Son Dakika Haberler

TRT ‘SÖZDE’ DEVLET TELEVİZYONU, ‘ÖZDE’ AKP SÖZCÜSÜ BİR KANAL

TRT ‘SÖZDE’ DEVLET TELEVİZYONU, ‘ÖZDE’ AKP SÖZCÜSÜ BİR KANAL
Okunma : 110 views Yorum Yap

Bakanlar Kurulu’nun cep telefonlarından alınan TRT bandrol oranını yüzde 10’a çıkaran ve bandrol kapsamını genişleten kararına sert tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN, “TRT objektif ve adil yayın yapan bir devlet kanalı değil. AKP kendi propagandasını TRT’yi kullanarak yapıyor, sonra da parasını tüm vatandaşlarımızdan zorla alıyor. AKP Hükümeti vatandaşı soyup soğana çeviriyor.” dedi. Didem ENGİN, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi başlıklı torba kanun komisyonda görüşülürken de geceyarısı getirilen TRT önergelerine sert tepki vermiş ve TRT payının vatandaşlardan alınmaması için yoğun mücadele vermişti.


TRT ‘SÖZDE’ DEVLET TELEVİZYONU, ‘ÖZDE’ AKP SÖZCÜSÜ BİR KANAL

Didem ENGİN “Bugün taraflı yayıncılığı ile bilinen “sözde” devlet televizyonu, “özde” AKP sözcüsü TRT’nin, tüm vatandaşlarımızın cebinden zorla alınan vergiler ile yayın yapması ne demokrasi ile ne de hukuk devleti ilkesiyle bağdaşır” dedi.


TEKNOLOJİK GELİŞMELER TRT’Yİ ZENGİN EDECEK!

Televizyonlar, video cihazları, bilgisayar, tabletler, cep telefonları gibi hemen hemen tüm elektronik cihazlardan alınan TRT bandrol ücretini, bu cihazları satın alan tüm vatandaşlar ödemek zorunda. Son Bakanlar Kurulu kararı cep telefonlarından alınan %6-7’lik TRT bandrol oranını yüzde 10’a çıkarıyor, bandrol ücreti alınacak cihazların kapsamını genişletiyor ve TRT’ye ek gelir getiriyor. Didem ENGIN “Bu düzenlemelere göre teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda görsel ve/veya işitsel yayın alabilen cihazlar gelişip çoğaldıkça TRT’nin cebine giren para da artacak ve TRT zenginleşecek.” dedi.


DİDEM ENGİN KOMİSYONDA DA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kamuoyunda geniş tartışmalara yol açan zeytinlik sahalarının ve meraların imara açılmasına ilişkin maddeler içeren Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi başlıklı torba kanun komisyonda görüşülürken, AKP gece yarısı önergeleriyle TRT bandrolüne ilişkin düzenlemeleri de pakete eklemişti. Eklenen geceyarısı önergelerinin asıl niyeti TRT bandrol ücretleriyle ilgili Bakanlar Kurulu kararına vatandaşların hukuki olarak itiraz etmelerini ve haklarını aramalarını zorlaştırmak için bandrol oranlarını TBMM Genel Kurulu’ndan geçirip yasal koruma altına almaktı. Gece yarısı önergelerinin AKP oyları ile komisyonda ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesine tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN, “AKP Bakanlar Kurulu kararını yasa maddesi haline getirerek, vatandaşın dava açma hakkını elinden almanın peşine düşmüştür.” demişti.


VATANDAŞIN HAK ARAMASINDAN KORKTULAR!

Komisyon görüşmelerinde getirilen bu son dakika önergesinin gerçek sebebini ısrarla soran Didem ENGİN’in “Acaba vatandaşlarımız ileride herhangi bir mahkemede hak arama talebinde bulunursa, herhangi bir dava açılırsa bunun önüne geçebilmek için mi bu düzenleme yapılıyor?” sorusunun haklılığı Danıştay’ın aldığı kararla ortaya çıkmıştı.
Didem ENGİN, “AKP yandaş TRT’nin gelirlerinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu bildiği için gece yarısı önergeleri ile bu gelirleri yangından mal kaçırır gibi kamuoyundan gizleyerek yasalaştırma derdine düştü. TRT gibi AKP’nin güdümünde yayın yapan bir kanalın vatandaştan zorla alınan vergiler ile zenginleştirilmesi kabul edilemez” dedi.

