Son Dakika Haberler

TÜRKİYE’NİN BİR SOL CEPHESİ VAR

TÜRKİYE’NİN BİR SOL CEPHESİ VAR
Okunma : 118 views Yorum Yap

solcepheruzgari463465Sol Cephe, 15 Aralık 2013 Pazar günü görkemli bir toplantıyla kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 14 Kasım’da yapılan “Bize Bir Sol Cephe Gerek” çağrısına yanıt veren imzacılar ve çağrıyı ilgiyle izleyenler, Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelerek kuruluşa katılmış, Türkiye’nin siyasi gidişatına ve yerel seçimlere Sol Cephe’nin müdahalesi başlığında görüş ve katkılarını sunmuşlardır. Sol Cephe’nin kuruluş günü, büyük Haziran Direnişi’nin ardından kitlesel bir halk hareketinin yaratılması yolunda tarihi bir toplantı olmuştur.

           “Hamle zamanı” olarak da nitelendirilebilecek kuruluş, her tür baskıya karşın, bağımsızlık, aydınlanma, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin engellenemeyeceğini ilan etmiştir. İlk çağrıcılardan Merdan Yanardağ’ın Muğla Cezaevi’nden gönderdiği anlamlı mektup, “Sol Cephe, umudu yeniden büyütür ve büyük Haziran/Gezi Direnişi’nin birikimini içererek bu ülkeyi kurtuluşa taşıyabilir. Sol ve devrimci bir seçenek için yolunuz açık olsun” mesajıyla, halkın hiçbir şekilde susturulamayacağının kanıtı olmuş, Sol Cephe kuruluşuna güç katmıştır.

Haziran Direnişi ile dirilen halk, artık bir Sol Cephemiz de var diyerek umutsuzluğa mahkum olmadığını göstermiştir. Sol Cephe, bugünkü kabusun kalıcı olmadığı, dünyadaki ve Türkiye’deki gerici güçlerin aklı ve aydınlanmayı yok edemeyeceği gerçeğinin ürünüdür.

Sol Cephe, bir savunma cephesi değil, “ödünsüz karşıtlık” üzerine kurulu mücadele cephesidir. Ezilen, sömürülen, karanlığa itilen emekçi halkın Haziran’daki dirilişi bundan sonra Sol Cephe ile güç ve eylem birliğine dönüşecektir. Gericiliğe karşı aydınlanma, emperyalizme karşı yurtseverlik, sömürüye karşı eşitlik, AKP faşizmine karşı özgürlük Sol Cephe’nin vazgeçilmez ilkeleri olacaktır.

Bu temel ilkeler doğrultusunda halkın tüm sorunları Sol Cephe’nin gündemindedir. Farklı siyasal tercihleri olan yurttaşlarımız, Sol Cephe’de bu ilkeler temelinde yan yana gelecek, tartışacak, çözüm üretecek ve mücadele edecektir. Kuruluştan başlayarak, il ve ilçe düzeyinde tüm yerelliklerde geniş katılımlı toplantılar yapılarak, Sol Cephe yerel meclislerinin kurulması, kurulduğu andan başlayarak da yerellerdeki somut durumların somut analizleriyle birlikte çözüm önerileri için adım atılması, tüm bu çalışmaların fiziksel, ekonomik ve sosyal planlama bütünlüğünde gerçekleştirilmesi için kollar sıvanmıştır.

Önümüzde, gerici, işbirlikçi, sömürücü güçlere ve emperyalizme, AKP iktidarına karşı halkın meydan okuyacağı, yaratıcı enerjisiyle karanlığı aydınlığa çevireceği bir dönem açılmaktadır. Sol Cephe bu dönemi kazanmak için kurulmuştur.

Sol Cephe, haksızlığa uğrayan, eşitlik ve özgürlük talep eden, adaletsizliklere isyan eden herkesin hareketidir.

Hep birlikte, ülkenin her yerinde, Sol Cephe’de!

 SOL CEPHE HEDEF VE İLKELERİ

1- Sol Cephe, işçilerin, emekçilerin, yoksul köylülerin, gençlerin, kadınların, aydınların, yaşamını başkalarının sırtından kazanmayanların, ülkemizin geleceğine dair ortak kaygı ve özlemleri olanların temel ilkeler etrafında güçlerini birleştirerek yarattığı bir halk hareketidir.

Sol Cephe, 2013’ün Haziran ayında ülkemize büyük bir aydınlık getiren halk direnişinin açtığı yolda, direnişçi kitlelerin en önemli eksiği olan örgütsüzlüğe son vermek için kurulmuştur.

