Son Dakika Haberler

SARIYER ANSİKLOPEDİSİ-96

SARIYER ANSİKLOPEDİSİ-96
Okunma : 1.457 views Yorum Yap

SELEN, Feyyaz (Antalya, 1990): Sivas Belediyespor’dan savunma oyuncusu olarak transfer edildi ve bir sezon (2018/2019) tescilli kaldı. Sarıyer forması altında 31 lig maçı oynadı ve takımına 2 gol kazandırdı. Sezon sonunda serbest bırakıldı. Yol Spor, Atiker Konya, Ank. Demirspor, Nazilli Belediyespor, Konya Anadolu Selçuklu, Adıyamanspor, Van B.Ş. Belediye, Sivas Belediyespor ve Sarıyer’de oynadı.

SELİK, Cafer (İst. 1969-1996): İ.Ü. Orman Fakültesinde Araştırma Görevlisiydi. İlk ve ortaöğrenimini Sinop’ta (1973-1983), lise öğrenimini 1986 yılında Denizli Cumhuriyet lisesinde tamamladı. İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1993 yılında “Ormancılıkta Uzaktan Algılama” adlı yüksek lisans tezini ve sınavlarını başarıyla tamamlayarak Orman Yüksek Mühendisi ünvanıyla mezun oldu.  İ.Ü. Orman Fakültesi Orman İnşaatı ve Transforu Anabilim Dalı’nda açılan sınavı kazanarak Araştırma görevlisi olarak işe başladı. “Orman ve Yol Şebekeler inin Planlanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri” konulu doktora tezini harlamaktayken 13.08.1996 tarihinde vefat etti.

SELİK, Prof. Dr. Muzaffer (Aydın/Söke, 1926): Üniversite Öğretim Üyesi. İlk ve orta eğitimini Aldın ve İzmir’de tamamladı. 1944’de İzmir İnönü Lisesinden, 1948’de İ.Ü.Orman Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Orman teşkilatında çalıştıktan sonra 1953’de İ.Ü.Orman Fakültesi Orman Botaniği Kürsüsüne asistan atandı. “Kızılçam (Pinus bruta Ten.)’in Botanik Özellikleri Üzerine Araştırmalar ve Bunların Bilhassa Halep Çamı (Pinus hale pensis Mili.) Vasıfları ile Mukayesesi”  tezi ile 1957’de “Ormancılım Bilimleri Doktoru” unvanı aldı. “Kızılçam (Pinus bruta Ten.) de Reçinenin Teşekkülü, Salgılanması ve Bunlara Tesir Eden İç ve Dış Faktörler” adlı tezi ile 1964’de “Orman Botaniği ve Ormancılık Fitopatolojisi” bilim dallarında “Üniversite Doçenti” unvanını aldı. 1972’de “Türkiye Odunsu Bitkileri, Özellikle Orman Ağaçlarında Hastalık Amili ve Odun Tahripçisi Mantarlar” adlı tezini takdim ederek profesörlüğe yükseltildi. Yaptığı çalışmalar sonucunda 1990’da Avusturya Cumhurbaşkanı Dr. Kurt Waldheim tarafından “Avusturya 1. Sınıf Bilim ve Sanat Nişanı” ile ödüllendirildi. 1993’de emekli olan Muzaffer Selik’in 7 kitabı va 40 makalesi (6 sı yurt dışında bilimsel dergilerde yayınlandı) 7 adet çeviri ve 3 sempozyum bildirisi bulunmaktadır.

SELİM SABİT EFENDİ (Vize, 1829-1910); İlk Çağ Eğitim Bilimicisi, Osmanlı’da eğitimin modernleşmesi için çok büyük uğraşlar veren bir bilim adamı, eğitimci, öğretmen. Vize/Edirne’de doğdu. Eğitim için İstanbul’a gönderildi. Gazanfer Ağa sonra da Fatih Medresesinde okudu. 1851’de Darülfununa kaydoldu, 1854’te buradan mezun oldu. Paris’teki Türkleri eğitmek üzere Fransa’ya gönderildi: Paris’te kaldığı sürece Mekteb-i Osmani ve diğer okullarda Osmanlı Türkçesi dersi verdi. Ayrıca öğrenime devam etti ve Fransızca hesap, cebir, hendese, müsellasat cerr-i eshal, hey’et ve hikmet-i tabiye derslerinden sertifika aldı. 1861’de İstanbul’a döndü. İstanbul ve diğer Osmanlı şehirlerinde başlayan “Usul-i cedide” yani çağdaş pedagojinin öncüsü oldu. Süleymaniye de Numune Mektebini açtı. Bu okula getirdiği yenilikler yüzünden tepki gördü ve görevinden alınıp Galatasaray Mekteb-i Sultanisi İkinci Müdürlüğüne getirildi. Sultan Abdülaziz ölümü ile ilgili yazısı nedeni ile azledildi (1888). Sarıyer’de ikamet eden Selim Sabit Efendi’nin bazı eserleri: Miyarü’l-kelam, Tahvil-i Mikyas Levhaları, Muhtasar Hesap Risalesi, Muhtasar Tarih-i Osmanı, Elifbâ-yı Osmanî, Muhtasar Coğrafya Risaleleri, Nahv-ı Osmani ve Rehnüma-yı Muallim kitaplarıdır.

