Son Dakika Haberler

BEYOĞLU'NU AKP'NİN RANT İHTİRASINA KURBAN ETTİRMEYECEĞİZ

BEYOĞLU'NU AKP'NİN RANT İHTİRASINA KURBAN ETTİRMEYECEĞİZ
Okunma : 116 views Yorum Yap

Chp-milletvekili-didemengin
Didem ENGİN, Bakanlar Kurulu’nun Nisan ayında Gaziosmanpaşa ilçesindeki 9 mahalleye yönelik acele kamulaştırma kararını da hemen Meclis gündemine taşımıştı ve Gaziosmanpaşa mahallelerini de ziyaret ederek konuyu yakinen takip etmeye devam ediyor.
28 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan 2016/8949 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde Fetihtepe, Kaptanpaşa, Piripaşa, Keçecipiri, Piyalepaşa ve Kulaksız mahalleleri olmak üzere, 6 mahalleyi kapsayan bölge, riskli alan olarak ilan edildi. Söz konusu 6 mahalleyle ilgili daha önce Beyoğlu Belediye Meclisi’nce alınan riskli alan kararı, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları tarafından yargıya taşınmıştı ve Beyoğlu sakinleri mahkeme tarafından hukuken haklı görülerek, riskli alan kararı mahkemece iptal edilmişti. Bu iptal üzerine riskli alan ısrarını sürdüren AKP Hükümeti, yargı kararlarını hiçe sayarak aynı bölge için bu sefer Bakanlar Kurulu kararı aldı. Beyoğlu sakinleri ise Bakanlar Kurulu kararının bu 6 mahallede rant projelerine fırsat yaratacağı endişesini taşıyorlar.
Bakanlar Kurulu’nun bölge sakinlerini ve uzmanları hiçe sayarak aldığı riskli alan kararını yazılı bir soru önergesi ile Meclis gündemine taşıyan Didem ENGİN, kararın hukuki dayanağı olarak gösterilen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un, özellikle uluslararası hukukta büyük önem verilen başta konut ve barınma hakkı olmak üzere mülkiyet hakkı ve hak arama özgürlüğü açısından vatandaş aleyhine düzenlemeler içerdiği konusunda uzmanlar tarafından eleştirildiğini söyledi. Kanunun, barınma ve mülkiyet hakkına, hak arama özgürlüğüne, gönüllülük esasına ve kültürel ve tarihi varlıkların korunmasına ilişkin esaslara aykırı düzenlemeler içerdiği eleştirilerini de hatırlatan Didem ENGİN, AKP iktidarı boyunca, İstanbul’un Beyoğlu, Ataşehir, Kadıköy, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Pendik, Kartal, Üsküdar, Tuzla, Bağcılar, Beşiktaş, Bayrampaşa, Esenler, Güngören, Küçükçekmece, Sultangazi, Zeytinburnu ve Sarıyer ilçelerinde alınan riskli alan kararlarının genellikle acele kamulaştırma kararı ile son bulduğunu vurguladı.
Acele kamulaştırmanın Cumhuriyet tarihi boyunca en çok AKP iktidarınca kullanılarak, yoksul vatandaşlarımızı yerinden eden ve büyük mağduriyetlere neden olan uygulamalara sebebiyet verdiğini söyleyen Didem ENGİN, Başbakan Binali YILDIRIM’a, riskli alan kararının gerçek gerekçesini, karara ilişkin görüşüne başvurulan uzman ve akademisyenlerin kimler olduğunu, riskli alan ilan edilen mahalleler ile ilgili kararın haklılık dayanağı olan bilimsel çalışma ya da raporların hangileri olduğunu sordu.
