Son Dakika Haberler

SARIYER SPOR KULÜBÜ VE GÜNÜMÜZE KADAR GELEN İHMAL

SARIYER SPOR KULÜBÜ VE                    GÜNÜMÜZE KADAR GELEN İHMAL
Okunma : 255 views Yorum Yap

Sarıyer Spor Kulübü 1940 da kuruldu. Ancak yaşama 1920 de
başladı Gençler Cemiyeti, Gençlik Mahfili ve Sarıyer Gençlik Kulübü
aşamalarını yaşadı. Tescil olduğunda ismi Sarıyer Gençlik Kulübü idi.
Bilahare Dernekler Yasasının sık sık değişmesi üzerine tekrar isim
değişikliğine uğradı “Gençlik” kelimesi yasa gereği çıkarılarak “Spor”
kelimesi ilave edildi. Böylece ismi SARIYER SPOR KULÜBÜ olarak
tescillendi.

            Sarıyer Kulübünün tescil fişindeki adresi:  Tekke Sokak
No. 13 Sarıyer idi.            “TEKKE SOKAK” Sarıyer’de “SARI BABA”
yatırını hatırlatır. Sarı Baba, Sarıyer Hamamına bitişik, eski Hamam
Sokak Arkası (şimdi Medeni) Sokak üzerinde bulunan küçük bir dergâhtı.
Ayın günleri pazar günleri idi. Tekke ve zaviyeler kapatılınca bu
dergâhta kapandı ve değişik amaçlar için kullanılmaya başlandı. İşte
böylesi bir ortamda Sarıyer Spor Kulübü kurulurken, bu tekke adres
olarak gösterildi. Yani Sarıyer S. K. kurulurken bile bir taşınmazı
yoktu.

            İşte büyük ihmal buradan başlıyordu. Sarıyer S.K. nün
kurucuları arasında Sarıyer’in hem zengin ve hem de en faal insanları
vardı. Bu kişiler, her tarafı bomboş arsa ve arazi ile doluolan
Sarıyer’de, kulübe bir taşınmaz, yani tesis kazandırmak için çaba
göstermedi. Amaç güçlü bir Sarıyer yaratmak ve mücadele etmek, I. Lige
çıkmaktı. Nitekim bu mücadeleyi uzun yıllar devam ettirdi. Kulüp 1970
yılına kadar 17 ayrı binada toplantılarını yaptı. Hatta 1959/60  da
eski sahanın (Çağlayan sahası) satışa çıkarıldığında bu alanı satın
almak için uğraş verildi ama o günün koşullarında 55 bin lira
bulunamadığı için alım işi gerçekleşmedi.

            Tesis olmadan yaşam zordur anlayışı 1969 larda benimsendi
ve çalışmalar başladı. Neticede, kapatılan Sarıyer Deresi üzerindeki
kulüp binası yapılarak büyük bir eksiklik giderildi. Bu bina hem kulüp
binası, hem de lokal olarak değerlendirildi. Bina hizmete açıldığı yıl
Sarıyer şampiyonluğu da yaşadı. Ya sonra…

            Sarıyer S.K. nün tesis çalışmaları bütün hızı ile devam
etmeliydi ama başarılamadı. Zira Sarıyer anormal inşaat furyasında
önemli araziler uyanıklar tarafından paylaşıldı. Bu durum 1984 yılına
kadar devam etti. Sarıyer Belediye olunca kulübe gün doğdu ama o
kadar. Bütün belediyeler semt kulüplerine kulüp binası, stat, kapalı
salon ve diğer tesisler kazandırırken Sarıyer Belediyesi bu yola
başvurmadı ve daha güçlübir takım için kolları sıvadı… Bu arada
yönetim kurulundan bir kaç kişinin ayrıca gayretleri ile Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğüne ait olan 305 m2 lik bir alan bu kurumdan
ücretsiz olarak kiralandı ve derhal inşaata başlanarak kulübe bir
idari ve kamp binası kazandırıldı. I. Türkiye Liginde başarıdan
başarıya koşan Sarıyer’in tesisleşmesine gayret edildi. Antrenman
sahası, yapıldı, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün stadından (YZÖ)
yararlanmaya başlandı… Antrenman sahası yapıldı, daha sonra altyapı
takımları için bir suni çim saha ile ayrıca idari bina inşa edildi…
Yani Sarıyer Spor kulübü tesis olarak hayli atak yaptı. Fakat deniz
sahilindeki kulüp binası dışındakilerin getirisi yoktu. Bu binada
Sarıyer Belediyesi tarafından yıktırılınca kulüp ayrıca gelirden
mahrum oldu.

