Son Dakika Haberler

CALMUN 2017 KONFERANSI, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde

CALMUN 2017 KONFERANSI, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde
Okunma : 137 views Yorum Yap

Model Birleşmiş Milletler Konferansları CALMUN 2017 konferansı  14 -18 Nisan tarihleri içindeki programlar 2 günü olarak Yaşar Kemal Kültür Merkezinde yapılacaktır. Sarıyer Belediyesi Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Hayrettin Dereli’nin kızı Işıl Dereli’nin Genel Direktörlüğünü yaptığı etkinlik te Birleşmiş Milletlere üye ülkeler katılacak ve Gençlerin kültürel alışverişi, Uluslararası arkadaşlık kurulması açısından önemli rol oynayacaktır.

Model Birleşmiş Milletler Konferanslarının başlıca amacı, katılımcı gençlerin güncel ve önemli dünya sorunları ve sorunların olası çözümleri hakkında fikir sahibi olması ve yanı sıra gençlere üretken düşünebilme yeteneği ve özgüven kazandırmaktır. Konferanslarının büyük bölümünün çalışma dili İngilizce olduğundan, katılımcı gençlerin yabancı dil yeteneklerini geliştirmesi ve pratik yapması konusunda büyük rol oynamaktadır. Konferanslara katılan öğrenciler ayrıca Uluslararası İlişkiler, Hukuk gibi dallara olan ilgilerini de öğrenebilirler. Buna ek olarak Model Birleşmiş Milletler konferansları sonunda katılımcılara verilen katılım sertifikaları, uluslararası alanla birçok üniversitede öğrenci alımlarında veya özellikle yurt dışında bazı iş kollarında öz geçmişte aranan özellikler arasındadır. Yabancı ülkelerden ve farklı şehirlerden gelen katılımcıların olması da, gençlerin kültürel alışverişi ve uluslararası arkadaşlıklar kurması açısından önemli rol oynamaktadır. İlki 2016 yılında düzenlenmiş olup, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan CALMUN 2017,

lise ve üniversite öğrencilerinden en az 250 delege katılımcısıyla 7 ayrı komitede çeşitli konuların tartışılacağı bir konferans olarak tasarlanmıştır. Her öğrencinin yedi komiteden birinde Birleşmiş Milletler ülkelerinden birini temsil edeceği CALMUN 2017’da; güvenlik gibi önemli konuların yanı sıra insan hakları gibi sosyal sorunlar hakkında da tartışılması planlanmaktadır.
CALMUN 2017 sayesinde farklı kültürlerden gelen öğrenciler bir araya gelerek önemli dünya sorunlarını karşılıklı saygı çerçevesinde ve fikir alışverişleriyle tartışarak çözüm arayacaklardır. Bunun yanı sıra CALMUN 2017 konferans dilinin İngilizce olması katılımcı gençlerin İngilizce konuşarak yabancı dil yeteneklerini geliştirmelerine, topluluk önünde konuşmalar yaparak özgüven kazanmalarına, dünya sorunlarına bakış açısı kazanmalarına da ortam hazırlayacaktır. CALMUN 2017’ye katılmak üzere Türkiye ve Avrupa’dan birçok okula davet gönderilip 14-25 yaş aralığındaki en az 350 öğrenciye erişilmesi planlanmaktadır.

CALMUN 2017 konferansı, Birleşmiş Milletler’de yapılan gerçek uygulamanın simülasyonudur. Dolayısıyla konferansa katılan katılımcılar hem kendilerine verilen ülkeleri hem de kendi okullarını temsil ederler. Diğer bir ifadeyle, okullara belli ülkeler veya uluslararası kurumlar verilmekte ve katılımcılar da okula verilen bu ülkeleri konferansın belli bir komitesinde delege olarak temsil etmektedir. Delegenin rolü, görevli olduğu delegasyonun Birleşmiş Milletler sistemindeki temsilcisi olarak hareket etmekle birlikte komitesindeki konuları tartışarak, çözüm önerisi protokolleri yazarak, delegasyonunun konuyla ilgili pozisyonunu açıklayarak, tartışılan çözüm önerisi protokolüne değişiklik önergesi taleplerinde bulunarak ve tartışmada aktif rol alarak sorunu çözmeye çalışmaktır. Bu esnada görevli delegeler kişisel düşüncelerini belirtmez, yalnızca kendilerine atanan ülkenin önceden araştırmış oldukları gerçek politikasını temsil ederler.

CALMUN 2017 konferansının 14-15-17-18 Nisan 2017 tarihlerinde 4 gün boyunca gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Konferansa yaklaşık 35 okuldan, 267 öğrenci, delege görevinde katılacaktır. Delegasyon başvurusu yapan her okuldan en fazla iki öğretmen, danışman sıfatıyla, okula verilmiş delegasyona refakat edebilecektir. Konferansa, ayrıca 15 öğrenci sekretaryada görevli, 18 öğrenci basın mensubu, 20 öğrenci organizatör, 20 komite direktörü, 30 konferans personeli olarak konferans öncesinde ve süresince görev yapacaklardır. Açılış törenine katılmak üzere davet edilecek açılış konuşmacıları ve diğer davetliler de dâhil edildiğinde, kişi sayısı tahminen 400 olarak hesaplanmaktadır.
,
CALMUN 2017 konferansı 15-17 Nisan günleri Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde düzenlenecektir. İlk gün (14 Nisan 2017) ve son gün (18 Nisan 2017) olmak üzere iki gün açılış ve kapanış seremonileri ve Genel Kurul Toplantısı için Mimar Sinan Üniversitesi Şişli Yerleşkesi kullanılacaktır.