İŞTE TUTANAKLARA GEÇEN DİDEM ENGİN’İN KOMİSYONDAKİ MÜCADELESİ:

DİDEM ENGİN (İstanbul) – Bir kere öncelikle şunu tespit etmek lazım: TRT bugün, objektif yayın yapan bir devlet kanalı değil. TRT bugün, iktidar partisinin güdümünde yayın yapan bir kanal. Dolayısıyla, bütün vatandaşlarımızın vergisiyle yayın yapması kadar haksız bir şey olamaz, öncelikle bunu tespit etmemiz lazım. Bütün bu vergilerin, cep telefonlarından, bilgisayarlardan, taşıtlardan, kara taşıtları diğer taşıtlardan vesaire vergi alması, vatandaşlarımızın cebinden, benim, sizlerin, hepimizin cebinden çıkan vergilerle TRT’nin yayın yapması bugünkü 2017 Türkiye’sinde çok büyük bir haksızlık, vatandaşlarımızın sırtına yüklenmiş çok büyük bir haksızlık. Çünkü objektif yayın yapan bir kanal değil, tamamen iktidar partisinin güdümünde, iktidar partisinin bir kanalı hâline gelmiş vaziyette.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Zaten var bu vergiler, zaten var.

DİDEM ENGİN (İstanbul) – Dolayısıyla, Sayın Bakan, biraz önce dediniz ki siz: “Biz bir taraftan sanayi sicil belgesine sahip olan sanayiciler üzerinden, artık onların elektrik faturalarından bu TRT payını kaldıracağız ama diğer taraftan da bütün diğer cihazlardan alınan vergileri de yasal bir garantiye kavuşturmak istiyoruz.” Bu nedenle de kanunun içerisine, yasal bir garanti altına almak istiyorsunuz diye.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Zaten Bakanlar Kurulu kararıyla alınıyor.

DİDEM ENGİN (İstanbul) – Tam tersine, bütün bu vergi yükünü vatandaşımızın sırtından almanız lazım yasal bir garantiye kavuşturmaktan ziyade. Dolayısıyla, bu önerge bizim kabul edebileceğimiz bir önerge değil. Yani “Bu Bakanlar Kurulu kararı da biz bunu yasal bir garantiye kavuşturmak için bunun altına sokalım” şeklinde, bütün vatandaşımızın sırtına nasıl böyle bir yükünü yasallaştırma gayreti içerisinde oluyorsunuz? Dolayısıyla, bu önergenin altında imzası olan milletvekillerine benim öncelikle çağrım, Mehmet Uğur Dilipak ve Mehmet Erdoğan’a. Böyle bir önergeyi sunmaktan ziyade, tam tersine, vatandaşımızın sırtındaki bu vergi yükünü nasıl hafifletebiliriz, bunun için çalışmanız lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tamamen TRT paylarının yani vatandaşımızın elektrik faturalarından alınan TRT payının diğerlerinden de kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.

—————–

DİDEM ENGİN (İstanbul) – Şimdi, ben biraz önceki konuya dönüyorum. Sayın Bakan “Yasal bir garanti altına almak istiyoruz, Bakanlar Kurulunun kararı.” dedi. Zannediyorum, iktidar partisi tarafında şöyle bir endişe var: İleride vatandaşlarımız diyelim ki bir dava açtılar, cep telefonları üzerinden TRT payının alınmasıyla ilgili yasal bir süreç başlattılar haklarının alındığına yönelik, Bakanlar Kurulu kararına yönelik. Dolayısıyla, böyle bir hak talebinin önüne geçebilmek için, yani yasal bir itiraz süreci olmasın, ileride, cep telefonları üzerinden alınan vergiler, bilgisayarlar ya da diğer taşıtlardan alınacak vergiler, TRT’ye giden katkı paylarında… Bunun önüne geçebilmek için “Yasal bir garanti” derken zannediyorum, Sayın Bakan böyle bir yasal garantiyi… Yani “Vatandaşlar mahkemeye gitmesin, gitmeleri zorlaştırılsın; bu sadece bir Bakanlar Kurulu kararıyla kalmasın, aynı zamanda, bunu bir kanun maddesine çevirelim.” düşüncesiyle mi getirdiniz bu önergeyi?

