Son Dakika Haberler

CHP’nin seçim bildirgesinin tam metni

CHP’nin seçim bildirgesinin tam metni
Okunma : 89 views Yorum Yap

SECIM BILDIRGESI VE ADAY TANITIM TOPLANTISICHP’nin 200 sayfalık “yaşanacak bir Türkiye” sloganıyla açıkladığı Seçim Bildirgesi 2015 kitapçığında, “CHP, Cumhuriyetin kurucu ilke ve değerlerine bağlı, çağdaş bir sosyal demokrat partidir” ifadesi yer aldı. Kürt sorununun birinci sınıf demokrasiyle daha fazla özgürlükle ve siyaset yoluyla çözüleceği ifade edilen bildirgede, “Çözüm, TBMM’de tüm siyasi partilerin katılımıyla, geniş bir uzlaşı ve mutabakatla sağlanacaktır” denildi.

CHP’nin Seçim Bildirgesi 2015 kitapçığında şu vurgular yer aldı:

Atatürk devrimleri ve Altı Ok ilkesi

CHP özgürlükçüdür

CHP eşitlikçidir

CHP dayanışmacıdır

CHP çoğulcudur.

-YOLSUZLUKLA MÜCADELE-

“Umutlu bir gelecek için büyük dönüşüm hedefleri” başlığında şu ifadeler yer aldı:

“Kamu yönetimi şeffaf ve hesap verebilir olacak, kamu idaresinde uzmanlık kurumlarının özerklikleri korunacaktır. Yolsuzlukla mücadele, kamu yönetiminin öncelikli hedefleri arasında yer alacaktır.

-LAİKLİK VURGUSU YAPILDI-

Laiklik ve inanç özgürlüğü korunacak ve geliştirilecektir. Laiklik, demokrasi ve toplumsal barış için bir zorunluluktur. Devlet, tüm inançlara eşit mesafede duracak, tüm inançlara saygı gösterecektir. Din ve vicdan özgürlüğü tam güvence altına alınacaktır. Din ve siyaset işleri ayrı tutulacak, dinin siyasete alet edilmesine izin verilmeyecektir.

Özgürlük desteklenecektir.

-KÜRT SORUNU-

Kürt sorunu, birinci sınıf demokrasiyle, daha fazla özgürlükle ve siyaset yoluyla çözülecektir. Çözüm, TBMM’de tüm siyasi partilerin katılımıyla, geniş bir uzlaşı ve mutabakatla sağlanacaktır. Atılacak adımlarda hukuk kurallarının bağlayıcılığı gözetilecek ve kamu vicdanının yaralanmasına izin verilmeyecektir.

Büyük dönüşüm hedeflerine ulaşmak için yapılacak siyasete uzlaşmacı ve birleştirici bir dil kullanılacaktır.

Biz korkunun yerine umudun ülkesini kurmak için çalışanların partisiyiz.”

-“CUMHURBAŞKANLIĞININ YÜRÜTME, YASAMA VE YARGI ÜZERİNDE KURDUĞU HUKUK DIŞI BASKILARI ORTADAN KALDIRACAKTIR”-

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı makamı her düzeyde yetki ihlallerine ve yetki aşımına sebep olmaktadır. Cumhurbaşkanlığı makamı, bilinçli olarak siyasallaştırılmış ve Anayasa’da çizilen görev tanımının ötesine geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamının anayasal yeminden kaynaklanan konumu ve yetkileri kasıtlı olarak ihlal edilmiş ve Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu kötüye kullanılmıştır. Yürütme organı, görev tanımının sınırlarını aşmış, hukuku ihlal eden bir konuma sürüklenmiştir. Tarafsız olması gereken kurumlar partizanlığın sembolü haline gelmiştir. CHP, gerekli yasal düzenlemeleri yaparak ve yasaların tam olarak uygulanmasını sağlayarak parlamenter sistemi güçlendirecektir. Cumhurbaşkanlığının yürütme, yasama ve yargı üzerinde kurduğu hukuk dışı baskıları ortadan kaldıracaktır.

CHP, yurttaşların geçmişten gelen kimliklerini ötekileştirmeyecek, yurttaşlık haklarının en ileri düzeye taşınmasını sağlayacaktır.

-MİT-

MİT, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve emniyet güçleri tarafından yürütülen hukuksuz gözetleme ve fişleme faaliyetlerinin durdurulmasını sağlayacaktır.

-KÜRT SORUNU-

CHP, Kürt sorununa da kapsayıcı demokratik yurttaşlık anlayışından hareketle yaklaşacaktır. Sorunun Meclis’te kurulacak komisyonca ve Meclis’teki tüm partileri kapsayarak milli bir siyasal mutabakat ile çözülmesi sağlanacaktır.

CHP gerekli tüm yasal ve idari önlemleri alarak yurttaşlarımızın toplantı ve gösteri özgürlüğünün gelişmiş demokrasilerdeki düzeye eriştirilmesini sağlayacaktır.

