Son Dakika Haberler

VEREM SAVAŞ DERNEĞİ

VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
Okunma : 177 views Yorum Yap

Sarıyer Naile Sağlam Verem Savaş Derneği uzun yıllardan
beri Sarıyer’de hizmet vermektedir.

Verem Savaş Derneği 1918 yılında İstanbul’da, İstanbul
Verem Savaş Cemiyeti adı ile General Prof. Dr. İsmail Sağlam, Dr.
Tevfik İsmail Gökçe ve 24 arkadaşı tarafından kuruldu. Faaliyete
geçtikten kısa bir süre sonra İstanbul işgal edilince (16 Mart 1920)
çalışmalarına ara verdi. Derneğin amblemi sola bakan iki kırmızı Ay
idi. Zafer sonrasında İstanbul Verem Savaş Cemiyeti tekrar
çalışmalarına başladı. Amaç ismi üzerinde olduğu gibi, Verem denilen
illet ile mücadele etmek ve nesli bu bulaşıcı hastalıktan kurtarmaktı.
İstanbul Verem Savaş Cemiyeti 1954 yılında tüzük değişikliği yaparak
ismini İstanbul Verem Savaş Derneği yaptı. Dernek ilk dispanseri
1929 yılında Eyüp’te açtı. Bunu sonraki yıllarda diğerleri izledi.
Derneğin Beykoz, Üsküdar Kadıköy, Kartal, Pendik Sarıyer, Şişli, Eyüp,
Zeytinburnu, Şehremini ve Taksim olmak üzere 12 şubesi var. Derneğin
Merkezi Taksim’de bulunmakta olup beş katlı bir binadır. Alt katı
Dispanser olarak kullanılmaktadır.

Verem Savaş Derneği Başkanlıklarını General Prof. Dr.
Tevfik Sağlam, Dr. Tevfik İsmail Gökçe, Dr. Zühtü Sami Özgen ve Dr.
Ahmet Refik Erem (Halen) yaptılar.

Sarıyer’deki Dernek şubesinin adı Sarıyer Naile Sağlam
Verem Savaş Derneği’dir. Sarıyer Merkez Mahallesi Orta Çeşme
Caddesinde hizmet vermektedir.

Gerçekten Sarıyer’deki Verem Savaş Derneği mükemmel hizmet
veriyor. Kurulduğundan bu yana kayıtlı hastalarının bakımını
üstlenmekte, tedavisini yapmakta, gerektiğinde gıda ve giyim
masraflarını karşılamaktadır. Örnek hizmet veren Sarıyer Naile Sağlam
Verem Savaş Derneği’nin iki binası var. Biri kâgir olup, bahçe
içerisinde ve tek katlıdır. Bakımlı pırıl pırıl bir çalışma ortamı
bulunuyor. Doktoru, teknisyenleri ve hemşireleri, cihazları ile çok
yararlı hizmetler veriyor. İkinci bina ise Sarıyer’in en muhteşem kökü
olan eski Erzurum Milletvekili Çobanoğlu Fehmi Bey’in bağışlamış
olduğu köşktür.(Albay Dr. Fehmi Çobanoğlu Bey 1950-1954 yılları
arasında Demokrat Parti Milletvekili olarak görev yaptı.)

Sarıyer Naile Sağlam Verem Savaş Derneği’nin binası bu
köşkün bahçesi içinde inşa edilmiştir. Köşk ise ahşap olduğu için
müştemilat olarak kullanılmaktadır. Ne var ki Sarıyer’in en görkemli
bu köşkü maalesef bakımsızlıktan inim inim inlemektedir. Eğer böyle
devam eder ve bakımı yoluna gidilmez ise bir süre sonra ahşap bina
kullanılmaktan çıkabilir. Çok da yazık olur.

Yazan: İbrahim Balcı