Son Dakika Haberler

Sarıyer Sosyal Demokrasi Platformu CHP Genel Merkezine Taleplerini Bildirdi

Sarıyer Sosyal Demokrasi Platformu CHP Genel Merkezine Taleplerini Bildirdi
Okunma : 129 views Yorum Yap

Asalettin aslanoğluSariyer Sosyal Demokrasi Paltformu CHP Genel Merkezine giderek yerel seçimlerde uygulanacak olan siyasi çalışmanın ve platform olarak yerelde uygulanmasını arzu ettikleri görüşlerini ve taleplerini bildirdiler.

Asalettin Aslanoğlu koordinasyonunda yıllarca çalışmalar yapan, Sariyer Sarıyer Sosyal Demokrasi Platformu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek gurup önderleri ile CHP Genel Merkezinde açıklamalar yaptılar.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı’na

Ülkemizin zor günler geçirdiği, AKP baskı ve hegemonyasının artarak devam ettiği şu günlerde hiç bir alan ve bölgeyi kaybetme lüksümüzün olmadığına inanan,
insan hak ve özgürlüklerine değer veren, emeğe saygılı, demokrasinin olmazsa olmazlarına sadık,
hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa ve katılımcılığa inanan Sarıyerli Sosyal Demokratlar, Sarıyer Sosyal Demokrasi Platformu olarak yaklaşık iki yıldır çalışmalarımızı aralıksız devam ettirmekteyiz.

Sarıyer Sosyal Demokrasi Platformu, CHP’nin parti tüzüğünde de belirtildiği gibi, Sosyal Demokrasiyi halkın bilincine taşımak, toplumda yaşam biçimi haline gelmesini sağlamak için çalışmaktadır.
Sarıyer Sosyal Demokrasi Platformu, belirlediği hedeflerinin ışığında yürüttüğü çalışmalarının en son adımı olan 9 Kasım 2013 kitlesel salon toplantısını da başarı ile gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Toplantıda temel olarak ele alına konular şunlardır:
– Türkiye’de Sosyal Demokrasiye olan inanç ve gerekliliğin tespit edilmesi,
– Türkiye’de yerel yönetim anlayışında değişim ihtiyacı, ‘sosyal belediyeciliğin’ önemi.
– Sarıyer’de bölgeye has sorunlar (Boğaziçi bölgesinde imar sorunu, Kentsel dönüşüm, Afet Önleme Bölgesi) ve İstanbul’un ‘Ulaşım’ sorunu,
– 2014 Yerel seçimleri öncesi Sarıyer’de arzulanan “belediye başkan” görüntüsü,
– 2014 Yerel seçimleri öncesi Sarıyer’de arzulanan “belediye meclis grubu” görüntüsü,
– Parti yönetimlerinde, kurullarında ve partili kimliği ile kamusal makamlarda görev almış partililerden beklentiler ve bu kişilerin sorumlulukları.
Yukarda sıralamış olduğumuz temel konular ışığında yürütülen tartışmalarda vardığımız sonuçlar ise aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

– Türkiye’de Sosyal Demokrasiye olan inanç ve gerekliliğin tespit edilmesi:
Türkiye’de temel problem üretim değil, üretilen milli gelir pastasının paylaşımındadır. Gelir bölüşümündeki adaletsizlik artarak devam etmektedir. Verili durum bu olduğu sürece, Sosyal Demokrasi’nin sorunları tespit etme ve çözüm yolları üretme çabasına ihtiyaç devam edecektir. Bu ihtiyaç temelinde ilkeli bir sosyal devlet olgusu arzulanmaktadır.

– Türkiye’de yerel yönetim anlayışında değişim ihtiyacı, ‘sosyal belediyeciliğin’ önemi:

Ülkemizde, Sosyal Belediyecilik anlayışını dikkatle irdelemek, Türkiye gerçeklerini de sentezleyerek halka anlatmak, kavratma zorunluluğu parti kadrolarımızın temel görevidir.
Çağdaşlık anlayışını tahrip eden AKP hegemonyasını yenmenin yolu, iktidara geldiği yoldan göndermekten geçer. Türkiye Sosyal Demokrasisinin “sosyal belediyeciliği” işlevsel kılacak projeleri daha aktif olarak vitrine çıkartması, topluma sunması, bu toplumsal projeler etrafında örgütlenmeyi sağlaması en acil ihtiyaçtır.