-YENİ ANAYASA VURGUSU-

CHP, özgürlükçü demokrasinin gelişmesi ve toplumsal barışın sağlanması için tüm yurttaşlarımızın özgürlüklerini genişleten ve koruyan yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu savunmaktadır. CHP’nin hedefi, toplumsal uzlaşıya ve siyasi partiler arasında geniş bir mutabakata dayalı süreç temelli bir anayasa hazırlamaktır.

-GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM-

Bildirgede “güçlendirilmiş parlamenter sistem” vurgusu yapıldı.

Barajın düşürüleceği ifade edilen bildirgede, “Genel seçimlerde barajın yüzde 5’i geçmemesini sağlayacağız. Yurt dışındaki yurttaşlarımızın her 300 bin seçmene bir milletvekili düşecek şekilde 10 milletvekili ile temsil edilmeyesini sağlayacağız. Memurların siyasi partilere üye olma yasağını kaldıracağız” denildi.

-BİBER GAZI KULLANIMINA SON-

Siyasi Ahlak Yasasının çıkarılacağı kaydedilen bildirgede, kolluk güçlerinin keyfi uygulamalarına, orantısız şiddete ve biber gazı kullanımına son verecek yasal düzenlemeler yapılacağı ifade edildi.

-HSYK YENİDEN YAPILANDIRILACAK-

Seçim Bildirgesinde, keyfi tutuklama ve gözaltılarına son verileceği, Sulh Ceza Hakimliklerinin kaldırılacağı, İnsan Hakları Ulusal Denetim Kurumu kurulacağı ifade edildi.

Gizli tanık uygulamasına son verileceği belirtilen bildirgede, HSYK’nın Hakimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu olarak ikiye ayrılacağı kaydedilerek şöyle denildi:

“Hakimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde kadınların temsilini artırmak için cinsiyet kotası getireceğiz. Yargıç ve savcıları idari olarak Adalet Bakanlığına bağlı olmaktan çıkaracağız.”

– SEMBOLİK YETKİLERLE DONATILMIŞ CUMHURBAŞKANI-

“Tarafsız Cumhurbaşkanı” vurgusu yapılan bildirgede şu ifadeler yer aldı:

“Partiler üstü, sembolik yetkilerle donatılmış, yürütme ve yasama üzerindeki etkisi sınırlandırılmış bir Cumhurbaşkanlığı modelini yeniden tesis edeceğiz.

Cumhurbaşkanının yargı ve diğer üst düzey bürokrasi atamalarındaki yetkilerini kısıtlayacağız.

Cumhurbaşkanlığının bütçesini anayasal tanımlara uygun olarak mütevazı ve hesap verebilir hale getireceğiz.

Örtülü ödeneğin keyfi biçimde ve siyasi amaçlarla kullanılmasını engelleyecek şekilde yasal düzenlemeleri yapacağız.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun, yurttaşları sindirme amacıyla kullanılmasını mümkün kılan yasaları kaldıracağız.”

Medya kuruluşları ve emekçileri üzerindeki baskıların kaldırılacağı kaydedilen bildirgede, internet ve sosyal medya kullanımının özgürleştirileceği ifade edildi.

-CEMEVLERİ YASAL STATÜYE KAVUŞACAK-

Diyanet İşleri Başkanlığının tüm inançlara eşit mesafede duracak şekilde yeniden yapılandırılacağı kaydedilen bildirgede, cemevlerinin diğer ibadethaneler gibi yasal statüye kavuşturulacağı belirtildi.

-“ZORUNLU DİN DERSLERİNİ KALDIRACAĞIZ”-

Bildirgede, “Zorunlu din derslerini kaldıracağız. Bu dersleri çoğulcu bir içeriğe kavuşturacak ve seçmeli hale getireceğiz. Din ve inanç temelli ayrımcılık ve nefret suçlarına karşı yasal yaptırım uygulayacağız” denildi.

-ANADİL-

Bildirgede şu ifadeler yer aldı:

“Talep eden tüm yurttaşlarımıza anadil öğrenimi olanağı sunacağız.

Suriye sınırındaki mayınlı arazileri temizleyecek, tarım amaçlı kullanım için yoksul köylülere dağıtacağız.

Koruculuk sistemi kaldırılacak.

Adları değiştirilen yerleşim yerlerinin eski adlarının yeni adlarıyla birlikte kullanılmasına olanak tanıyacağız.

Faili meçhul cinayetlerde zaman aşımını kaldıracağız.

Dersim arşivlerini tarihçilerin erişimine açacağız.

Madımak Oteli’ni Hoşgörü Müzesi yapacağız.

Diyarbakır Cezaevini İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesine dönüştüreceğiz.”