AKP’NİN RANT İHTİYACINA GÖRE RİSKLİ ALAN İLANI YAPILIYOR!
Riskli alanın kanunda “zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya idare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan alan” olarak tanımlandığını söyleyen Didem ENGİN, soru önergesinde söz konusu 6 mahallenin zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına ilişkin iddianın bilimsel dayanağını da sordu.
Didem ENGİN, önergesinde Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından İstanbul için hazırlanan riskli alanlar haritasında belirlenen en yüksek riskli mahalleler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilen riskli alanlar karşılaştırıldığında yalnızca %15 seviyelerinde bir örtüşme ortaya çıktığını da hatırlattı. Bakanlığın bilimsel verilerle çelişen, özellikle emlak değeri yüksek yerlerde riskli alan kararları almasının temel gerekçesinin AKP’nin rant sevdası olduğunu söyleyen Didem ENGİN, “Uzmanlarca sıklıkla vurgulandığı üzere, kentsel dönüşümün önceliğinin o bölgede yaşayanların sosyal gelişmesini ve ekonomik kalkınmasını amaçlamış olması gerekirken, AKP’nin aldığı riskli alan ve kamulaştırma kararlarında bu öncelikler göz ardı ediliyor. AKP’nin kentsel dönüşüm projeleri sadece rant hedefli projeler olarak karşımıza çıkıyor. Neden?” diye sordu.
BELEDİYE MECLİSİ’NİN RİSKLİ ALAN KARARI İPTAL EDİLMİŞTİ
Geçmişte Beyoğlu Belediye Meclisi’nde AKP oylarıyla alınan riskli alan kararının, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları tarafından yargıya taşındığını ve Beyoğlu sakinlerinin mahkeme tarafından hukuken haklı görülerek, riskli alan kararının mahkemece iptal edildiğini hatırlatan Didem ENGİN, “Neden AKP yönetimi semt halkının itirazlarını ve mahkeme kararlarını görmezden gelerek, halka rağmen karar alma ısrarını sürdürmektedir? İlgili kararın kapsadığı alanın büyüklüğü kaç metrekaredir? Kaç hane, kaç kişi, kaç iş yeri ve kaç esnaf bu karardan etkilenecektir? İlgili kararın ardından bu 6 mahalle için acele kamulaştırma kararı çıkartılması da düşünülmekte midir?” sorularını yöneltti.
AKP: ACELE KAMULAŞTIRMA PARTİSİ!
Yurt savunması gibi olağanüstü durumlarda başvurulması gereken bir yol olan acele kamulaştırma kararının Cumhuriyet tarihi boyunca en çok AKP iktidarınca başvurulan bir yol olmasını da eleştiren Didem ENGİN, önergesinde “İstimlak Yasası’nın çıktığı 1956 yılından bugüne dek, yani son 60 yılda, alınan toplam acele kamulaştırma kararı sayısı nedir? AKP döneminde alınan acele kamulaştırma kararı sayısı nedir? Son 60 yılda alınan toplam 1694 acele kamulaştırma kararının 1689’unun AKP dönemine ait olduğu bilgisi doğru mudur? 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un çıkarılmasından bugüne dek Türkiye ve İstanbul’da alınan riskli alan kararı sayısı, bu kararların hangi mahalleler için alındığı ve bu kararların kapsadığı alanın büyüklüğü metrekare olarak ne kadardır?” diye sordu.
 
