Son Dakika Haberler

UĞUR MUMCU’YU ANLAMAK. Suay Karaman

UĞUR MUMCU’YU ANLAMAK. Suay Karaman
Okunma : 110 views Yorum Yap

Ugurmumcu
23. Adalet ve Demokrasi Haftası’nda başta Uğur Mumcu olmak üzere yitirdiğimiz tüm yurtsever aydınlarımızı içimiz burkularak ve saygıyla bir kez daha anıyoruz. Dün, 24 Ocak tarihinde ölümünün üzerinden yirmi üç yıl geçen Uğur Mumcu’yu, tüm yurtta büyük bir coşku, artan bir özlem ve kitlesel törenlerle andık. Uğur Mumcu, ilke ve değerleri için yaşayan tartışmasız bir Kemalist ve yurtsever bir devrimciydi.
Yapılan anma toplantılarının amacı sadece Uğur Mumcu’yu anmak değil, anlamak da olmalıdır. Uğur Mumcu’yu anladığımız zaman, ülkemiz üzerinde oynanan emperyalist oyunları da göreceğimizden kuşkumuz olmamalıdır. Böylece “bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı” daha bilinçli olarak mücadele ederek, uyguladıkları projeleri elbirliğiyle yok etme fırsatını yakalayacağız.
Bugün, ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı günlerde Uğur Mumcu’yu anlamak, Kemalist ilke ve devrimlere sahip çıkmaktır. Tam bağımsızlığa sarılıp, emperyalizme karşı direnmek, başkaldırmaktır. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine sahip çıkmaktır. Kısaca Atatürk Türkiyesi’ni ve ulusal bütünlüğümüzü korumaktır.
Uğur Mumcu’yu anlamak; alt kimlikler, din ve mezhepler üzerinden çatışmaya, bölünmeye, parçalanmaya, özerklik projelerine hayır demektir. Ulus devlete ve ulusal kimliğe sarılmak, özelleştirmeye karşı çıkmak ve toprak reformunu savunmaktır.
Uğur Mumcu’yu anlamak; Deniz Feneri ile 17-25 Aralık yolsuzluklarını haykırmaktır, her türlü yalanın, talanın, rüşvetin karşısında olmaktır. Uğur Mumcu’yu anlamak; nereden ve kimden gelirse gelsin teröre karşı çıkmaktır. Uğur Mumcu’yu anlamak; laikliğe karşı yapılan eylem ve saldırıların karşısında olmak, ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetini savunmaktır. Uğur Mumcu’yu anlamak; Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Bursa Söylevi’nin gereklerini yerine getirmektir. Bugün Uğur Mumcu’yu anmak ve anlamak; Atatürk Türkiyesi’nde yurtsever olmaktır ve ayyıldızlı bayrağımıza sahip çıkmaktır.
Uğur Mumcu’ya göre Atatürkçülük kısaca “ulusal bağımsızlık ve ulusal onur” demektir. Atatürkçülük, özetle “antiemperyalist bir Kurtuluş Savaşını başlatan ve sürdüren bir eylem ve öğretidir.” Uğur Mumcu’nun şu sözleri akıllardan çıkmamalıdır: “Biz sapına kadar Kemalistiz. Mustafa Kemal’i savunmak, her devrimcinin namus borcudur. Mustafa Kemal’i küçümseyen, horgören bir devrimci ile bizim işimiz olamaz.” Eğer Uğur Mumcu’yu anlayabilseydik, emperyalizmin ilk kez yenildiği bu topraklarda Atatürk’e saldıranlara, heykellerini yıkanlara, Atatürk’ü yok sayanlara, Atatürk’ün fotoğrafını indirenlere, sessiz kalanlara ve ayyıldızlı bayrağımızı yakanlara aynı sertlikle karşılık vermemiz gerekirdi.
Emperyalizme karşı ulusal güçlerin birlikteliğiyle, bütün sorunların üstesinden geleceğimiz günler, öldürülen tüm yurtseverleri anladığımız günler olarak tarihe geçecektir. Bugün artık milletçe elele vererek, bilinçli ve kararlı bir biçimde bütün yurtsever güçlerin örgütlenmesinin zamanı gelmiştir. Örgütlü olmanın bilinciyle halka inmeli, köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak hiç yorulmadan dolaşmalı ve insanlarımızı aydınlatmalıyız. Böyle bir örgütlenme ve özverili bir çalışma sonucunda verilecek mücadele ile bizlere dayatılan ortaçağ karanlığından kurtulmak mümkündür. Ve yeniden Atatürk’ün bize sunduğu aydınlık yola gireceğimize şüphe yoktur. İşte bu yüzden hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bugün hepimiz Uğur Mumcu’yuz ve şüphesiz ki hepimiz Mustafa Kemal Atatürk’üz. Haydi hep birlikte görev başına ve artık anladığımız Uğur Mumcu’ya kulak vermeliyiz:
“Ben Atatürkçüyüm. Ben laikim. Ben Cumhuriyetçiyim. Ben anti-emperyalistim. Ben tam bağımsız Türkiye’den yanayım. Ben özgürlükçüyüm. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım.”