Son Dakika Haberler

Atilla Kart, Kurultay Delegelerine Mektup Gönderdi

Atilla Kart, Kurultay Delegelerine Mektup Gönderdi
Okunma : 117 views Yorum Yap

atillakart-90
 
22.23 ve 24 dönem CHP Konya Millet Vekili Atilla Kart CHP Kurultay delegelerine uyarı mektubu yayınladı. “CHP’de yönetim zafiyetleri olduğunu,CHP’nin kerameti kendinden menkul ya da karizmatik lider arayışlarına  ihtiyacı yoktur. CHP’nin; parti programını ve parti ideolojisini esas alan kadro hareketini ve ortak aklı harekete geçirecek yönetim yapılanmasına  ihtiyacı vardır”  açıklaması yaptı.
 
Saygıdeğer Kurultay Delegesi;
 
.Türkiye, 14  yıldan bu yana AKP tarafından kötü değil, çok kötü yönetiliyor.     Olağanın üstündeki desteğe rağmen, Türkiye yönetilemez hale gelmiştir. Toplumsal barışını kaybetme noktasına gelen Ülkemizde, Devlet, Güneydoğu’da artık egemenlik yetkisini kullanamamaktadır.  İlçe’ler ve Kent’ler boşalmaya başlamıştır. Bölgede, 1990’lı yıllardan daha ağır şartlar mevcuttur.
 
. Ülkemizde, gelir dağılımı adaletsizliği uçurum boyutlarındadır. İş kazalarında Avrupa’nın en kötü ülkesi durumunda olan Türkiye’de artık iş kazaları iş cinayetlerine dönmüştür. Başta “kadına şiddet” olmak üzere, şiddet toplumun her kesiminde egemen hale gelmiştir.
 
. İdari ve adli denetim mekanizmaları işlevini kaybetmiş, Anayasal Kurumlar görevini yapamaz hale gelmiştir. Dış politikadaki temel yanlışlıklar sebebiyle ,  savaş şartlarının  oluştuğu bir döneme girilmiştir. Komşu ülkelerle doğmuş olan ihtilaflar ve Suriye politikasındaki muhteris yaklaşımlar sonucunda;  bölgede öteden beri emperyal amaçları olan Rusya ile karşı karşıya gelinmiştir. Türkiye, bu anlamda 1919 şartlarından daha ağır bir kuşatma altındadır.
 
Öte yandan; hamaset, bilgi kirliliği, nefret söylemi ve iktidar nüfuzu üzerinden de toplum kuşatılmıştır. Medya, sivil toplum, meslek kuruluşları, üniversiteler konuşamaz haldedir. Yönetin yapılanmasında kriminal odaklar doğmuştur. Bu odaklar; ihlal, takdiri zaafiyet ve dirayetsiz politikalar ötesinde, suç ilişkileri sarmalı içine girmişlerdir.
 
. Böyle bir dönemde CHP ne yapıyor?
Öncelikle ve inanarak ve gözlemlerimize dayanarak ifade ediyoruz; Böyle bir dönemde iyi ki, CHP varmış. Peki,  CHP’nin varlığı başlı başına yeterli midir? 13 yılın sonunda ortaya çıkan vahim tablo, yapılan mücadelenin bu anlamda yeterli olmadığını göstermektedir.
Sorun şudur; CHP üstüne düşen görevi neden bihakkın yapamıyor? Bu gerçeği özgüvenle tartıştığımızda ortaya çıkan tablo şudur;
 
Zira ve maalesef; CHP yönetim yapılanması zaafiyet ve kuşatma altındadır. CHP yönetimleri siyasi refleksini kaybetmiştir. Parti, giderek ideolojik ekseninden ve duruşundan uzaklaşmaktadır. Söylemlerin içi doldurulamadığı gibi, söylem birliği de yaratılamamaktadır. Cumhurbaşkanı adayı seçimi ve koalisyon görüşmelerinin 7-8 gün yerine  30-32 gün sürmesi tam bir hezimettir. Anayasa ve dış politika yapılanmasında 2 hamle sonrasını öngöremeyen bir yönetim dirayetsizliği ile karşı karşıyayız.  Böylesine edilgen bir tabloda , 6 Kadın Milletvekilimizin sorumluluk üstlenerek ve  ön alarak Diyarbakır’a gitmesi ise , takdire değer bir davranıştır.
 
