Son Dakika Haberler

Basit konaklama tesisleri ve plaj işletme yönetmeliği

Basit konaklama tesisleri ve plaj işletme yönetmeliği
Okunma : Yorum Yap

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesi Yönetmeliğinde, tesis ve işletmelerin asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Basit konaklama tesislerinin belgelendirilmesi ile plaj işletmelerinin asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendiği yönetmeliğe göre; belgede tesisin adı, adresi, belge sahibinin adı veya unvanı, şerh talep edilmesi halinde alt işletmecinin adı veya unvanı, belge tarihi ile tesisin bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası, kapasite bilgileri yer alacak.

Ayrıca, basit konaklama turizm işletmesi belgelerinde, “Bu belge 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun geçici 11’inci maddesinin ikinci fıkrasına tabidir, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na göre hak oluşturmaz” ifadesi bulunacak.

Plaj işletmesi turizm işletmesi belgelerinde hangi ifade yer alacak?

Plaj işletmesi turizm işletmesi belgelerinde ise, şu ifade kullanılacak: “Bu Belge 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasına tabidir, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na göre hak oluşturmaz.”

Gerekli teknik altyapının oluşturulması halinde elektronik ortamda da başvurular kabul edilebileceğinin belirtildiği yönetmeliğe göre; belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular, elden veya posta yoluyla il müdürlüğüne yapılacak.

Belge için yapılan başvurularda neler yer alacak?

Belge için yapılan başvurularda tesisin adı, adresi, iletişim bilgileri, tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemlere ve tesis kapasitesine ilişkin bilgilerin de yer aldığı başvuru dilekçesi, başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi, basit konaklama tesisi başvurularında, tesisin mevcut adresi ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında

belirtilen adresin farklı olması durumunda, güncel adresi belirten ilgili kurum yazısı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ruhsatın tarihinin 28 Temmuz 2021 tarihinden sonra olması ve ruhsat üzerinde devir ibaresinin bulunmaması

durumunda, ruhsatın devir, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal gibi nedenlerle yeniden düzenlendiğine ilişkin belge, plaj işletmesi turizm işletmesi belgesi başvurularında, plajın işletmecinin kullanımında olduğunu gösteren belge olması istenecek.

Eksik evrakla yapılan başvurular, il müdürlüğünce gerekçesi belirtilerek reddedilecek

Başvuru evrakı incelenerek uygun görülen konaklama tesislerinin kapasitelerinin yerinde tespitinin yapılması esası aranacak. Oda ve yatak kapasitesinin hesabında her yatak odası iki yataklı kabul edilecek.

Tesis mahallerinin adlandırılmasında 31.05.2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te belirtilen mahaller esas alınacak.

28 Temmuz 2021’den sonra alınan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren plaj işletmelerinin belgelendirilmesinde ise başvuru evrakı incelenerek uygun görülen plaj işletmeleri denetim programına alınacak.

Türünün niteliklerinde eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmelerinin başvuru sahiplerine tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 30 gün süre verilecek. Bu süre sonunda yapılacak denetimde eksikliklerini giderdiği tespit edilen plaj işletmelerine belge düzenlenecek. Eksikliklerini gidermediği tespit edilenlere ilişkin talep ise reddedilecek.

28 Temmuz 2021’den önce aldıkları iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren plaj işletmelerinin belgelendirilmesinde ise başvuru evrakı incelenerek uygun görülen plaj işletmelerine belge düzenlenecek ve 30 gün içerisinde tesis türünün niteliklerinin sağlanıp sağlanmadığına yönelik denetim gerçekleştirilecek.

Türünün niteliklerinde eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmelerinin belgeleri iptal edilecek

Belge verilmesi uygun görülen tesislere, valilik onayı ile belge düzenlenecek. Belge ücretleri, Bakanlıkça belirlenecek. Belge düzenlendikten sonra belgenin bir örneği Bakanlığa ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yetkili idareye gönderilecek. Belgede değişiklik yapılması veya belgenin iptali durumunda da aynı süreç işletilecek.

Plaj işletmelerinin asgari nitelikleri

Yönetmelikte plaj işletmelerinin asgari niteliklerine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre, plaj işletmelerinde “idari ünite (açık olarak düzenlenebilir), müşteriler için soyunma kabinleri ve duşlar ile kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler, basit yeme-içme hizmetinin verildiği alan veya büfe hizmeti, personelde işlerine ve görevlerine uygun kıyafet, gümüş sertifikaya sahip

en az iki cankurtaran, cankurtaran gözetleme kulesi, müşteri kullanımına sunulan, bakımları düzenli yapılan temiz gölgelik, minder, şezlong gibi malzemeler, güvenli yüzme alanının sınırlarının şamandıralarla belirlenmesi, ilkyardım malzemeleri, plaj alanında yeterli sayıda çöp kutuları ve plaj alanının temizliğinin ve bakımının sürekli olarak yapılması” nitelikleri aranacak.

Yanıltıcı olabilecek veya ülke turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamayacak

Tesis tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilecek, yanıltıcı olabilecek veya ülke turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamayacak. Konaklama tesislerinin tanıtımında, yıldız simgesi veya bu simgeyi çağrıştıracak semboller kullanılamayacak.

Tesislerin uygulayacağı fiyat tarifeleri ise il müdürlüğünce onaylanacak.

Plaj işletmelerinin belgelendirilmesine esas olan niteliklerini koruması ve bu işletmeler ile basit konaklama tesislerinin temizlik ve bakımlarının sürekli olarak sağlanması, sağlık ve hijyen kurallarına uyulması zorunlu olacak.

Plaj işletmesi turizm işletmesi belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesi talep eden tesisler ile bu belgelere sahip olan tesislerin denetimleri, ilgili kanun uyarınca valilikçe yetkilendirilecek il müdürlüğü personeli, yeterli personel bulunmaması durumunda ise valilik tarafından görevlendirilecek diğer personel aracılığıyla gerçekleştirilecek.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)