– Sarıyer’de bölgeye has sorunlar (Boğaziçi bölgesinde imar sorunu, Kentsel dönüşüm, Afet Önleme Bölgesi) ve İstanbul’un ‘Ulaşım’ sorunu:
Başta kent rantı olmak üzere halkın henüz yabancısı olduğu kavramların halka tanıtılması, halkın “kent rantı” üzerindeki hakkı konusunda bilinçlendirilmesi.
Gecekonducuların şehri talan edenler değil, barınma hakkını kullanan yurttaşlar olduğunun anlatılması.
Yapılacak “kentsel dönüşümlerin” barınma ve mülkiyet hakkına saygı temelinde yürütülmesi gerektiği.

İstanbul boğazının iki yakasında, özellikle Sarıyer, Beykoz, Üsküdar ve Beşiktaş ilçelerindeki yurttaşları kendi mülkleri üzerinde emanet konumuna getirmiş olana Boğaziçi İmar Kanunu’nun alternatifi üretilmesi ve bu ilçelerdeki seçim kampanyalarında yurttaşlara tanıtılması,

Çağdışı bir anlayışın ürünü olan, Ankara’dan, TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı marifeti ile yürütülmek istenen “kentsel dönüşüm”, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” gibi çabaların teşhiri konusunda özel kampanyalar yürütülmesine.
Planlı şehirleşme çalışmalarının 12 Eylül döneminde terk edilmesi ile başlayan sorunlardan “ULAŞIM” sorununa Sosyal Demokratların bakışının ne olduğu, şehir trafiğinde ‘araçları taşımak ile insanları taşımak’ arasındaki farkın yurttaşlara anlatılması-kavratılmasının gerektiği, Sarıyer’de ve İstanbul’da yürütülecek seçim kampanyalarında bu konuların öncelikle ele alınmasının gerektiği anlaşılmalıdır.

– 2014 Yerel seçimleri öncesi Sarıyer’de Sosyal Demokratlarca arzulanan “belediye başkan adayı”:
Sosyal Demokrasi ve Sosyal Belediyecilik konusunda yeterince bilgi ve birikime sahip olup, projeleri uygulama noktasında ısrarcı ve teşvik edici olmalıdır.

Bireysel Tecrübe ve birikime sahip olması kadar, çalışma arkadaşlarıyla birlikte üretme ve projelerini uygulama konusunda da ilkeli, samimi ve kucaklayıcı olmalıdır.
Birlikte çalışmayı tercih ettiği kadroyu mesleki alanlarında yıldız insanlardan seçebilmeli, bu kadrolar ile demokratik ortamda tartışarak, projeler üretmeli ve bu projeleri hayata geçirirken de yetki ve sorumlulukları paylaşabilmelidir. Sosyal Demokrat belediye başkanı olarak halkın içerisinde, yurttaşların rahatça ulaşabildiği, diyalog kurabildiği bir iletişim mekanizması kurmalıdır. Partinin bakış açısını özümsemiş, bu bakış açısını çalışmalarında hayata geçirebilecek kadar parti tecrübesi olmalı, Partinin yönetim hakkına, parti kadroları ile ilişkilere titiz olurken, kendisine parti tarafından verilmiş olan görevini parti içi hâkimiyet yarışlarında kullanmayacak derecede hassas olmalıdır. Parti adına görev yaptığı yerel yönetim uygulamalarının, partinin genel iktidar yolunu inşa ettiğinin farkında olmalıdır.
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI, CHP SARIYER ÖRGÜTÜNDE EMEK VERMİŞ BİR PARTİLİ OLMALIDIR.

