Son Dakika Haberler

TKP,1 Mayıs'ı Kadıköyde kutlayacak

TKP,1 Mayıs'ı Kadıköyde kutlayacak
Okunma : 104 views Yorum Yap

tkp_ST_9899891 Mayıs işçi sınıfının örgütlü gücünü temsil eder. Neye karşı? Sermayeye, uluslararası tekellere karşı.

1 Mayıs emekçilerin “bağımsız bir ülke” özlemini, yurtseverlik duygularını temsil eder. Neye karşı? Emperyalist ülkelere, işbirlikçilere karşı.

1 Mayıs halkın aydınlanmacı karakterini temsil eder. Neye karşı? Gericiliğe, yobazlığa, cehalete, sanat ve bilim düşmanlığına karşı.

1 Mayıs enternasyonalizmi temsil eder. Neye karşı? Her tür milliyetçiliğe, savaş kışkırtıcılığına, başka ülkelerin içişlerine karışmaya, yayılmacı emellere, Yeni Osmanlı hayallerine karşı.

1 Mayıs eşitlik arayışını temsil eder. Neye karşı? Sömürü düzeninin yarattığı toplumsal adaletsizliklere, yoksulluğa, küçük bir azınlığın zenginliği için toplumun köleleştirilmesine,   karşı.

1 Mayıs özgürlük tutkusunu temsil eder. Neye karşı? Padişah bozuntularına, faşistlere, zorbalara, zalimlere, sansürcülere, kadın düşmanlarına karşı.
1 Mayıs işçi sınıfının birliğini, bu içerik ve doğrultuyla temsil eder. İçerik ve doğrultu yoksa, bir araya gelişe “birlik” denemez.

İstanbul’da sendika konfederasyonlarını n düzenlemeyi planladığı ve hâlâ bir dizi belirsizlik taşıyan “1 Mayıs kutlaması”nın işçi sınıfının bugün ihtiyaç duyduğu bir içerikte gerçekleşmesine ilişkin umudumuz kalmamıştır.

Geçtiğimiz yıllarda, özellikle Taksim’deki kutlama yasağının delinmesi ve tamamen ortadan kaldırılması gündemi öne çıktığı oranda Türkiye Komünist Partisi başta DİSK olmak üzere, sendika konfederasyonlarının çağrısına ve çabalarına destek olmuş, kutlamalara yığınsal bir biçimde katılmıştır. Her defasında partimiz 1 Mayıs’ların ülkede sürmekte olan sınıf mücadelelerinin yakıcı gündemlerine denk düşen bir içerikte kutlanması için girişimlerde  bulunmuş ancak bu girişimlerin etkisi sınırlı kalmıştır.
 Bugün ise 1 Mayıs, mutlaka siyasi iktidarın temel yönelimlerine bir karşı koyuş, bir meydan okuma anlamına gelmelidir. Bu gereksinimin gözetilmediği bir 1 Mayıs yarardan çok zarar verecektir. Birbirinden çok farklı siyasi tercihlere sahip olan konfederasyonların “ortaklaşacakları” zeminin ne yazık ki bir hükmü ve ağırlığı olmayacağı bellidir.
 Türkiye’nin ve bölgenin yakıcı sorunlarına ilişkin farklı bir ses yükselmelidir.
 Farklı sese gereksinen, yalnızca TKP değildir. Türkiye’de ulusalcı ve liberal eğilimlerin dışında kalan sol birikim, bu birikimin işçi sınıfı ve aydınlar içindeki etkisi, sanıldığından fazladır.
 Bu birikim özgür bırakılmalıdır. 1 Mayıs 2013, buna da yardımcı olmalıdır.
 Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs 2013’te Kadıköy’de sermayeye, emperyalizme ve gericiliğe meydan okuyanların, direnen işçilerin, boyun eğmeyen öğrencilerin, eşitlik ve aydınlık talep eden Alevi emekçilerin, gerçek ve kalıcı bir barışın, hakkını arayan Kürtlerin, siyasi iktidara kafa tutan kadınların kürsüsünü hep birlikte kurmaya çağırmaktadır.”
Yukarıdaki açıklama, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in gazetecilere “Taksim’de 1 Mayıs’a izin vermeyeceğiz” demesinden önce, 18 Nisan’da basın kuruluşlarına yollanmak üzere hazırlanmıştı. Güler’in açıklaması üzerine Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, sonuçlarını kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duyduğumuz yeni bir değerlendirme yapmıştır:
 
1 Mayıs’la ilgili olarak İstanbul Valiliği’ne ilk başvuruyu, diğer konfederasyonları beklemeden ve Taksim Meydanı için, Türk-İş yapmıştır. Başvurunun basına yansıması üzerine, Türkiye Komünist Partisi, Türk-İş yönetiminin belirleniminde ya da öncülüğünde gerçekleşecek bir
1 Mayıs’a mahkum olmamak ve ülkenin temel meselelerinde açık ve devrimci bir tutum sergileyen farklı bir sesin kürsüsünü oluşturma hakkını elinde tutmak amacıyla Kadıköy Meydanı’nda bir miting için İstanbul Valiliği’ne başvurmuştur.
 
