıkladı
Okunma : 69 views Yorum Yap

Sarıyer’de sivil toplum kuruluşları, forumlar ve demokratik kitle örgütlerini bir araya getiren Sarıyer Kent Dayanışması, 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi yerel yönetimden taleplerini açıkladı.

 

Bugün (16 Mart), Sarıyer Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nde Sarıyer Kent Dayanışması üyeleri “Adil, Eşitlikçi, Yaşanabilir Sarıyer için Yerel Yönetime Yönelik Taleplerimizi Açıklıyoruz” diyerek bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Belediyenin somut atması gereken adımların yanı sıra yeni bir yerel yönetim vizyonunun da sunulduğu basın toplantısı açılışını kent dayanışması üyesi Eray Özgüner gerçekleştirdi. Özgüner konuşmasında Türkiye’deki belediyecilik anlayışının girişimciliği ön plana tuttuğunu, kentsel mekanın kentlilerden koparıldığını, karar alma mercilerine demokratik yollarla katılımın kısıtlandığını ve bunların sonucunda kentlileri bir arada tutan ortak yaşam kültürünün ve kent müştereklerinin giderek kaybolduğunun altını çizdi. Özgüner konuşmasını, “Sarıyer’in ihtiyaçlarını gözeten, tabandan yükselen, bütünlükçü bir program istiyoruz. Kent Hakkı’nın savunulduğu, Sarıyerliler’in söz, yetki, karar sahibi olduğu yeni bir belediyecilik anlayışı talep ediyoruz. Arzuladığımız adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir geleceğin yerelden yükseleceğine inanıyoruz.” diyerek sonlandırdı.

 

Eray Özgüner’in konuşması ardından Sarıyer Kent Dayanışması üyeleri Ezgi Öz, Neriman Açıkgöz, Sevinç Alçiçek, Efe Baysal, Devrim Yılmaz ve Eda Güven demokratik işleyiş, kentsel kamusal alanlar ve müşterekler, konut hakkı, ekoloji ve iklim, ulaşım, toplumsal cinsiyet eşitliği, engelsiz yaşam, hayvan hakları, kültürel planlama, eğitim ve spor başlıklarında taleplerini okudular.

 

Sarıyer Kent Dayanışması’nın yerel yönetim konusunda öne çıkan talepleri şöyle:

 

Demokratik İşleyiş

Sarıyerliler’in belediye yönetimine ve karar alma aşamalarına etkin katılım kanalları açılmalı.

 

Sarıyer’in tüm mahallelerinde, sokak temsilcilerinden oluşan mahalle meclisleri kurulmasını ve mahalle meclislerinden seçilecek heyetlerden oluşan ilçe/kent meclisi aracılığıyla yurttaşların yerel yönetimin işleyişinde söz sahibi olmaları sağlanmalı.

Kentsel kamusal alanlar ve müşterekler

Kentsel kamusal alanların ve müştereklerin özelleştirilerek kentlilerden koparılması engellenmeli, kamusal alanlar ve müşterekler korunmalı ve kamuya kazandırılmalı

 

Her mahalleye mahalleliyle birlikte bir semt evi kurulmalı ve semt evlerinin bakım, ihtiyaç ve denetimleri belediye tarafından sağlanmalı

 

Konut Hakkı

Sarıyer Belediyesi, Konut Hakkı’nı, evrensel insan hakları mekanizmalarında geçtiği üzere mülkiyetten bağımsız bir hak olarak tanımalı ve bu yönde çalışmalar yapmalı.

 

Çevresini soylulaştırarak emlak değerlerini ve konut kiralarını yükseltecek, yaşamı pahalılaştıracak ve böylece alt ve alt-orta gelir gruplarını yaşadıkları yerleri terk etmeye zorlayacak veya zorla tahliyelere sebep olacak her türlü proje engellenmeli

 

Ekoloji & İklim

Kuzey Ormanları ve bölgesinin temiz hava, temiz su, temiz gıda, iklimin dengelenmesi gibi ekosistem hizmetlerini göz ardı eden rant odaklı bir yaklaşım yerine, doğayı, kentte yaşayanların sağlığını ve gelecek nesilleri odağına alan bir belediyecilik anlayışı tesis edilmeli ve katılımcı bir şekilde Sarıyer iklim eylem planı hazırlanmalı

 

İklim değişikliği ile mücadelede yerelleşme ve yerelleşmeye bağlı olarak enerji demokrasisi, gıda egemenliği gibi yeni kavramlar önem kazanırken, Sarıyer Belediyesi de bu konular çerçevesinde oluşturulacak kooperatifler gibi kolektif girişimleri desteklemeli

 

Ulaşım

Başta Büyükdere İskelesi olmak üzere Sarıyer’deki tüm atıl iskelelerin açılması yönünde çalışmalar yapılmalı ve deniz ulaşımını özendirecek adımların atılmasının yanı sıra toplu ulaşım özendirilmeli

 

Hafriyat kamyonlarının yasak olan güzergahlarda ve saatlerde çalışmaları engellenmeli

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadının, çocuk, hasta, yaşlı bakımına hapsedilmesine, dolayısıyla iş hayatından, sosyal-kamusal alandan uzaklaştırılmasına karşı politikalar geliştirilmeli, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalı.

 

Her mahalleye kadınların, LGBTİ+ bireylerin sosyal, yaşamsal problemlerinde yanında olacak, hukuki ve psikolojik destek sağlayacak danışma merkezleri açılmalı ve merkezler ücretsiz olmalı

 

Engelsiz Yaşam

Engelli, çocuk ve ailelerine destek merkezleri yaygınlaştırılmalı

 

Tek başına yaşayan yaşlı ve engelli Sarıyerliler ile etkin bir iletişim ve acil yardım sistemi kurulmalı

 

Hayvan Hakları

Kısırkaya’da bulunan sokak hayvanları geçici bakımevine gönüllülerin ulaşımı ve katılımı sağlanmalı

Özellikle kazazade durumdaki Sarıyer’in sembolü olan martılar ve diğer su kuşları için korunaklı alanlar belirlenmeli

Kültürel Planlama

Kültürel planlama sürecinde Kültür Müdürlüğü ile ilgili tüm birimlerin ve Sarıyerliler’in katılımının yanı sıra mahalle derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, sanatçı platformlarının, meslek birliklerinin, eğitim ve araştırma merkezlerinin de sürece dahil edilerek bütüncül ve katılımcı bir kültürel planlama yapılmalı

 

Sarıyer Belediyesi’nin, Sarıyerli yurttaşların, üniversitelerin, akademik çalışma yürütenlerin ortak politika geliştirmesine duyulan ihtiyaca yönelik, farklı disiplinlerden faydalanarak  belediyenin çeşitli çalışma alanlarına dair bilimsel yöntemler geliştirecek, bağımsız, herkese açık, kent & kültür merkezi, kent düşünce merkezi hedefiyle Sarıyer Akademisi kurulmalı.

Eğitim ve Spor

Başta çocuklar olmak üzere, herkesin yaşadığı yeri tanıması, benimsemesi ve sahiplenmesi için yaşadığı yerdeki tarih ve kültür varlıklarının, hafıza mekanlarının ve kamusal alanların tanıtımına yönelik geziler ve eğitimler düzenlenmeli

 

Sarıyer Belediyesi Yüzme Takımı kurulmalı

 

Taleplerin okunması ardından Sarıyer Kent Dayanışması üyeleri adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir Sarıyer için taleplerinin takipçisi olacaklarını ve taleplerini belediye başkan adaylarına ileteceklerini söylediler.