-“İŞSİZLİĞİ YÜZDE 5’İN ALTINA İNDİRECEĞİZ”-

CHP’nin Seçim Bildirgesi kitapçığında şu sözler yer aldı:

“Tüm yurttaşlarımıza iş olanağı yaratacağız.

İnsani gelişmişlik endeksinde Türkiye’yi ilk 20’ye taşıyacağız.

Üreten bir ekonomiyi ayağa kaldırarak yılda en az 1 milyon kişiye istihdam imkanı sağlayacağız.

İşsizliği yüzde 5’in altına indireceğiz.

-“ENFLASYONU YÜZDE 4’ÜN ALTINA DÜŞÜRECEĞİZ”-

Enflasyonu yüzde 4’ün altına düşüreceğiz.

Merkez Bankasını keyfi müdahalelerden bağımsız hale getirecek, kurumun itibarını iade edeceğiz.

-KOBİLER-

KOBİ’lere ödedikleri vergi ve sigorta primi tutarında faizsiz işletme kredisi vereceğiz.

Halbank’ı özelleştirmeyecek, KOBİ’lerin ve esnafın ihtisas bankasına dönüştüreceğiz.

Kuracağımız Teknobank ile teknoloji gelişme bölgelerinin etkinliğini artıracak, yenilikçiliği, teknoloji yatırımlarını ve adaptasyonunu, yeni teknoloji tabanlı ürünleri ve e-ticaret faaliyetlerini destekleyeceğiz.

-ASGARİ ÜCRET BİN 500 TL-

Asgari ücret üzerindeki gelir vergisini kaldıracağız.

Asgari ücreti bin 500 TL düzeyine çıkaracağız.

Asgari ücret artışının belirlenmesinde enflasyon ve refah artış payı toplamının dikkate alınmasını sağlayacağız.

İşsizlik Fonundan yararlanma koşullarını yarı yarıya kolaylaştıracağız.

-İŞSİZLİK FONU YÖNETİMİNİ ÖZERKLEŞTİRECEK-

İşsizlik Fonu’nun yönetimini özerkleştirecek ve fon yönetiminde sosyal tarafların temsilini artıracağız.

İş-Kur ile Mesleki Yeterlilik Kurumu iş birliği içerisinde vasıfsız işçilere beceri kazandırmaya dönük uzun vadeli bir eğitim programı uygulayacağız

Program kapsamında 800 bin işsiz yurttaşımızı, asgari ücret karşılığında ödeme alacakları 9-12 aylık eğitim programlarına kademeli olarak yerleştireceğiz.

Programı bitirdikten sonra yeni işe giren kadınlar ve 18-29 yaş arasındaki erkekler için 4 yıl boyunca; 29 yaş üzeri erkekler için 3 yıl boyunca sigorta işveren primlerinin kamu tarafından desteklenmesini sağlayacağız.

Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payını AB standardı olan yüzde 3 düzeyine çıkaracağız.

-UCUZ İNTERNET-

Tüm yurttaşlarımıza ucuz ve hızlı geniş bant internet erişimine kavuşturacağız.”

Bildirgede Girişimcilik Üniversiteleri, Girişimcilik Okulları kurulacağı belirtildi.

-MAZOTUN LİTRESİ 1,5 TL’YE DÜŞECEK-

Bildirgede çiftçinin üretim amaçlı kullanacağı mazotun litresini 1,5 TL’ye düşürüleceği, tarım sektöründe çalışanların sosyal güvenlik primlerinin 30 yaşına kadar Hazine’den karşılanacağı belirtildi.

Bildirgede, başka geliri olmayan çiftçiye hane başına asgari ücret düzeyinde gelir garantisi sağlanacağı, geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliği devlet güvencesi altına alınacağı kaydedildi.

-ESNAFA SIFIR FAİZLİ KREDİ-

Esnafa ödediği yıllık vergi ve prim miktarı kadar sıfır faizli kredi kullandırılacağı belirtilen bildirgede, “Esnafın da şirketler gibi kira, araç gideri vb. iş yeri masraflarını vergiden düşebilmesini sağlayacağız. Esnafın düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle kira öder gibi kendi dükkanının sahibi olmasını sağlayacağız. Tarihi çarşıları özerk yapıya kavuşturacak, özel teşviklerden yararlanmalarını sağlayacağız” denildi.

-“SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNİ ÖDETMEYECEĞİZ”-

Emekli olmuş ancak işine devam eden esnafa Sosyal Güvenlik Destek Primi ödetilmeyeceği ifade edilen bildirgede, prim borcu olan esnafın da sağlık hizmetlerinden faydalanmasının sağlanacağı vurgusu yapıldı.

-ESNAFA EMEKLİ MÜJDESİ-

Esnafın da diğer çalışanlarla aynı sürede emekli olması ve aynı haklardan yararlanmasının sağlanacağı belirtildi.

