Son Dakika Haberler

Kaçak kurbanlık hayvan, kaçak kesim, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğine DİKKAT!

Kaçak kurbanlık hayvan, kaçak kesim, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğine DİKKAT!
Okunma : 33 views Yorum Yap

imageCHP’li İBB Meclis Üyesi Veteriner Hekim Mustafa Aksu’dan Kurban uyarısı; Kaçak kurbanlık hayvan, kaçak kesim, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğine DİKKAT!

Sarıyer Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Veteriner Hekim Mustafa Oktay Aksu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin Eylül Ayı toplantılarında gündem dışı bir konuşma gerçekleştirerek Kurban Bayramı ve Kurban Kesimi ile ilgili öneri ve uyarılarda bulundu. CHP’li Hekim Mustafa Oktay Aksu’nun, “Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanlarda aranacak belgeler, kurbanlık hayvanın seçimi, kesimde dikkat edilmesi gereken önemli noktaları ve kurban etlerinin muhafazası” konu başlıklarından 4 sayfadan oluşan ve ekte tamamını sunduğumuz konuşmasında ki bazı satır başları şöyle;

“AB üyelik sürecindeki ülkemizde kurban başta olmak üzere, kontrolsüz ve kaçak hayvan kesimlerinin önlenmesi konusunda geçici ve günübirlik çözümler arama yerine, yıllardır süregelen sorunların toplum sağlığı, hayvan sağlığı ile hayvan hakları ve refahı, gıda güvenliği, çevre, ekonomi, tüketim gibi boyutlarıyla ele alınması, kamu kurum ve kuruluşları ile bağlantılı sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışması sonucunda oluşturulacak kısa, orta ve uzun vadeli politikalara ve uygulamalara önemle ihtiyaç bulunmaktadır”

“Kurban Bayramı ve Kurban, İslami bir vecibenin yerine getirilmesi yanında ekonomik ve sosyal boyutlu bir olgudur. Kurban Bayramında halkımız kurban vazifesini sağlıklı bir şekilde yerine getirerek, dini vecibelerini ifa etmenin huzurunu yaşamak istemektedirler. Ancak her yıl Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar ve basında yer alan haberlerle kurban kesen insanlar bu görevlerini layıkıyla yerine getirmenin huzurunu yaşayamamaktadırlar. Son yıllarda basına yansıyan bu olumsuz görüntülerde büyük ölçüde azalma olmakla beraber, hala maalesef devam etmektedir. Mezbahalarda ve Kurban Bayramında kesilen hayvanların vahşet verici görüntüleri ise insanlığın önemli bir ayıbıdır ve ürkütücüdür. Mezbaha dışı yapılan kesimlerin bilhassa çocuklarımızı olumsuz yönde etkilediği ve iç dünyalarında derin izler bıraktığı uzmanlarca belirtilmektedir. İşin bu insani boyutu toplumsal sorumluluğumuzun önemli bir göstergesidir”

“Veteriner hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan, satışa sunulan ve kesilen hayvanlar, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırmakta ve bu hayvanlardan elde edilen etler insan sağlığı açısından önemli risk oluşturmaktadır. Kurban Bayramında kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımıza hizmet etmek isteyen belediyelerimiz, özellikle büyük kentlerde her geçen gün daha çok sıkıntı yaşamaktadırlar. Birincisi “kurban kesim yeri” hizmeti verebilecek uygun yer bulmada her geçen gün azalma olması, bu yerlerin gerekli altyapıyı sağlayacak şekilde düzenlenememesi, gerekli hijyen koşullarının sağlanmasında karşılaşılan zorluklar, hayvan satıcıları, kesim elemanları ve vatandaşlar için gerekli sosyal ihtiyaçları karşılama hizmetinde yaşanılan güçlükler büyük sıkıntı yaratmaktadır. Bu nedenle İBB öncülüğünde ilçe belediyelerini de kapsayacak şekilde büyük kurban satış ve kesim yerleri yapılmalıdır”

“Her aşamasında “Veteriner Hekim” kontrolü ve denetimi olmak kaydıyla; hayvan satış ve kesim yeri olarak düzenlenen noktalarda, gerekli tedbirler maksimum şartlarda sağlanmış olacağı gibi, sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, aydınlatma ve havalandırması bulunan, etin dinlendirilme ve muhafaza edilme dolaplarının olduğu, atık yönetiminin planlandığı, eğitim almış ve portör muayeneleri yapılmış olan görevliler ve kesim elemanlarının çalıştığı ve görüntü kirliliğinin olmadığı yerler oluşturmak mümkündür. Kurban kesimi için ayrılan zamanın her geçen gün artması nedeniyle, özel sektör işin içine sokularak “vekalet” yöntemi ile kurban kesimi teşvik edilmelidir. Bunun yanında vatandaşlarımız ibadetlerini kurbanın ilk günü yapmak istediklerinden büyük kargaşalıklar yaşanmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için ise “randevu” sisteminin yaygınlaştırılması gerekmektedir”

“Kurban Bayramında, kesin sayı bilinememekle birlikte, yaklaşık olarak 800 bin Büyük Baş ve 2.000.000 Küçük Baş hayvanın nakli ve kesimi yapılmaktadır. Bu miktar, ülkemizde yıllık olarak kesilen hayvan miktarının % 25-30 una tekabül etmektedir. Bu kadar çok sayıda hayvanın bu kadar kısa sürede nakledilmesi ve kesilmesi, gerekli tedbirler alınmadığı ve gerekli alt yapı oluşturulmadığı takdirde, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili önemli sorunları da beraberinde getirmektedir”

“İnsanlarda görülen hastalıkların % 61’i hayvan kökenlidir. Kist Hidatik, Şarbon, Brucella, Tüberküloz gibi zoonoz hastalıklar başta olmak üzere bir çok hastalık hayvandan insana veya insandan hayvana geçmektedir. Bunun yanında, insan sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin de % 90 ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, hayvan ve hayvansal ürünlerden gelebilecek bu tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması açısından, kesilen hayvanın sağlıklı olması önemlidir”
“Diğer önemli bir husus da; Ülke olarak Önemli bir miktarda döviz ödeyerek deri ve bağırsak ithali yaptığımız halde, kurban derilerinin gerektiği şekilde muhafaza edilmemesi, bağırsakların toplanmaması nedeniyle bu tür yan ürünlerin tam anlamıyla değerlendirilememesi sonucu önemli ölçüde ekonomik kayıplar yaşanmaktadır.

KURBAN KESİMLERİ SIRASINDA SAĞLIK RİSKLERİ YANINDA BİLGİSİZLİK VE İLGİSİZLİK NEDENİYLE ÜLKEMİZDE 200-260 MİLYONLUK BİR MİLLİ DEĞERİN KAYBOLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR! BU MİKTAR ÜLKEMİZ İÇİN OLDUKÇA FAZLADIR”

“Kurbanla ilgili faaliyetlerin bir kısmı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili yasalarda kapsam dışı bırakılmıştır. Bu nedenle; kurban kesecek ve kurban eti tüketecek kişilerin; Kurbanlıkların seçimi, kesimi ve kesim sonrasında insan ve hayvan sağlığı açısından dikkat etmeleri gereken hususlar, çevrenin kirletilmemesi ve hayvan refahı konusunda alınması gereken tedbirler ve etlerin muhafazası konularında bilgi sahibi olmaları gerekir. Son yıllarda iyi bir kamuoyu oluşmasına ve olumlu gelişmeler yaşanmasına karşılık, kurban kesim şartları, hayvan refahı, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından hala önemli riskler yaşanmaktadır”