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Didem Hanım, şimdi, bir yasayla TRT’nin gelirlerinin bir kısmını alıyoruz ve bunu sanayici lehine bir düzenleme olarak yapıyoruz bakın ama olay buradan çıktı.

TACETTİN BAYIR (İzmir) – Orası güzel, ona bir itirazımız yok.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Biliyorum efendim, biliyorum. TRT’nin gelirlerinin bir kısmını alıyoruz. Tabii, itirazlar geldi. “TRT’nin bir bütçesi var, gelir gider dengesi var, bu fark nereden karşılanacak?” Bakın, bu düzenlemede bu farkı kapatmıyoruz, yine açık var ama TRT’nin Bakanlar Kurulu kararıyla hâlen elde ettiği gelirleri yasal zemine taşıyoruz. Yani, yasayla alıyoruz, yine, Bakanlar Kurulu kararını bir başka yasaya taşıyoruz. Bunda ne beis var? İlave bir vergi vatandaşa gelmiyor, sanayicinin üzerindeki yükü kaldırıyoruz; TRT’nin de gelirlerini yasal bir zemine taşıyoruz. Bunda ne beis var? Gayet normal.

TACETTİN BAYIR (İzmir) – O farkı kimden istiyorsunuz Sayın Bakanım, onu anlayamadım.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Zaten milletten alıyoruz şu anda, zaten TRT şu anda bunu tahsil ediyor.

——————–

DİDEM ENGİN (İstanbul) – Sayın Dilipak konuşmanızda “Muhalefetin de endişelerini giderelim.” dediniz ama burada konuştuğumuz mesele sadece vatandaşlarımızın sırtındaki mali yükün artırılması değil. Ama aynı zamanda da biraz önce Sayın Bakanın açıklama yaparken vurguladığı yani “Vatandaşlarımızın sırtındaki yüke biz yasal bir zemin kazandırıyoruz burada.” diye…

MEHMET UĞUR DİLİPAK (Kahramanmaraş) – Mevcutta da var zaten.

DİDEM ENGİN (İstanbul) – Hayır, şimdi, Bakanlar Kurulu kararı olması farklı bir şey, bunu kanunun içerisine koymak farklı bir şey. “Biz buna yasal bir zemin oluşturmak istiyoruz.” diyor Sayın Bakan ve ben Sayın Bakana sorduğum zaman, buna yasal bir zemin hazırlama ve…

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Didem Hanım, yasaya taşıyoruz.

DİDEM ENGİN (İstanbul) – …acaba vatandaşlarımız ileride herhangi bir mahkemede hak arama talebinde bulunursa, herhangi bir dava açılırsa bunun önüne geçebilmek için mi bir düzenlemedir diye Sayın Bakana sormuş olduğum bu sorunun yanıtını alamadım. Sayın Bakan, o kadar profesyonel yanıtlar veriyorsunuz ki hiçbir şekilde sorularımıza yanıt bulamıyoruz. Bir şeyler söylüyorsunuz, yanıt veriyorsunuz ama sorulara yanıt hiçbir zaman yok. Nasıl ki zeytincilikle ilgili maddeleri sorduğumuz zaman “Nereden çıktı bu zeytincilik maddeleri? Madencilik firmaları mı bunu sizden talep ettiler? Nasıl aynı şeyler geliyor?” diye…

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Hayır, asla ve kata madenciler gelmedi, onlarla hiç görüşmedim.

DİDEM ENGİN (İstanbul) – Hayır, siz görüşmemiş olabilirsiniz, o farklı bir şey ama burada “Madencilikle ilgili endişelerimiz var.” dedik, sorulara öyle bir yanıt verdiniz ki hiçbir şekilde, soruların yanıtını vermediniz aslında. Şimdi, burada da ben aynı şeyi soruyorum. Yasal bir zemin hazırlarken ve bunu bir kanun metninin içerisine sokarken ileride vatandaşlarımız yasal olarak hak talebinde bulunurlarsa, itiraz ederlerse Bakanlar Kurulu kararına, bunun önüne geçebilmek için mi bunu kanun maddesi hâline dönüştürüyorsunuz dedim, yanıt yok.