Bildirgede şöyle denildi:

“Yönetici konumundaki esnafın milletvekili seçilemediği takdirde görevine geri dönebilmesi için yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Esnaf Bankalığı kurarak esnafın sorunlarına siyasette geniş yer bulmasına olanak sağlayacağız.

Ruhsatlandırma işlemlerinin esnaf odaları tarafından yapılmasını sağlayacağız.”

-UMRE VE HAC SEYAHAT ACENTELERİ İLE YÜRÜTÜLECEK-

Bildirgede yerli tur operatörlerin doğrudan destekleneceği, seyahat acentelerinin çalışma yasasının yeniden düzenleneceği, seyahat acenteleri denetim yetkisini TÜRSAB’a verileceği belirtildi.

Umre ve hac hizmetlerini, Diyanet İşleri Başkanlığının gözetiminde, yalnızca seyahat acenteleri ile yürütüleceği belirtildi.

-TARIM ARAZİLERİNDE, ZEYTİNLİKLERDE ENERJİ SANTRALİ KURULMAYACAK-

Verimli tarım arazilerinde, ormanlarda, zeytinliklerde, balık üreme havzalarında ve SİT alanlarında enerji santrali kurulmacayağı ifade edilen bildirgede, “Eko-sistemi tahrip eden hiçbir HES projesine onay vermeyeceğiz” denildi.

-YOKSUL AİLELERE ÜCRETSİZ ELEKTRİK-

Bildirgede elektrik yoksulluğu çeken yurttaşların asgari tüketimlerini kamu güvencesi altına alınacağına dikkat çekilerek, 4 kişilik yoksul bir aile için aylık 230kw/saat elektriğin ücretsiz sağlanacağının altı çizildi.

-YOKSULA ÜCRETSİZ DOĞALGAZ-

Yoksul ailelere ücretsiz doğalgaz temin edileceği ifade edilen bildirgede, “Vergiden vergi alan (ÖTV üzerine KDV) uygulamasına son vereceğiz” denildi.

-TKİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK-

Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) yeniden yapılandırılacağı belirtilen bildirgede, şu ifadeler yer aldı:

“TKİ’yi tüm siyasi etkilerden arındırarak özerkleştireceğiz. Sektörde taşeron aracılığıyla faaliyet gösterilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Sorunlarını giderememiş riskli santrallerin kısa vadede ülkemizde kurulmasına izin vermeyeceğiz.

-KART AİDATLARI 10 YIL SÜRE İLE BAŞVURU OLMAKSIZIN GERİYE DÖNÜK OLARAK İADE EDİLECEK-

Tüketici Hakları Üst Kurulu kurulacağı belirtilen bildirgede, “Kredi dosya masraflarının ve kart aidatlarının 10 yıl süre ile başvuru olmaksızın geriye dönük olarak iade edilmesini sağlayacağız. Elektrik tüketiminde alınan kayıp kaçak ve sayaç okuma bedellerinin abonelere doğrudan iadesini sağlayacağız” denildi.

-AİLE SİGORTASI-

CHP’nin güçlü sosyal devlet projesinin merkezinde Aile Sigortası bulunduğu belirtilen bildirgede şöyle denildi:

“16,7 milyon kişi ve 3,75 milyon haneye sosyal destek sağlayacağız.

5 milyonun üzerinde yurttaşımıza ilk kez sosyal yardım kapsamına alacağız.

9,6 milyon yurttaşımıza ilk kez düzenli nakit destek vereceğiz.

Sosyal destekleri iki katına çıkarak yardım türlerini artıracağız.

-HİÇBİR HANENİN GELİRİ 720 TL’NİN ALTINA DÜŞMEYECEK-

Hiçbir hanenin gelirinin 720 TL’nin altına düşmemesini sağlayacağız.

3,2 milyon yurttaşımıza ücretsiz olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına alacağız.

Aile Sigortası desteklerini kadınlara yapacağız.

Çocuk desteklerini gebelikle birlikte yapacağız.

Aile Sigortası kapsamındaki tüm yurttaşlarımızın GSS primlerini Hazine’den karşılayacağız.

Çocuk işçiliğini her durumda önleyeceğiz.

-ASGARİ ÜCRET 1500 TL-

Asgari ücret üzerindeki vergileri kaldıracak, en düşük ücreti 1500 TL’ye çıkaracağız.

-HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 40 SAAT-

Haftalık çalışma süresini ücrette bir azalma olmaksızın 40 saate indireceğiz.

İşverenin iflası halinde kıdem tazminatı hakkını tüm diğer işçi haklarıyla birlikte öncelikli alacak durumuna getireceğiz.

-TAŞERON UYGULAMASINA SON-

Kamuda taşeron işçiliğine, alt-işveren ve rödovans uygulamasına, özel kesime de örnek olacak biçimde son vereceğiz.