SELMİ, Prof. Dr. Erdal(Balıkesir, 1946 – 2016):  1957’de Ömer Seyfettin İlkokulu’nu, 1960’da Gönen Ortaokulu’nu, 1963’te Atatürk Fen Lisesi’ni ve 1968 yılında da İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ni bitirmiştir. 1971 yılında İ.Ü.Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başlamış, 1978 yılında Ormancılık Bilimleri Doktoru, 1982 yılında Yardımcı Doçent, 1984 yılında Doçent, 1991 yılında Profesör olmuştur. Prof.Dr. Erdal Selmi 2002-2005 yılları arasında İ.Ü. Ormancılık Meslek Yüksekokulu Av ve Yaban Hayatı Program Başkanlığı ve 2007-2010 yılları arasında Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış, 21.07.2013 tarihinde emekli olmuş, 13.08.2016 tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. 

SENAR, Müzeyyen (Bursa, 1919): Rumelihisarlıdır. Müzik eğitimine Anadolu Müsiki Cemiyetinde başladı. Kemençe Üstadı Kemal Niyazi Seyhun ve udi Hayriye Hanım, Saadettin Kaynak, Lemi Atlı ve Nafiz Irmak’tan ders aldı. 1933’de profesyonel olarak sahneye çıktı, gazinolarda okumaya başladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda şarkı okudu. 1938’de Ankara Radyosunun ilk yayınına katıldı ve 1941 yılına kadar devam etti. Pek çok plak yaptı. Son sahne konserini 1983 yılında İstanbul’da Bebek Gazinosunda verdi. Bu tarihten sonra özel müzik toplantılarına katıldı. 1998’de Devlet Sanatçısı seçildi.

SENCER, Sadullah(İst. 1924-1980): Lise tahsili gördü. İş hayatına sinema işletmecisi olarak atıldı. Sarıyer Spor Kulübü’nde üç dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

SEPETÇİLER SOKAK: Büyükdere Mahallesi sokaklarından biridir. Eskiden sepet, küfe ve çavalye yapan ustaların bir arada ikamet etmeleri nedeni ile sokağa “Sepetçiler Sokak” ismi verilmiştir.

SERAPİON TAPINAĞI: Rumelikavağı’nın Mavramolos (Karataş) mevkiinde putperestlik döneminde Serapion tapınağı ve cümle putların anası Rea’nın mabedi bulunuyordu.

SERDARLI, Nilüfer (Şişli, 1951): İş hayatına bankacı olarak atıldı ve 1990’da Garanti Banksından emekli oldu. Sosyal çalışmalara ağırlık verdi ve 1989 yılında kurulan ÇYDD’e üye oldu ve Sarıyer Şubesinde görev aldı. 2000’de ÇYDD Zekeriyaköy Şubesin kurucu üyesi olarak görev aldı.  Resim çalışmalarını İstasyon Sanat Evi Seabri Berkel atolyesinde başladı. Sarıyer Halk Eğitim merkezi, Pera Sanat Evi, Arzu Başyaran Atölyesi, Galip Nahit Noyan ve Sarıyer Sanat Evi’de devam ettirdi. Halen Sarıyerliler Derneği’nde Muhip Süeltürk atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. 1994 ve 1995 Shem 1. ve 2. Yıl Karma Sergisi, 1995 Karaköy ve Bayrampaşa Rotary Kulüpleri İşitme Engellilere Destek Karma Sergisi, 2000 ÇYDD Zekeriyaköy Şubesi Kuruluşuna Katkı Karma Sergisi, 2002 ÇYDD Genel Merkez Resim, Heykel ve Seramik Sergisi, 2007 Galeri Art-İst Sarıyer Sanat Evi Karma Resim Sergilerine katıldı. 2007 Biz Kaç Kişiyiz platformu İlçe yapılanmasını sağladı. 2008’de Memleket Sevdalıları Derneği Kurucu Başkanı olarak dernek kuruluşunu gerçekleştirdi. Sarıyerliler Derneği (SADER) bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