Konferans Prosedürü
Katılımcılar konferanstan önce çalışma rehberleriyle birlikte çeşitli kaynaklardan araştırmalarını gerçekleştirirler ve konferanstan en geç bir hafta önce konularla ve ülkelerinin politikalarıyla alakalı bir sayfalık bir belgeyi komite yöneticilerine sunmak zorundadırlar. Konferans sırasında, delegeler ilgili oldukları komitelerde, komite direktörlerinin moderatörlüğü altında, komitenin konuları üzerine düşünüp tartışarak; temsil ettikleri ülkelerin politikaları doğrultusunda gruplar oluştururlar. Bu gruplar içerisinde birlikte çalışarak çözüm önerileri üretirler, çözümleri tartışmaya açarlar ve oylarlar. CALMUN 2017 Konferansı, özel komitelerde Harvard Model Birleşmiş Milletler (HarvardMUN) ve Genel Kurul komitelerinde Lahey Model Birleşmiş Milletler (THIMUN) komiteleri ile ilerleyecektir.
Komiteler
  Sosyal, İnsani ve Kültürel Komitesi (Birleşmiş Milletler Genel Kurul 3. Komitesi)
  Özel Politik ve Bağımsızlaşma Komitesi (Birleşmiş Milletler Genel Kurul 4.Komitesi)
  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
  Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü
  Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi
  Birleşik Kriz Komitesi
  Salem Cadı Mahkemeleri

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bünyesinde farklı temalarda alt komiteler bulunduran Birleşmiş Milletlerin 6 ana organından biri olmakla birlikte uluslararası kamuoyunda Güvenlik Konseyi kadar geniş yetkilere sahip olmasa da Birleşmiş Milletler üyesi bütün ülkeleri bünyesinde barındırarak karalarını üyelerine ve uluslararası organizasyonlara tavsiye niteliğinde çözümler sunar. Bu sene CALMUN 2017’de 70 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan Genel Kurulu Komiteleri aşağıdaki gibidir:
SOSYAL, İNSANİ VE KÜLTÜREL KOMİTE (GENEL KURUL-3/SOCHUM)
SOCHUM Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bünyesindeki üçüncü komite olup, sosyal, insani ve kültürel konuları ve dünyanın her yerindeki insanları etkileyen insan hakları ile ilgili sorunları ele alır. Bunlara çocukların korunması, kadınların sosyal ve ekonomik haklarının ileriye taşınması, mülteci hakları gibi konular dâhildir. 1948 yılında kurulmuş bu komitenin tasarlanmasındaki temel amaç ülke ve bölge bazında sosyal kalkınmanın önündeki engelleri kavramak ve kaldırmak üzere çözüm yolları geliştirmektir ve faaliyetlerini Birleşmiş Milletlerin Ekonomik ve Sosyal komitesi ve İnsan Hakları Komitesi ile eş güdümlü yürütür. Ayrıca İnsan Haklar Evrensel Beyannamesi’nin de büyük bir kısmı bu komitede oluşturulmuştur.
CALMUN 2017’da katılımcıların tartışacağı konular:
1.Konu:Irkçılığın önlenmesi ve Doğu ile Batı medeniyetleri arasındaki hoşgörü ve işbirliğinin arttırılması.
2.Konu: Avrupa’daki mülteci sorunu

 1. PROGRAM
  14.04.2017, Cuma (Mimar Sinan Üniversitesi Şişli Yerleşkesi) 11.00-13.00: Kayıt
  13.00-14.00: Açılış Seremonisi
  14.00-15.00: Öğlen Molası
  15.00-16.30: Oturum 1
  16.30-17.00: Kahve Molası
  17.00-18.30: Oturum 215.04.2017, Cumartesi (Cağaloğlu Anadolu Lisesi) 9.00-10.30: Oturum 3
  10.30-11.00: Kahve Arası
  11.00-12.30: Oturum 412.30-14.00: Yemek Arası 14.00-15.30: Oturum 5 15.30-16.00: Kahve Arası 16.00-18.00: Oturum 6

TANITIM DOSYASI | 15

CALMUN 2017

17.04.2017 , Pazartesi (Cağaloğlu Anadolu Lisesi)

10.00-11.15: Oturum 7 11.15-11.45: Kahve Arası 11.45-13.15: Oturum 8 13.15-14.30: Öğle Molası 14.30-16.00: Oturum 9 16.00-16.30: Kahve Arası 16.30-18.00: Oturum 10 ,

18.04.2017, Salı (Mimar Sinan Üniversitesi Şişli Yerleşkesi)

10.00-11.30: Oturum 11
11.30-12.00: Kahve Arası
12.00-13.30: Oturum 12
13.30-15.00: Yemek Arası
15.00-17.00: Kapanış Töreni
*Komite Kararları onaylanma süreci (approval) Cumartesi günü ilk oturum ile başlar (9:00), Pazar günü 7. oturum ile son bulur (12:30).

 

İletişim Bilgileri

Ahmet Burak Erdoğan

Genel Sekreter

erdoganahmetburak@gmail.com

Işıl Dereli

Genel Direktör

isil_dereli_99@windowslive.com