Son Dakika Haberler

ATATÜRK’Ü KORUMA KANUNU

ATATÜRK’Ü KORUMA KANUNU
Okunma : 1.864 views Yorum Yap

Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünya
uluslarının takdir ettiği ve UNESCO tarafından yüzyılın en önemli
insanı olarak kabul edilen kişi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, askeri deha, bir büyük
devlet adamı ve kendini devletine adayan bir insan!

Daha yakından tanımak isteyenler yazdığı ve altı günde
okuduğu Büyük Nutku’nu okumalıdır.

Türk halkının üzerinde titrediği, ölümü ile tüm dünya
uluslarının ağladığı bir büyük devlet adamı.

Çok partili hayata geçildikten sonra, maalesef İstanbul’un
işgali sırasında işgalcilerin lehine çalışan Dürrizade Abdullah ve
Mustafa Sabri Efendi gibi Şeyhülislamların kalıntıları harekete geçti.
Ne var ki yaptıkları eylemleri fazla ileri götüremediler. Demokrat
Parti 1950 de İktidara gelince gemi azıya alan tarikatçılar, yobazlar,
eski kalıntılar Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakaret etmeye
başladılar. Yazıp çizdiler, heykellerine saldırdılar, sövüp saydılar.
Zamanın iktidarı çareyi bir kanun çıkarmakta buldu ve 25.07.1951
tarihinde çıkardığı 5816 sayılı ATATÜRK’Ü KORUMA KANUNU 31.07.1951 de
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Lütfen Dikkat edin, iki de bir 5816 sayılı kanun kalksın
göreceksiniz neler yapacağız diyen zavallılar, bu kanunu CHP nin
çıkardığını zannediyorlar hala. Bu kanunu çıkaran Demokrat Partidir ve
günümüzdeki İktidar bu partinin devamı olmakla öğünmektedir.

Bu kanun 5 maddeden oluşmaktadır. İlk iki maddesi suç ve
cezalarla ilgilidir. Üçüncü maddesi ise Savcıların takibatla görevli
diğer iki maddesinin de yürürlükle ilgilidir.

İşte ısrarla kaldırılması istenen ATATÜRK’Ü KORUMA KANUNU:

Madde: 1. Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya
söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Atatürk’ü temsil eden heykel, büst veya abideleri ve yahut Atatürk’ün
kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş
yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı
suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asli fail gibi
cezalandırılır.

Madde: 2. Bir inci maddede yazılı suçlar, iki veya daha
fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık
mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı
nispetinde arttırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında suçlar zor
kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa
verilecek ceza bir misli arttırılır.

Madde: 3. Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet
Savcılarınca re’sen takibat yapılır.

Önce şunu belirtmek gerekir ATATÜRK’Ü KORUMA KANUNU’nu CHP
çıkarmadı. Gerek görmedi, CHP iktidarda olduğu sürece ATA’sına sahip
çıktı.

Demokrasiyi yanlış algılayanlar, küfretmenin, her hangi
bir kimseye hakaret etmenin yolu zannedenler, öteden beri gelen
kinleri ile gemi azıya aldılar. Atatürk’e saldırdıkça saldırdılar.
Böyle olunca da Demokrat Parti bu kanunu çıkarmak zorunda kaldı.

Son elli altmış yılda pek çok olaylarla karşılaşan
ülkemizde Mustafa Sabrilerin, Dürrizade Abd ullahların kalıntıları hiç
eksilmedi arttıkça arttı. Ülkenin bölünmez bütünlüğünün en büyük
tehlikesi ve düşmanı olan tarikatlar, yobazlar, Nur cemaati, FETO
çetesi cemaati, Menzil ve Süleymancılar, Aczimendiler, Bademciler ve
diğerleri gemi azıya aldılar. AKP iktidarının da suskun kalması,
siyasileşen yargının ve bilhassa Cumhuriyet savcılarının konu ile
ilgili takibat yapmamaları bugünkü ortamı doğurduğu gerçektir.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan her
hakarete dava açan ve binlerce insanı cezalandıran savcılar ve yargı
neden ATATÜRK konu olduğu zaman takibata geçmez anlamakta
zorlanıyoruz.

Cumhuriyet Savcıları lütfen harekete geçiniz, sizin
göreviniz yasaları uygulamak değil mi?

27.07.2020