Son Dakika Haberler

Gül Yüksel, AGAÇLARIN GÖLGELERİNDEN YÜKSELEN TALEPLER GERÇEKLEŞECEK

Gül Yüksel, AGAÇLARIN GÖLGELERİNDEN YÜKSELEN TALEPLER GERÇEKLEŞECEK
Okunma : 118 views Yorum Yap

GulyuKselCHP 2.Bölge Millet Vekili aday adaylarından Gül Yüksel “Eleştirdiğimiz mevcut sistemin alternatifi bizleriz”,”Her türlü tutuculuğu reddederek bireysel ve toplumsal özgürlüğümüz için her taşın altına elimizi koyarak mücadeleye başlıyorum” dedi.

AGAÇLARIN GÖLGELERİNDEN YÜKSELEN TALEPLER GERÇEKLEŞECEK

Genç bir kadın olarak kendi yaşamımın kamu ile bu denli iç içe geçmesine neden olacak adaylık kararımı, içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın sorunları karşısında sorumluluk almaktan kaçamayacağım için veriyorum.

Özgürlük ve yaşam mücadelelerimizin ortaklığına yürekten inanıyorum. Eleştirdiğimiz mevcut sistemin alternatifi bizleriz. Yaşayacağız, güleceğiz ve haykıracağız. Çünkü ne kadınlığın, ne azınlığın, ne işçiliğin, ne yoksulluğun fıtratında sessizlik, biat, ya da ölüm var. Bize böylesi dayatılıyor diye ne susacağız, ne biat edeceğiz, ne öleceğiz, ne de alın terimizi, gözyaşımızı akıttığımız, köklerimizi en derinlerine saldığımız topraklarımızı terk edeceğiz. Daha güzel bir gelecek için sokaklardan, meydanlardan, sarıldığımız ağaçların gölgelerinden haykırdığımız talepleri meclise bizler taşıyacağız. Dönüşüm için gerekli iradeyi kendi ellerimize alacak, ortak geleceğimizi asla küçük hayaller kurmadan omuz omuza, el ele, beraber inşa edeceğiz.

HER TÜRLÜ TUTUCULUGU REDDEDİYORUZ

Güzel günler göreceksek eğer bunu hepimizin hayatında bir dönüm noktası olan Gezi Direnişi’nin içimizde kıvılcımlar çaktıran dayanışma ve birbirini dinleme hassasiyetiyle başaracağız. Siyasi iktidarın kimliklerimiz üzerinden ısrarla ayrıştırmaya çalıştığı toplumumuzu, bir arada ve sadece AKP iktidarına karşı değil her türlü tutuculuğu reddederek bireysel ve toplumsal özgürlüğümüz için her taşın altına elimizi koyarak, yaşayarak, üreterek, dinleyerek barıştıracağız.

CHP’nin kadınları ve gençleri Türkiye siyasetini yönlendirmek üzere kendi bünyesine davet etmesini, ülkemizdeki demokratikleşme mücadelesi için çok önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. CHP örgütü 81 ildeki varlığıyla örgütlü siyasal mücadelemiz için çok önemli bir zemindir ve buradaki her demokratik gelişme ülke siyasi tablosunda yansımasını bulacaktır. Seçilen her vekilin örgüt üyeleri ve teşkilatıyla güçlü bağlar kurması ve etkin şekilde beraber çalışması bilgi akışının verimliliği ve temsiliyet açısından şarttır.

OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIM

CHP örgütünün şimdiye kadar kamu yararına sürdürdüğü projelerin arttırılması, kendi dışındaki bağımsız sivil toplum örgütleriyle ilişkilerini derinleştirerek bilgi alışverişini daha da etkinleştirmesi ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmesi amacıyla kadın cinayetlerini, cinsiyet temelli her türlü ayrımcılık ve şiddeti, kamu kaynaklarından faydalanmamızı engelleyen ve bizi toplumun dışında bırakan tüm yapısal sorunları, kamu yararı gözetmeyen kentsel dönüşümü, eğitime ve sağlık haklarına erişimdeki adaletsizlikleri ve bunların sebep olduğu borç batağını, iş cinayetlerini, ülkenin doğal ve ekonomik kaynaklarını tehlikeye atan, ranta ve yolsuzluğa göz yuman neoliberal ekonomik uygulamaları, yapısal sorunlar nedeniyle engelli vatandaşlarımızı ve yaşlılarımızı, şiddet tehdidiyle gençleri ve kadınları sokaklardan ve meydanlardan uzak tutan köhne zihniyeti, işsizliği, güvencesiz çalışmayı, yoksulluğu, suçla ilişkilendirilerek iktidarın ötekisi durumuna getirilen grupları, çocukların geleceklerini çalan çocuk yaşta evlilikleri ve çocuk işçiliğini, haber alma özgürlüğümüzü kısıtlayan keyfi uygulamaları, sorun edinen, çözüm önerilerinde küresel iklim değişikliğinin yarattığı tehlikeleri, cinsiyet ayrımcılığını, bireyin özgür iradesini ve katılımcılık ilkesini dikkate alan tüm çalışmalarda aktif rol almak ve mecliste bu ilkelere sadık siyasi söylemler ve projeler geliştirmek üzere CHP örgütleri ile omuz omuza çalışacağım.