-4/C KAPSAMINDA DÜZENLENEN GEÇİCİ PERSONEL UYGULAMALARINA SON VERİLECEK-

Kamu kurum ve kuruluş kanunlarına dayanılarak yaşama geçirilen her türlü geçici ve güvencesiz istihdam biçimlerine, 4/B kapsamında düzenlenen sözleşmeli personel ve 4/C kapsamında düzenlenen geçici personel uygulamalarına son vereceğiz.

Bakanlar Kurulu tarafından grevlerin ertelenmesine olanak veren düzenlemeleri iptal edeceğiz.”

-KADIN GİRİŞİMCİLERE 88 BİN TL HİBE ÖDENECEK-

Bildirgeye göre; yeni iş kuracak kadın girişimcilere faturalı harcamaları karşılığında 33 bin TL’si avans olmak üzere 88 bin TL hibe ödenecek. Bireysel Emeklilik Sigortasında devletin katkısını kadınlar için yüzde 33’e çıkarılacak. En az yüzde 33 kadın istihdam eden şirketlere kurumlar vergisinde indirim uygulanacak. Kadınlardan sorumlu olacak bakanlığın çalışanlarının yüzde 70’i kadınlardan oluşacak. Kadınların işgücüne katılımı kısa vadede yüzde 40’a, uzun vadede yüzde 60’a çıkarılacak. Mobbing kavramları İş Yasasına eklenecek.

-EBEVEYN İZNİ-

Bildirgeye göre; ebeveyn izni yaygınlaştırılacak. İş yerlerinde emzirme odaları yaygınlaştırılacak, karakollar ve aile mahkemelerinde aile içi şiddet birimleri oluşturulacak. Kadın-Erkek Eşitliği Genel Müdürlüğü kurulacak. Mahalle düzeyinde kadın komisyonları kurulacak, mahalli kadın komisyonlarına belediye meclisi toplantılarına katılma hakkı tanınacak.

-YOKSUL GENÇLER İÇİN 240 TL-

Eğitim yardımları üniversiteyi kazanamayan yoksul gençler için (18-20 yaş) devam ettirilecek ve aylık 240 TL’ye kadar üniversiteye hazırlık desteği verilecek.

Maddi olanağı yetersiz olan tüm üniversite öğrencilere karşılıksız eğitim bursu sağlanacak.

Uzun vadeli olarak yapılandırılmış Yüksek Eğitim Yaşam Destek Kredisi verilecek.

-“ÜNİVERSİTE HARÇLARI KALDIRILACAK”-

Üniversite harçları tamamen kaldırılacak.

En fazla iki kişilik odalardan oluşan yurtlar inşa edilecek.

İhtiyacı olan tüm gençlere ücretsiz yurt olanağa sağlanacak.

Yurtlarda ücretsiz geniş bant internet erişimi sağlanacak.

-GENÇLİK İNDİRİMİ-

25 yaşındaki tüm gençler için ulaşımda, kültür ve sanat etkinliklerinde çeşitli mağaza ve lokantalarda gençlik indirimi uygulanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışanlarının 40 yaşın altında gençlerden oluşması sağlanacak.

29 yaşındaki üniversite öğrencilerinin yarı zamanlı çalışabilmesini kolaylaştırmak amacıyla gelir vergisi ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması sağlanacak.

Üniversite kampüslerinde öğrencilere yönelik istihdam olanakları genişletilecek.

Kamu kurumlarında yükseköğrenim öğrencilerine ücretli staj olanağı sunulacak.

İş kurmak isteyen 29 yaşın altındaki üniversite öğrencileri için KOSGEB kapsamında sektörel eğitim olanakları sağlanacak ve yeterli düzeyde nakit destek verilecek.

-ASKERLİK SÜRESİ KISALTILACAK-

Askerlik süresi kısaltılacak. Öğrencilerin askerlik hizmetlerini yaz tatillerinde üçer aylık dönemler halinde tamamlayabilmesi sağlanacak.

Gençlik Evleri kurulacak.

TBMM’de Gençlik İhtisas Komisyonu kurulacak.

Ulusal Gençlik Konseyi oluşturulacak.

Üniversite öğrenci konseylerinin üniversite senatolarında ve fakülte yönetimlerinde temsil edilmesi yasal güvence altına alınacak.

-YOKSUL ÇOCUKLARA NAKİT DESTEK-

Aile Sigortası kapsamında yoksul çocuklara nakit destek sağlanacak.

-BEBEK SANDIĞI-

Doğan her yoksul çocuğa mama ve bebek bezi de dahil olmak üzere ilk altı aylık tüm hijyenik ihtiyaçlarını sağlayan “bebek sandığı” verilecek.

Temel sağlık hizmetleri her çocuk için ücretsiz hale getirilecek.

-ÇOCUK CEZAEVLERİ KAPATILACAK-

Çocuk tutukluğuna son verecek, çocuk cezaevleri kapatılacak.

-EMEKLİLERE BAYRAMDA BİRER MAAŞ İKRAMİYE-

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye verilecek.

