Son Dakika Haberler

23.840 ENGELLİ KADROSU BOŞ BEKLETİLİYOR

23.840 ENGELLİ KADROSU BOŞ BEKLETİLİYOR
Okunma : 94 views Yorum Yap

didemengin-34

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin’in yazılı soru önergesiyle ve Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan talep ettiği, kamuda istihdam edilmesi gereken engelli kadrolarına ilişkin gelen yanıtta, boş engelli kadrolarının doldurulmasına yönelik somut bir plan yer almamıştır.

 

Bilindiği üzere engelli yurttaşlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılımları, devlete Anayasa’nın sosyal devlet ilkesini temel alan 50. ve 62. Maddelerince yüklenmiş bir ödevdir. Bu ödevin BM Engelli Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı’nın 15. Maddesi gibi uluslararası dayanakları da mevcuttur. İş Kanunu Madde 30’a göre işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde %4 oranında engelli işçi çalıştırmakla yükümlüdürler. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 53’e göre ise kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli memur çalıştırmak zorundadır.

 

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca verilen yanıta göre 23.331 engelli memur kadrosu ve 509 engelli işçi kadrosu açık şekilde bekletilmektedir. Yani kamuda işçi ve memur olarak toplam 23.840 engelli kadro açığı mevcuttur.

 

Diğer taraftan, ÖSYM 2016 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS 2016) yönelik duyuru yayınlamış, başvuru süresinin Şubat 2016’da başlayacağını duyurmuştur. Kadrolarını boş tutan devlet, düzenli olarak engelliler için sınav açmakta, sınava giren engelli yurttaşlarımızın atamalarını ise sürüncemede bırakmaktadır.

 

Ayrıca, Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen yanıtta “Mer’i mevzutta engelli memur istihdam yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir” diye belirtilmiştir. Devletin öncü olması gereken böyle bir sosyal politika alanında kendi koymuş olduğu kurallara uymaması ve herhangi bir yaptırım öngörmemesi en başta engelli yurttaşlarımızı ve yakınlarını mağdur etmektedir. Engelli yurttaşlarımızın ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarının sağlanması için kamuda açık şekilde bekletilen bu engelli işçi ve memur kadrolarının bir an evvel engelli yurttaşlarımızın istihdamına sunulması şarttır.

 

Ayrıca yine resmi verilere göre istihdam edilen toplam 38.765 engelli memurun 30.111’inin erkek, 8.654’ünün kadın olması da kadın-erkek eşitsizliğinin engelli istihdamında da yoğun şekilde mevcut olduğunu göstermektedir. Bu sebeple engelli istihdam politikalarının uygulanmasında kadın erkek eşitliğini sağlayıcı tedbirlerin alınmasının gerekliliği de Didem Engin tarafından bir kez daha vurgulanmaktadır.