Bu arada İçişleri Bakanı, Taksim’de bir kutlamaya izin vereceklerini açıklamıştır.
Türkiye Komünist Partisi, biçimin özün önüne geçmesine, alan tartışmalarının siyasi talepler ve doğrultudan daha fazla önemsenmesine her zaman itiraz etmiştir. Bununla birlikte, yıllar öncesinden itibaren Taksim’in 1 Mayıs alanı olarak kutlamalara açılması için her düzlemde sürdürülen mücadelenin aktif unsurlarından olan TKP, AKP iktidarının konuyu bir meydan okumaya dönüştürdüğü yıllarda, işçi sınıfının bu resti görmesi gerektiğini ve bütün  güçleriyle bu meydan okumaya yanıt vermesi gerektiğini söylemiştir.
Bu yanıt sayesinde AKP iktidarı geri adım atmış ve Taksim Meydanı kitlesel 1 Mayıs kutlamalarına açılmıştır.
Ancak, Taksim’deki kutlamalar, devrimci güçlerin bütün çabalarına karşın içeriğin kamuoyuna anlatılamadığı ortalamacı gösterilere dönüşmekten kurtulamamıştır. Mitinglerin kitleselliği ile elde edilen kazanımın bedeli panayır görüntüsü altında ortaya çıkan “uzlaşma kültürü”dür.
 
TKP’nin temel konularda ortaklık sağlandığı sürece farklılıklardan bir rahatsızlık duymayacağı açıktır. Ancak 1 Mayıs’a gelenler, yıllardır, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak dışında hangi ortak iradenin parçası olduklarını anlayamadan geri dönmektedirler.
Ülkemizde başka birçok ülkeden daha fazla önemsenen ve etkisi olan 1 Mayıslarda büyük bir toplumsal enerjinin belirsizliğe ve alan fetişizmine terk edilmesi üzücüdür.
Her yıl 1 Mayıs yaklaşırken, 1 Mayıs’ın anlamından, vereceği toplumsal mesajın kendisinden çok, nerede kutlanacağı ön plana çıkmakta, konfederasyon yetkilileri de derhal “Taksim’de kutlayacağız” diyerek meseleyi kapatmakta ve kamuoyunu kutlama mekanına odaklamaktadır.
Kaldı ki bu yıl Taksim, iktidarın “kentsel dönüşüm” adı altında her yerde başlattığı kapsamlı saldırı nedeniyle kitlesel bir miting için çok da uygun bir alan olmaktan çıkmıştı. Hep birlikte bu saldırıyı püskürtememiş olmamız, üzerinde durulması gereken başka bir sıkıntıdır.
Kuşkusuz Muammer Güler’in daha önce yapmış olduğu açıklamayla çelişerek “Taksim’de miting yok” demesinin altında teknik değil, siyasi nedenler bulunmaktadır. Bazı düzenlemeler yapılarak mitingin sağlıklı bir biçimde yapılmasının koşulları her durumda yaratılabilir. Ancak hükümet de 1 Mayıs’ın alan tartışmasıyla geçmesini tercih etmektedir.
Türkiye Komünist Partisi ise bir kez daha içerikten yoksun bir “alan inatlaşması”nın parçası olmamaya kararlıdır.
Taksim önemlidir ama Türkiye’nin meseleleri daha da önemlidir.
Partimizin tutumu şu olacaktır:
Kadıköy’de yukarıda sözünü ettiğimiz ilkelerdeki bir kürsü, bu ilkelerin arkasında duran ve duracak olan herkes indir. Bu kürsüyü ortaklaşa oluşturmak için bütün önerileri ciddiyetle değerlendireceğiz. Kadıköy’ün Türkiye işçi sınıfının sesinin yükseldiği bir yer olması için her şeyi yapacağız.
Bu kararımızı ancak ve ancak hükümetin Taksim mitingine ilişkin anlamsız yasakçı tutumu sürer ve bunun karşısında emperyalizme ve piyasacılığa, Suriye’ye dönük uluslararası saldırılara, toplumsal ve siyasal yaşamın dinselleştirilmesine, AKP Anayasası’na açıkça karşı duran ve bunu ilan eden ortak bir irade Taksim’deki bir kutlama için kararlılık gösterirse gözden geçireceğiz.
Tüm dostlarımıza ve kamuoyuna duyurulur.                                                                                                 

Türkiye Komünist Partisi                                                                      

 Merkez Komite
19 Nisan 2013