Sol Cephe, Haziran Direnişi’nin tüm değerlerini ve hedeflerini, geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı da gözeterek bir bütün olarak sahiplenir. Haziran’da ortaya çıkan kararlılığın, aklın, yaratıcılığın ve umudun büyütülmesi ve örgütlenmesi için çalışır.

2- Ülkemizde AKP önderliğinde yeniden yapılandırılan, gerici, işbirlikçi bir sermaye diktatörlüğü hüküm sürmektedir.

Türkiye’nin aydınlık güçleri, Haziran 2013’de bölgemize yönelik emperyalist tasarıları, gerici karanlık güçlerin sermaye egemenliğini reddetmiştir.

   Reddettiğimiz AKP’dir.

Reddettiğimiz emperyalist boyunduruk, kölece sömürü ve dinci karanlıktır.

Sol Cephe, bu reddiyenin birikimiyle yola çıkmıştır. Hedefimiz, halkın büyük çoğunluğunun özlemi olan, özgürlüğün, adaletin, eşitliğin, aydınlığın, direnişin Türkiye’sini, yeni bir Cumhuriyet’i kurmaktır.

3- Sol Cephe, emperyalizme, işbirlikçilerine, gericiliğe, sömürüye, bütün bunların somut ifadesi olan AKP iktidarına karşı mücadele edenlerin cephesidir.

AKP diktatörlüğü, emperyalizmin sermaye egemenliğini gericilik üstüne bina ederek sürdürmeyi hedeflediği için, Sol Cephe tüm çalışmalarında AKP diktatörlüğünden kurtulmayı öncelikli görev olarak görür.

Sol Cephe, bu topraklarda tarih boyunca ortaya çıkmış tüm ilerici atılımları tereddütsüz biçimde savunur. Daha somut olarak, Cumhuriyet kazanımlarının, sömürücü güçler tarafından artık tamamen gözden çıkarıldığı bir dönemde kurulan Sol Cephe, bu kazanımların, sadece halkın elinde, yeni ve daha gelişkin bir çerçeveye yerleştirilerek yaşatılabileceği gerçeğinden hareket eder.

Karanlığı alt etmek için yola çıkan bütün ilericilerin, emperyalizme karşı direnen yurtseverlerin, kapitalist sömürüye karşı emekçilerin örgütü olarak Sol Cephe, yobazlara, ülkemizi satanlara ve satın almaya kalkanlara, sömürücü güçlere ödün vermez.

 

Gericilerle, sömürücülerle, emperyalistlerle pazarlık etmez, uzlaşmaz.

 

4- Sol Cephe sadece halkın kendi gücüne güvenir.

 

Sol Cephe, örgütlü bir halkın yenilemeyeceği gerçeğinden hareketle, iktidara karşı tepkiyi ve öfkeyi örgütlü bir halk hareketine dönüştürmeyi hedefler.

 

Türkiye bugüne kadarki iktidarlar eliyle emekçi halkımız için bir cehenneme dönüştürülmüştür. Emekçi halkın günbegün yaşadığı acılar, baskı, sömürü, ekonomik ve sosyal sorunlarla Türkiye’nin yönetim biçimi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Sol Cephe, halkın sorunlarının çözülebilmesi için emekçi halkın kendi iktidarını yaratmasının zorunlu olduğu gerçeğiyle hareket eder.

 

Sol Cephe, AKP diktatörlüğünün tasfiyesi, gericiliğin kurutulması, emperyalizmin defedilmesi, sömürüye son verilmesi için mücadele eder.

 

5- Sol Cephe’nin çalışma tarzını ve işleyişini belirleyen esas, halkın siyasal iktidara karşı mücadelesini en etkili biçimde örgütlemektir.

 

Sömürücü, gerici, emperyalist cepheyi ancak halkın birliğiyle devirebiliriz. Bu nedenle dar bakış açıları, faydacı yaklaşımlar Sol Cephe’ye yabancıdır.

 

Sol Cephe, içindeki bütün bireylerin her düzeyde eşit oldukları, eşitliği, adaleti, özgürlüğü, hakkaniyeti kendi içinde de inşa eden bir birliktir.

 

Sol Cephe içinde farklı siyasal ve ideolojik tutumlara sahip veya farklı siyasal aidiyetleri de olan bireyler, ortak hedefler için birlikte yeni bir mücadele kültürü yaratmak için çaba gösterirler.

 

Bu birlikteliğin temel ilkelerinden birisi Sol Cephe’nin tüm kararlarını kendi karar organlarında almasıdır.

 

Sol Cephe başka herhangi bir yapının iradesine tabi olmaz. Direnme hakkını kararlılıkla kullanan büyük halk hareketini kucaklar.