Son Dakika Haberler

CHP, KAMU’DA REFORM YAPACAK

CHP, KAMU’DA REFORM YAPACAK
Okunma : 124 views Yorum Yap

CHP-LOGO-11

Düzgün KARADAŞ / Habertürk – Bildirge; kamu çalışanlarına son 13 yılı kapsayacak şekilde sicil affı, kurumlar arası geçişlerin sınavla yapılması ve kamuda zorunlu olmadıkça araç ve bina kiralamaya son verilmesini öngörülüyor.

CHP’nin “Önce Türkiye” sloganıyla kamuoyuna sunulan seçim bildirgesinde, kamu yönetiminde evrensel ilkelerin hayata geçirilmesi için köklü reformlar yapılması gerektiği vurgulandı. AK Parti’nin “parti-devlet yönetimi” anlayışını topluma dayatmaya kalkıştığı öne sürülen bildirgede, şu vaatlere yer verildi:

LİYAKAT KRİTERİ

Tüm kamu pozisyonları için liyakat kriterleri yeniden belirlenecek ve sınav sistemleri yurttaşların bilgisine açık biçimde hakkaniyet gözetilerek oluşturulacak.

Sınavsız işe almalara son verilecek, tayin ve terfilerde tamamen siyasileşmiş tercihlerin önüne geçilecek.

Kamu hizmetlerinin bir lütuf olarak değil, devlet tarafından bir yurttaşlık hakkı gereği verilmesi anlayışı hâkim kılınacak.

Merkeziyetçi, bürokratik ve otoriter mevcut anlayışın yerine, idari ve mali yetkilerin ülke geneline yayıldığı, demokratik ve katılımcı bir yaklaşım benimsenecek.

“Devlet için yurttaş” anlayışına son verilerek “yurttaş için devlet” anlayışıyla hareket edilecek.

SINAV ŞARTI

Kamu personel yönetimi yeniden yapılandırılacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu güncellenip yeniden düzenlenecek. n Kurumlar arası geçişler ve muvafakat verme işlemleri, kayırmacılığı önleyecek şekilde belli sınav ve ilkelere bağlanacak.

ETİK DEĞERLER

Kamu çalışanlarına son 13 yılı kapsayacak şekilde sicil affı getirilecek.

Atamalarda etik değerler ve mesleki liyakat esas kılınacak. n Her türlü kamu hizmetine giriş sınavlarında kayırmacılığa ve öznel değerlendirmelere yol açan mülakat ve sözlü sınav sistemi yeniden düzenlenecek.

AİLE BİRLİĞİ

Görevde yükselmelerde liyakat ve mesleki yeterlilik esas alınacak, yükselme için merkezi sınavda başarı esası getirilecek.

Kamu çalışanlarının göreve başladıktan sonra yükselmelerinde gerekli fırsatların sağlanması için meslek içi yükselme sınavları düzenli hale getirilecek.

Genel müdür ve üstü görevlere yapılacak atamalarda sözleşmeye dayalı performans uygulamasına geçilecek.

Eş durumundan atama taleplerinde, aile birliğinin korunması esas alınacak.

Kamu idarelerinde zorunlu durumlar dışında makam aracı kullanımı ve bina kiralanması sınırlandırılacak.