DÜRÜST ADİL KATILIMCI SİYASET

Bu topraklarda yaşayan herkesin ve her canlının temel haklarını savunan, kurtuluşu yalnız kendine benzeyenler için değil herkes için talep eden bir sosyal demokrat iktidar her zamankinden çok özlenmektedir. Demokrasinin olmazsa olmazı güçler ayrılığı prensibine, inanmayanlar kadar inananların da inanç özgürlüklerini korumak için şart olan laiklik ilkesine bağlı, tarihsel gerçekleri ve sebep oldukları siyasi ve toplumsal ayrımcılığı siyasal çıkarları için kullanmayan ve örtbas etmeyen, günlük çıkarlar için geleceğimizi mahkum etmeyen dürüst, adil, katılımcı yeni bir siyaset talep ediyorum ve bunun için çalışacağım. Bu taleplere katılan herkesten yalnız adaylık sürecinde değil seçilmem halinde ortak kaygılarımıza beraber çözüm üretebilmemiz için destek bekliyorum.

Dilerim benim başarım geleceğimizin sorumluluğunu kendileri de omuzlarında taşıyan başka genç ve kadınları mücadelelerini meydanlarda olduğu gibi mecliste de sürdürebileceklerine ikna edecek, kendilerine hayatın her alanında olduğu gibi parlamenter siyasette de öncü liderler olabileceklerini hatırlatacaktır.

Gül Yüksel Kimdir

Gül Yüksel, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası 1954 Tunceli doğumlu Avukat Hüseyin Yüksel, annesi 1957 Elazığ doğumlu emekli öğretmen Güler Yüksel’dir. Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim okulunda başladığı eğitimini, Sainte-Pulcherie Ortaokulu ve Robert Lisesi’nde sürdüren Gül Yüksel, yüksek öğrenimine ABD’deki Bard College’de başlamış, İnsan Hakları üzerine yoğunlaşmak ve Apartheid sonrası gelişmeleri şahsen gözlemlemek üzere Güney Afrika’daki Witwatersrand Üniversitesi’ne geçiş yapmıştır. Burada Siyasal Bilimler ve Fransızca alanlarında tamamladığı lisans eğitimini takiben İngiltere’deki School of Oriental and African Studies’de Ortadoğu Siyaseti Yüksek Lisansı’na devam etmiş, tezini ise Türkiye’deki siyasi gelişmeler neticesinde Gezi Direnişi üzerine yazmıştır.

Gül Yüksel ailelerine ait turizm şirketindeki yöneticilik görevinin dışında araştırmacı, çevirmen ve yazar olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrenimi boyunca, Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli sivil toplum örgütleriyle ya da bağımsız olarak çalışmalar yapmış, Türkiye dönüşünde de benzer etkinlikleri sürdürmüştür. Halen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun aktif bir üyesi olarak Yarın Gazetesi Kadın Eki’nde yayınlanmak üzere yazılar yazmakta, Suriyeli sığınmacıların topluma entegrasyonunu kolaylaştırabilmek üzere gönüllü Türkçe dersleri vermektedir. Daha önceki yıllarda şiddet ve uzlaşma, zorunlu göç ve Türkiye-AB ilişkileri konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarında araştırmacılık ve yerel kalkınma örgütlerinde proje yöneticiliği yapmıştır.

2014 yılında eğitimi ve diğer çalışmaları sayesinde edindiği tecrübeyi en verimli şekilde değerlendirebilmek için CHP’ye üye olarak şimdiye kadar akademik çalışmaları, aktivizm ve sosyal sorumluluk projeleriyle bağımsız sürdürdüğü siyasal etkinliklerini kurumsal bir siyasal parti çatısı altında devam ettirme kararı almış, üyesi bulunduğu Şişli ilçe örgütünün ve İstanbul CHP İl Yönetimi’nin düzenlediği Gençlik ve Kadın Kolları çalışmalarında faaliyet göstermiştir. Bireysel ve toplumsal özgürlük mücadelelerini çok önemsediği halde özellikle gençler, kadınlar, engelliler ve diğer siyasi azınlıklar gibi herhangi bir suretle mevcut siyasi düzende temsil edilmeyen ya da iktidardan pay alamayan grupların kendi geleceklerinin inşasında söz sahibi olabilmeleri için mücadelelerini parti siyaseti ile de ilişkilendirmeleri gerektiğine inanmaktadır. Yüksek lisans tez çalışmasındaki incelemelerinde de Gezi Direnişi dolayısıyla ülkemizde gelişen etkin ve bağımsız hareketin ülke siyasetine yön verebilmek üzere parlamenter siyasetle nasıl ilişkileneceği sorusunun önemine dikkat çekmiştir. Bu doğrultuda, CHP içindeki kendi rolünü sivil toplumla ilişkileri güçlendirerek katılımcı siyaset için daha geniş bir zemin hazırlamak olarak görmektedir.