SERDAROĞLU, Fahrettin (Kozluk- Kocaali/Sakarya; 1950): İlkokulu Kozluk (1961), Ortaokulu Karasu (1965)’da bitirdi. Bolu Öğretmen Okulundan 1967-1968’de ilkokul öğretmeni olarak mezun oldu. Karasu Hürriyet Köyünde iki yıl görev yaptıktan sonra askerlik görevini Manisa’da Ali Okulunda yaparak tamamladı. 1971 yılında tayinle gittiği Bolu/Akçakoca İlçesi Yenice köyünde öğretmen olarak görev yaptı ve aynı yıl evlendi. Akyazı ilçesinin Taşburun köyünde dört yıl süre ile öğretmen olarak görev yaptıktan sonra, Sarıyer/Kireçburnu Şükrü Naili Paşa İlkokuluna atandı.1996 yılında emekli oldu.1965 yılında öğretmen okulunda öğrenci hareketlerine katıldı. 1969 yılında TÖS (Türkiye Öğretmenler Sendikası)’na üye oldu ve yönetim kuruluna seçildi. 12 Mart 1971’de TÖS kapatıldı. Aynı yıl içinde TÖB-DER’e üye oldu.1980’de TÖB-DER kapatıldı. 1975’de Akyazı Halkevine, 1983’de EĞİT-DER’e üye oldu. 1990’da Türkiye’de ilk kez kurulan Eğitim İş Sendikası kurucusu ve Sarıyer İlçesi Şube Başkanlığını yaptı. Emekli olduktan sonra CHP’ye üye oldu. Aynı yıl Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Sarıyer Şubesi Kurucusu ve başkanı oldu. Başkanlık görevini 2015 itibariyle devam ettirmekte olup, aynı zaman Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Emekli-Sen üyesidir.

SEREZLİLER YALISI/TACİRLER YALISI: Yenimahalle’de Karakütük Caddesi üzerindedir. 1901’de yapılan yalı sahiplerinin adı ile anılıyor. Bu yalı da sahip değiştirdi. Tacirler ailesine geçen yalı 1994’de büyük onarım gördü.

SERGEN, Semih (İst. 1931): Büyükderelidir. İstanbul Erkek Lisesini bitirdi. 1949’da Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü birincilikle bitirdi. Tiyatroya çocuk yaşta Sarıyer Halkevinde başladı. Elli yılı aşkın bir süreden beri Devlet Tiyatroları bünyesinde bulunmakta; oyuncu, yönetmelik, yönetici ve öğretmen olarak görev yapmaktadır. 1976’da Bölge tiyatroları kurulması tasarısı üzerinde çalışmış ve hazırladığı tasarıyı TBMM sundu. Ankara Devlet Konservatuarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Anadolu Üniversitesi Televizyon Bölümü, Gazi Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesinde sahne ve darama hocalığı yaptı. 100’den fazla oyunda başrol oynadı, 40’dan fazla oyun sahneye koydu. Oyunlarından; Çınar ile Ihlamur, Erkek ve Kadın, Saz Kafeste Mor Kuşlar, Bir Hilal Uğruna, Bahar Gecikti, Kardeş Kanı, SonKuşlar ve III. Selim adıyla kitaplarda toplandı. Burçak, Yakarış, Niyaz Dalları, Eskitemedim Gökyüzünü, Ölüm Kalım Savaşı Destanı, Nergisleri Bölüşmek, Gönüller Işığı Mevlana, Kuruyduk Yaş Olduk, Mevlana’dan Aşk Ezgileri, İstanbul Kara Sevda, Balık Kavağa Çıkınca isimlerini taşıyan şiir kitapları var.

SERHAZİN SÜLEYMAN AĞA CAMİİ: Bu cami Baltalimanı deresinin doğu tarafında olup Emirgan sınırları içinde kalır. Baltalimanı’na adını veren Baltaoğlu Süleyman Bey adına yaptırıldığı için bu adı almıştır. Cami 15.yy.da inşa edildi. Onarım sırasında (1826/1827)  eski hüviyetinden uzaklaştı. 1960’daki onarım sırasında ise bütünü ile tarihi özelliğini kaybetti.

SERPUŞ MÜZESİ: Rumelihisarı’nın üst kısmında ve Duatepe Parkı içindedir. 12.07.1989’da açıldı. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın girişimi ile açılan bu müze Türkiye’deki ilk serpuş (başlık, şapka gibi) müzesidir. Müzede Türkiye’de kullanılan serpuşlar (başlık tipleri) mezar taşları üzerinde yapılan araştırmalar sonucu hazırlandı. Bu müze bilahare kaldırıldı.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)