– 2014 Yerel seçimleri öncesi Sarıyer’de Sosyal Demokratlarca arzulanan “belediye meclis grubu”:
Adaylarda aranan temel ölçütler dört ana başlıkta toplanmıştır: Teknik donanım/Örgüt emekçisi/Örgüt emekçisi kadın/Örgüt emekçisi gençler

Sosyal Demokrasi ve Sosyal Belediyecilik konusunda yeterince birikim ve inancın ön koşul olmasının yanında,
Yerel yönetimde ihtiyaç duyulan alanlarda yeterli teknik donanıma sahip olan adaylar. Teknik bir alanda uzman olmasa dahi, örgüt içinden çıkmış, örgüt emekçisi, örgüt bağı güçlü olan adaylar.

Örgüt içerisinde aktif olarak çalışmakta olan, parti ilke ve anlayışı konusunda birikimli donanıma sahip gençler,
Örgüt içerisinde aktif çalışmakta olan, partiyi temsil edecek donanıma sahip kadın adaylar,

Sarıyer’in köy ve mahallerinde, parti örgütünün ve partili olmayan yurttaşların nabzını tutan, yurttaşlarla bağları-iletişimi güçlü adaylardan, dengeli şekilde oluşmalıdır
SARIYER BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI, PARTİNİN SARIYER ÖRGÜTÜ İÇERİSİNDE EMEK VERMİŞ, SARIYER BÖLGESİNDE İKAMET EDEN PARTİLİLERDEN OLUŞMALIDIR!

– Parti yönetimlerinde, kurullarında ve partili kimliği ile kamusal makamlarda görev almış partililerden beklentiler ve bu kişilerin sorumlulukları:
Her alanda görev almış tüm parti kadroları, görev aldığı yerde Sosyal Demokrasinin ilkelerini istisnasız şekilde hayata geçirmeyi amaç edinmiş olmalıdır. Partinin bu doğrultudaki, tüzüğünü, programını ve parti politikalarını özümsemiş olmalıdır. Partililerin görev aldığı kurumlar arası ilişkilerde partinin çıkarlarını gözetmeli, yoldaşlar arası ilişkilerde mevki-makam çatışmalarından kaçınmalı, çalışmalarda samimiyet ve karşılıklı güven ön planda tutulmalıdır.
Parti kadroları, parti adına yerel liderlik koltuklarında oturan üyeleri ve parti örgütünü hiçbir ayrım gözetmeden iktidar hedefine seferber edebilmelidir. Partililerin bilgi-birikimi, yeteneklerinin bilinmesi, partinin iktidar mücadelesinde bu enerjiden en üst seviyede yararlanılması yerel liderlerimizin sorumluluğunda olmalıdır. Vizyon sahibi, güler yüzlü, dürüst, kucaklayıcı olmalı, bölgede partinin gelişmesine katkı sağlamalıdır.
Örgütte üyelik sisteminin, delege seçimlerinin şeffaf olması, parti içi yarışlarda demokratik yolların kullanılması, üyelerin tamamına siyasetin tüm alanlarına ulaşma olanağının sağlanması, temel ödevleri olmalıdır.
Parti adına görev yapılan mevkilerde ki görevli partililer, YETKİ ve SORUMLULUKLARININ bilincinde olmalı, mevkilerini başka yoldaşlarının yetki ve sorumluluk alanlarına müdahale yeri olarak kullanmaya kalkışmamalıdır.

Altını çizmeyi istediğimiz en önemli konulardan biri de, aday belirleme yöntemi ile ilgilidir.
Sarıyer’de adayların belirlenmesi konusunda tercih edilecek yöntemlerin:
1. Sarıyer Belediye Başkan Adayı için, tüm Sarıyerlilerin katılacağı “kamuoyu araştırmasına ilave olarak tüm CHP üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilecek “ön seçim”,
2. Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Adayları için ise tüm CHP üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilecek bir “ön seçim” yapılması gerektiğini gözlemlemekte ve düşünmekteyiz.

Sarıyer Sosyal Demokrasinin Kalesidir Vermeyeceğiz! İstanbul’u Alacağız! Sloganları ile başlattığımız mücadele ile İNANIYORUZ, BAŞARACAĞIZ!​​​​​​​​​​​​​​​​​