SORU ÖNERGESİ
 
30/06/2016
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıda yer alan soruların Başbakan Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Didem ENGİN
CHP İstanbul Milletvekili
28 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan 2016/8949 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde Fetihtepe, Kaptanpaşa, Piripaşa, Keçecipiri, Piyalepaşa ve Kulaksız mahalleleri olmak üzere, 6 mahalleyi kapsayan bölge, riskli alan olarak ilan edilmiştir. Söz konusu 6 mahalleyle ilgili daha önce Beyoğlu Belediye Meclisi’nce alınan riskli alan kararı, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları tarafından yargıya taşınmıştı ve Beyoğlu sakinleri mahkeme tarafından hukuken haklı görülerek, riskli alan kararı mahkemece iptal edilmişti. Bu iptal üzerine riskli alan ısrarını sürdüren AKP Hükümeti, yargı kararlarını hiçe sayarak aynı bölge için bu sefer Bakanlar Kurulu kararı almıştır. Beyoğlu sakinleri Bakanlar Kurulu kararının bu 6 mahallede rant projelerine fırsat yaratacağı endişesini taşımaktadırlar.
Kararın hukuki dayanağı olarak gösterilen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, özellikle uluslararası hukukta büyük önem verilen başta konut ve barınma hakkı olmak üzere mülkiyet hakkı ve hak arama özgürlüğü açısından vatandaş aleyhine düzenlemeler içerdiği eleştirilerini almaktadır. Uzmanlar bu kanunun, barınma ve mülkiyet hakkına, hak arama özgürlüğüne, gönüllük esasına ve kültürel ve tarihi varlıkların korunmasına ilişkin esaslara aykırı düzenlemeler içerdiği eleştirilerini yapmaktadırlar.
AKP iktidarı boyunca, İstanbul’un Beyoğlu, Ataşehir, Kadıköy, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Pendik, Kartal, Üsküdar, Tuzla, Bağcılar, Beşiktaş, Bayrampaşa, Esenler, Güngören, Küçükçekmece, Sultangazi, Zeytinburnu ve Sarıyer ilçelerinde alınan riskli alan kararları genellikle acele kamulaştırma kararı ile son bulmuştur. Acele kamulaştırma Cumhuriyet tarihi boyunca en çok AKP iktidarınca kullanılmış, yoksul vatandaşlarımızı yerinden eden ve büyük mağduriyetlere neden olan uygulamalara sebebiyet vermiştir. Bu çerçevede;
1. Beyoğlu’ndaki 6 mahallenin riskli alan ilan edilmesine yönelik 2016/8949 sayılı Bakanlar Kurulu kararının gerçek gerekçesi nedir? Karara ilişkin görüşüne başvurulan uzman ve akademisyenler kimlerdir? Riskli alan ilan edilen mahalleler ile ilgili kararın haklılık dayanağı olan herhangi bir bilimsel çalışma ya da rapor var mıdır?
2. Riskli alan kanunda “zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya idare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan alan” olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu 6 mahallenin zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına ilişkin iddianın bilimsel dayanağı nedir?
3. Beyoğlu Belediye Meclisi’nde AKP oylarıyla alınan riskli alan kararı, daha önce bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları tarafından yargıya taşınmış ve Beyoğlu sakinleri mahkeme tarafından hukuken haklı görülerek, riskli alan kararı mahkemece iptal edilmişti. Neden AKP yönetimi semt halkının itirazlarını ve mahkeme kararlarını görmezden gelerek, halka rağmen karar alma ısrarını sürdürmektedir?
4. İlgili kararın kapsadığı alanın büyüklüğü kaç metrekaredir? Kaç hane, kaç kişi, kaç iş yeri ve kaç esnaf bu karardan etkilenecektir?
5. İlgili kararın ardından bu 6 mahalle için acele kamulaştırma kararı çıkartılması da düşünülmekte midir?
6. Yurt savunması gibi olağanüstü durumlarda başvurulması gereken bir yol olan acele kamulaştırma kararının Cumhuriyet tarihi boyunca en çok AKP iktidarınca başvurulan bir yol olmasının sebebi nedir?
7. Uzmanlarca sıklıkla vurgulandığı üzere, kentsel dönüşümün önceliğinin o bölgede yaşayanların sosyal gelişmesini ve ekonomik kalkınmasını amaçlamış olması gerekirken, AKP’nin aldığı riskli alan ve kamulaştırma kararlarında bu öncelikler neden göz ardı edilmektedir? Neden AKP’nin kentsel dönüşüm projeleri sadece rant hedefli projeler olarak karşımıza çıkmaktadır?
8. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından İstanbul için hazırlanan riskli alanlar haritasında belirlenen en yüksek riskli mahalleler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilen riskli alanlar karşılaştırıldığında yalnızca %15 seviyelerinde bir örtüşme ortaya çıkmasının sebebi nedir? Bakanlığın bilimsel verilerle çelişen, özellikle emlak değeri yüksek yerlerde riskli alan kararları almasını halka nasıl izah edeceksiniz?
9. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un çıkarılmasından bugüne dek Türkiye ve İstanbul’da alınan riskli alan kararı sayısı, bu kararların hangi mahalleler için alındığı ve bu kararların kapsadığı alanın büyüklüğü metrekare olarak ne kadardır?
10. İstimlak Yasası’nın çıktığı 1956 yılından bugüne dek, yani son 60 yılda, alınan toplam acele kamulaştırma kararı sayısı nedir? AKP döneminde alınan acele kamulaştırma kararı sayısı nedir? Son 60 yılda alınan toplam 1694 acele kamulaştırma kararının 1689’unun AKP dönemine ait olduğu bilgisi doğru mudur?