Çalışanların maaşı ile emekli aylığı arasındaki uçurumun kapatılacağı ifade edilen bildirgede, “Emeklilerin milli gelir artışından refah payı alması sağlanacak” denildi.

-EMEKLİYE BANKA PROMOSYONU-

Bildirgeye göre; emeklilere kamu çalışanları ile aynı oranda banka promosyonu verilmesi sağlanacak.

Emekliler için muayene ve ilaç katılım paylarını ve fark ücretleri kaldırılacak.

Adil bir intibak yasası çıkarılacak.

-YAŞA TAKILANLARA MÜJDE-

Emeklilik için yeterli çalışma günü sayısına ulaştığı ve primlerini ödediği halde yaşının dolmasını bekleyenlerin mağduriyetleri giderilecek.

Emekli meclisleri kurulacak.

Emekli kulüpleri kurulacak.

-YAŞLI İNDİRİMİ-

Her türlü etkinlikte yaşlı indirimi uygulanacak.

Turizm Bakanlığı bünyesinde ve TÜRSAB işbirliği ile gerçekleştirilecek kültür turizmi projeleri ile emeklilere makul ücretlerle gezi ve tatil olanağı sağlanacak.

-YÜZDE 60 ENGELLİLİK DÜZEYİ İÇİN 600 TL YAŞAM AYLIĞI BAĞLANACAK-

Bildirgeye göre Aile Sigortası kapsamındaki engellilere yüzde 40 engellilik düzeyi için 400 TL, yüzde 60 engellilik düzeyi için 600 TL yaşam aylığı bağlanacak.

Engellilerin tıbbi malzeme ve ihtiyaçları ücretsiz karşılanacak.

-50 BİN ENGELLİYE İŞ İMKANI-

Kamuda ve özel sektörde engelliler için ayrılan boş kadroları doldurarak 50 bin engellinin istihdam edilmesi sağlanacak.

Tüm kentlerde yaşlı bakımevi açılacak.

-YAŞLILARA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ-

Yaşlılara özel sağlık hizmetleri sunulacağı ifade edilen bildirgede, temel sağlık hizmetlerinde katılım payı alınmasına son verileceği belirtildi.

-YAŞLILIK AYLIĞI 900 TL’YE ÇIKARILACAK-

Bildirgeye göre üç ayda bir 437 TL olarak ödenen 65 Yaş Aylığı Aile Sigortası kapsamında 900 TL’ye çıkarılacak.

Kıdemli yurttaş konseyleri kurulacak.

-KAMU PERSONELİNİN DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILACAK-

Bildirgeye göre; Kamu Personel Yönetimi yeniden yapılandırılacak. Oluşturulacak yeni personel rejiminde, yerel birimlerin, kendilerinde çalışan ve çalışacak personel konusunda özerk olabilmeleri sağlanacak.

-İSTİSNAİ MEMURLUK UYGULAMASI KALDIRILACAK-

Kamu personelinin dokunulmazlıkları kaldırılacak.

İstisnai memurluk uygulaması kaldırılacak.

Üst düzey atamalar dışındaki tüm kamu görevlerine girişi merkezi sınava tabi tutulacak.

Kamuda esnek çalışma ve performans değerlendirme sistemine son verilecek.

TBMM’de başkanlığını muhalefetin yapacağı bir ‘Kesin Hesap Komisyonu’ kurulacak.

-EĞİTİMDE 1+8+4-

Bildirgede eğitimde yapılacaklarda şu şekilde yer aldı:

“Bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim olmak üzere toplam 9 yıl temel eğitim ve 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 eğitim sistemini hayata geçireceğiz.

-ÖĞRENCİLERİ OKUL KAZALARINA KARŞI SİGORTALATILACAK-

Öğrencileri okul kazalarına karşı sigortalatacağız.

Müfredatı kadın erkek eşitliğini gözetecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

Felsefe ve demokrasi kültürü derslerinin tüm okullarda okutulmasını sağlayacağız.

‘İnkılap tarihi’ dersinin liselerde, ‘Cumhuriyet dönemi tarihi’ olarak yeni ve zengin bir içerikle okutulmasını sağlayacağız.

Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini seçmeli ders olarak düzenleyeceğiz.”

-TÜM ÖĞRETMENLER KADROLU ATANACAK-

Ücretli öğretmen uygulamasına son verileceği ifade edilen bildirgeye göre; tüm öğretmenler kadrolu olarak atanacak.. Öğretmenlerin ek ders ücretleri yükseltilecek.

-ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLER-

Atama bekleyen öğretmen sorununun kadrolu atamayla çözüleceği belirtilen bildirgede, 140 bine yaklaşan öğretmen açığının kapatılacağı kaydedildi.