Yönetim zaafiyetleri sebebiyledir ki; son 4 seçimin en güçlü seçim bildirgesine rağmen, olması gereken başarı çıtasına ulaşılamamıştır. Bir tarafta yoksul ve dar gelirli halk kesimlerine hitap eden bildirge ; diğer tarafta ise tütün, pamuk, pancar  ekim alanlarını daraltan , Cargill yapılanmalarına destek veren, Telekom ve benzeri özelleştirmelerin mimarı olan  odaklardan medet uman ve Partinin ekonomi politikalarını  bu anlayışa teslim eden bir yönetim tutarsızlığı… Telekom özelleştirmesinin ve 4 Mayıs 2007 Dolmabahçe mutabakatlarının yarattığı vahim tabloyu neden sorgulamıyor ve gündemde tutmuyoruz?
Temelde çelişkili olan bu politikalar, mahiyeti itibariyle birlikte sürdürülemez.
 
Vatandaş, bu politikalardan  hangisine itibar edecektir?
. Bu ve benzeri konulardaki temel çelişkiler sebebiyle arayış içinde olan seçmene güven verilememektedir. Demokratik dönüşüm yönetilememektedir. Unutulmaması gereken temel gerçek şudur; Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşlarının tümüne hitap edecek tek Parti CHP’dir. Başta laiklik, Türkiye’nin bütünlüğü, Kadın Hakları, Hukuk Devrimi, Köy Enstitüleri mucizesi olmak üzere Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkarken; bir taraftan da temel hak  ve özgürlükleri, insan haklarını, eşit yurttaşlığı esas alan bir demokrasi manifestosunu hayata geçirmek…. Ve tüm bu konularda halka güven verecek bir kadroyu ve içi dolu söylemi oluşturmak…. Sorun budur… Cumhuriyetin kazanımlarıyla, demokrasiyi harmanlamak ve güçlendirmek mümkündür.  Esasen, CHP’nin misyonu da budur.
. Bir diğer konu; CHP’yi, CHP’liler ve yetkili Kurul’larımız yönetir. Bu temel ilkede de ciddi aşınmalar vardır. CHP’liler, yetkili organların dışında birilerinin ya da bazı odakların Parti’yi yönetmesine izin vermez.. CHP’nin kerameti kendinden menkul ya da karizmatik lider arayışlarına  ihtiyacı yoktur. CHP’nin; parti programını ve parti ideolojisini esas alan kadro hareketini ve ortak aklı harekete geçirecek yönetim yapılanmasına  ihtiyacı vardır.
 
Türkiye’nin ve CHP’nin ortak aklı ve
Vicdanı  olan Siz  Değerli Delegeler;
. Tarihi bir görev ve sorumlulukla karşı karşıyasınız. Türkiye, yukarıda sözü edilen kuşatmayı , ancak Siz’in  iradeniz ve kararlılığınızla aşabilir. Siz’in bu iradenizdir ki; anayasal kurumların ve hukukun inşaını sağlayacak; AKP iktidarlarıyla hukuk ve demokrasi zemini içinde yüzleşmenin yolunu açacak; Türkiye’nin toplumsal barışını ve Ülkemizin güvenliğini gerçekleştirecek olan CHP İktidarının yolunu açacaktır.
 
Ancak, bu takdirde Türkiye, geçmişteki yanlış uygulamalardan da dersler çıkartarak, modernleşme ve aydınlanma devrimini kaldığı yerden sürdürecektir.
Her şey Biz’e bağlı….
Biz başarırız… Başarmalıyız… Başaracağız
 
Atilla Kart
22,23. ve 24. Dönem Konya Milletvekili