            Tabii bazı kazanımlar oldu. Örneğin Sarıyer Belediyesinden
tahsis edilen Zekeriyaköy’deki alana antrenman sahası yapıldı.
Bahçeköy yolu üzerindeki Orhan Keçeli antrenman sahasından
yararlanıldı ama bütün bunların getirisi yoktu.

            Bu olaylarda yönetim kurullarının büyük ihmal ve hatası
vardır. Zira Belediye Başkanları Ali Sandıkçı, Dr. M. İhsan Yalçın,
Yusuf Tülün, Sedat Özsoy ve Şükrü Genç’ten yönetimler devamlı maddi
katkı istediler, futbolcu transferi istediler. Sarıyer Belediyesi
gereği kadar kulüp üzerine eğildi (Kulüp Lokalinin yıktırılması
hariç), yardım yapmaktan geri kalmadılar. Bu süre içinde yüzlerce
futbolcu alındı ama kulübe gelir getirici bir şey yapılmadı.

            Sarıyer spor kulübü yönetim kurulları Belediye’den maddi
katkı bekleyecek yerde “Kulübe gelir getirecek tesis” isteselerdi
belki de büyük sorun halledilmiş olurdu. Zira Sarıyer’in aylık cari
gideri (kamplar, yol, altyapı masrafları ve idari giderleri) yüz bin
liranın üzerindedir.  Sadece kafeterya ve futbol okulundan gelen
gelirlerle bir kulübün yaşaması elbette ki mümkün değildir.

            Kulüp yönetim kurulu tesisleşme yolunda yeni bir plan ve
program yapmalı, bunu da Sarıyer Belediyesi ile birlikte yürütmelidir.
Örneğin Kulübe gelir getirecek neler olabilir bu konu üzerine eğilmeli
ve tespitler yapılmalıdır. Örneğin. ISPARK meydanda yok. Park
yerlerini kimin kullandığı, buradan gelen paranın kime gittiği belli
değil. Sarıyer içindeki ISPARK yerleri Sarıyer Spor kulübüne, diğer
yerlerdeki İSPARK yerleri de o semtin kulübüne verilmesi için
çalışmalar yapılmalı ve öneriler ilgili makama bildirilmeli, istekte
bulunmalıdır. Ayrıca üçüncü köprünün Rumeli yakasındaki ayağı
altındaki 15 Temmuz Parkı’nın işletilmesi için bu alanın Sarıyer’e
kiralanması ya da tahsisi ilgili makamlardan istenmelidir. Bu ve bunun
gibi pek çok konu gündeme gelebilir, getirilebilir ve bunlar
değerlendirilebilir. Konunun önemle takibi yapılmalıdır.

            Sarıyer’in maddi ve manevi olarak sorunu çok! Ama tesis
sorunu haddinden fazla! Bu işte yönetici olarak Sarıyer Spor Kulübünde
görev alan herkesin ihmali vardır. Bu ihmal nasıl giderilebilir? Bunu
irdelemek gerekir. Sarıyer Belediye Başkanlığının bu konu üzerine
ayrıca durmalı ve kulübe nefes aldıracak, getirisi olan tesisler
kazandırmalıdır. Bu işin takibi de yönetimlerin görevidir.