Bildirgeye göre yoksul öğrencilere zorunlu eğitimi kapsayan tüm dönemler için aylık 240 TL eğitim desteği verilecek. Yoksul öğrencilerin öğrenim araç ve gereçleri ücretsiz sağlanacak. Tam gün eğitim çerçevesinde tüm öğrencilere sıcak öğle yemeği verilecek.

-TEMEL EĞİTİME BAŞLAMA YAŞI 7 YAŞINA (72 AYDAN SONRA) YÜKSELTİLECEK-

Temel eğitime başlama yaşı 7 yaşına (72 aydan sonra) yükseltilecek.

Mesleki eğitim 8 yıllık ilköğretimin dışına çıkacak.

İlköğretimi başarıyla tamamlayan öğrenciler meslek liselerine sınavsız giriş yapabilecek.

-YÖK KALKACAK-

YÖK kalkacak.

-SAĞLIK TELEVİZYONU KURULACAK-

CHP’nin seçim bildirgesine göre; tüm evlere musluklardan sağlıklı ve içilebilir su verilmesini sağlanacak.

Ulusal düzeyde 24 saat kesintisiz yayın yapacak bir sağlık televizyonu kurulacak.

Prim ödemiş olmak sağlık hizmeti almanın ön koşulu olmaktan çıkarılacak.

-SAĞLIKTA KATILIM PAYI KALDIRILACAK-

Katılım payı, ilave ücret vb. ödemeler kaldırılacak.

Hastane ve doktor randevu telefonları ücretsiz olacak.

Yoksul ailelere ücretsiz ilaç temin edilecek.

Engelliler için evde fizik tedavi olanağı sunulacak.

Acil hizmet servis hizmetleri ücretsiz hale getirilecek.

Doktorların hastaya ortalama 15 dakika zaman ayırması temin edilecek.

Ücretsiz Sağlık Danışma Hattı kurulacak.

-SANAT YASASI-

Bildirgede kültür ve sanat alanında yapılacaklar da şu şekilde yer aldı:

“Çağdaş bir Sanat Yasası oluşturacak.

Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığından ayrı bir bakanlık haline getirilecek.

Atatürk Kültür Merkezi hızla onanarak sanatın hizmetine sunulacak.”

-PASSOLİG KALKACAK-

Bildirgede spor alanında yapılacaklara işaret edilerek, e-bilet ve Passolig’in kaldırılacağı ifade edildi.

Bildirgeye göre Türkiye Spor Konseyi kurulacak. Kamuya ait spor tesisleri okulların, amatör spor kulüplerinin ve tüm yurttaşların kullanımına açılacak. Ülke genelinde düzenli olarak sportif yetenek taraması yapılacak. Spor Kulüplerine Destek Fonu oluşturulacak.

-ULAŞIM-

Bildirgeye göre, 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projeleri gözden geçirilecek. Kırsal bölgelere ve turistik bölgelerde orta mesafe hızlı taşımacılığı sağlamak için Ray Otobüsü sistemleri kurulacak.

-GÜVENLİK KOMİSYONU-

TBMM’de güvenlik güçlerinin icraat ve faaliyetlerini denetleyecek bir Güvenlik Komisyonu kurulacağı ifade edilen bildirgede şu ifadeler yer aldı:

“Güvenlik güçlerinin Avrupa Polis Etiği kurallarına göre eğitilmesini sağlayarak, orantısız güç kullanımına son vereceğiz.

Güvenlik güçlerinin özlük haklarını ve çalışma koşullarını iyileştireceğiz.

Emniyet teşkilatında görev yapan personelin emeklilikte katsayı mağduriyetini gidereceğiz.

-EKOLOJİK ANAYASA-

CHP’nin Seçim Bildirgesine göre; Ekolojik Anayasa hazırlanacak.

Çevre davalarında mahkeme masrafı olmayacak, bilirkişi masrafları Hazine üzerinden karşılanacak.

-EKOLOJİK KONUTLAR-

Beton kuleler yerine sağlam ve dayanıklı ekolojik konut projeleri üretilecek.

‘Her üç otomobil için iki ağaç’ kampanyasıyla otoparklar estetik ve kente uyumlu biçimde tasarlanacak.

Çevre kirlenmesinin bedeli kullanana ve kirletene ödetilecek.

-PET SHOPLARDA CANLI HAVYAN SATIŞI YASAKLANACAK-

Bildirgede hayvan haklarına dikkat çekilerek, “Pet shoplarda canlı havyan satışı yasaklanmasını, hayvana işkencenin sistematik hale getirildiği sirk, yunus parkı ve benzeri kurumların kapatılmasını sağlayacağız” denildi.

Bildirgeye göre Su Kanunu çıkarılacak.

-AKILLI KENTLER-

Bildirgeye göre akıllı kentler yaygınlaştırılacak.

Ulusal Mekansal Gelişim strateji planı hazırlanacak.

-2/B’DE YENİ SÜRE-

2/B arazisinde binası olup hak sahipliği şartlarını taşıdığı halde, bedelin yüksek olması ya da taksit süresinin yetersizliğinden dolayı başvuru yapmamış yurttaşlara yeni bir süre tanınacak.

İmar Affı Kanuna göre Tapu Tahsis Belgesi sahibi olan ya da Tapu Tahsis Belgesini hak etmiş olmakla birlikte henüz bu belgeyi almamış olan yurttaşlara bir yıl içerisinde tapuları verilecek.

-KİRA YARDIMI-

Kirada oturan dar gelirli yurttaşlara sağlıklı konutlarda oturabilmeleri için gelir düzeylerine göre kira yardımı yapılacak.

-İSTANBUL-

Bildirgede İstanbul için ayrı bir bölüm ayrıldı.

İstanbul’un vasıflı iş gücünün merkezi haline getirileceği ifade edilen bildirgede, tarihi ve kültürel dokunun korunarak raylı sistemlerin İstanbul ulaşımındaki payını yüzde 50’ye çıkarılacağı belirtildi. Deniz ulaşımını İstanbul ulaşım ağının odağına yerleştirileceği ifade edilen bildirgede, “İstanbul’un her dinin, mezhebin, etnik grubun, cinsel yönelimin ve cinsiyetin özgürce yaşadığı bir kent olmasını sağlayacağız” kaydedildi.

-ANKARA-

Bildirgede Ankara’ya ayrı bir bölüm ayrılarak şöyle denildi:

“Cumhuriyet Ankara’sına sahip çıkacağız.

Ankara’nın başkent işlevlerini güçlendirecek, devlet kurumlarının ve kamu bankalarının merkezlerinin başka illere taşınmasına izin vermeyeceğiz. “

-İZMİR-

İzmir’e ayrı bir başlığın açıldığı bildirgede, “İzmir’i biyomedikal sanayisinde bir dünya devine dönüştüreceğiz. Tarihi turizminin önde gelen merkezlerinden olan Selçuk ve Bergama’yı, raylı sistemlerle İzmir kent merkezine ve havalimanı bağlayacağız” denildi.

-YEREL YÖNETİMLER-

Bildirgede yerel yönetimlerde yapılacaklar da şöyle sıralandı:

“Büyükşehir statüsündeki illerde, köylere tüzel kişiliklerini yeniden kazandıracağız.

Belediyelerin yatırım kararlarının, ihalelerinin ve harcamalarının düzenli olarak internete ilan edilerek kamu denetimine açılmasını sağlayacağız.

Belediye başkanlarının, yöneticilerinin servet beyanlarının her yıl yenilenerek internette yayınlanmasını yasal zorunluluk haline getireceğiz.

Başta belediye meclisi, kent konseyi, kent kurultayı, ekonomik ve sosyal konsey toplantıları olmak üzere kentle ilgili karar alma süreçlerini içeren önemli toplantıların yerel radyo ve televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanmasını sağlayacağız. “

-ANKARA-DİYARBAKIR HIZLI TREN HATTI-

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ekonomik kalkınması” başlığında bildirgede yapılacaklar da şöyle anlatıldı:

“Doğu ve Güneydoğu’da seçilmiş yatırımlara sıfır faizli ve uzun vadeli kredi vereceğiz.

GAP’ı hızla tamamlayacağız.

Ankara-Diyarbakır hızlı tren hattını bitireceğiz.”

-DIŞ POLİTİKA-

Bildirgede Avrupa Birliğine dikkat çekilerek, “Türkiye’yi AB’nin saygın bir üyesi yapacağız” denildi.

Bildirgeye göre yurt dışında verilen “askerlik yapamaz raporunun” Türkiye tarafından da kabul edilmesi sağlanacak; yurt dışında yaşayan yurttaşların askerlik hizmetini tanıtım programlarında görev yaparak tamamlamalarına olanak tanınacak

-SURİYE-

Bildirgede Suriye başlığında şu ifadeler yer aldı:

“Suriye’de barış ve istikrarı sağlamaya dönük adımlar kalıcı barışı sağlamaya dönük bütün uluslararası girişimleri ve BM Suriye Özel Temsilcisinin çalışmasını destekleyeceğiz. Suriye’de sürmekte olan savaşta taraf tutmayacak, Suriye’nin geleceğine dış müdahaleler olmaksızın Suriye halkının karar verebileceği koşulların yaratılmasına yardımcı olacağız” denildi.

-TERÖRLE MÜCADELE-

Bildirgede, “Türkiye’nin teröre destek veren bir ülke olarak anılmasını engelleyeceğiz. IŞİD başta olmak üzere Irak ve Suriye’deki teröristlere yapılan her türlü yardımı önleyeceğiz ve teröre karşı kesin tavır alacağız. Türkiye havalimanlarının ve sınırlarının Irak ve Suriye’den giden teröristlerin bir sıçrama tahtasına dönüşmesini önleyeceğiz” denildi.