Son Dakika Haberler

TOKİ’NİN AĞAOĞLUNU KURTARMA PLANLARI

TOKİ’NİN  AĞAOĞLUNU KURTARMA PLANLARI
Okunma : 85 views Yorum Yap

image
Ali Ağaoğlunun Maslak 1453 yinde kanunsuz yapı olarak bir süre devam ettiği halde, TOKİ 1453 üzerinde değişiklik yaparak Çevre Bakanlığı tarafından resmileştirilerek yeni planlar ile onaylanarak bir ay süreliğine askıya çıkarıldı.
Gökdelen yıkan Sarıyer Belediyesi’nin Maslak 1453 Durumu hakkındaki tavrı ne olacak?
 
TOKİ, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği Maslak 1453 projesini kurtarmak için, inşaat planlarında küçük çaplı değişiklikler yaptı. Yargı kararının gereğini yerine getirmek için, planda yer alan sağlık tesis alanı iptal edilerek, park alanları genişletildi.
TOKİ tarafından hazırlanan yeni planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Müteahhitliğini Ali Ağaoğlu’nun yaptığı ve toprak sahibi TOKİ’nin hasılat paylaşımı esasına göre ortak olduğu Maslak 1453 için hazırlanan yeni proje askıya çıktı.
İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada özetle şöyle denildi: “Danıştay 6. Dairesi’nin, yürütmeyi durdurma kararı verdiği imar planları için, TOKİ Başkanlığı’nca, yargı kararı kapsamında hazırlandığı belirtilen imar planı teklifleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19.01.2016 tarihinde tadilen re’sen onaylanmıştır.” Söz konusu plan, 19 Şubat 2016 tarihine kadar 30 gün süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.
Maslak 1453’ün dava süreci
Ali Ağaoğlu’nun 2012’de büyük bir reklam kampanyasıyla başlattığı Maslak 1453 projesi, Şehir Plancıları Odası tarafından dava konusu edilmişti. Danıştay Altıncı Dairesi, 26 Mart 2014’te, Şehir Plancıları Odası’nın başvurusu üzerine projenin imar planları ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Danıştay kararına yaptığı itiraz da 23 Haziran 2014 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi.
Park alanları arttırıldı
Yargı kararına karşın inşaatın devam etmesi üzerine Şehir Plancıları Odası, “Mahkeme kararını uygulamayarak ‘suça iştirak eden, ihmali olan tüm şahıslar ve yetkililer hakkında 16 Kasım 2015’te suç duyurusunda” bulundu. Şehir Plancıları Odası’nın suç duyurusu ve itirazlar üzerine plan değişikliği yapıldı.
Eski ile yeni planlar karşılaştırıldığında en önemli değişiklik, projenin kuzey batı ucunda bulunan özel sağlık tesis alanının kaldırılması. Sağlık tesis alanın yeri, yeni planda ilköğretim tesis alanı olarak gösterildi. Eski planda ilköğretim tesis alanı olarak ayrılan yer ise yeni planda park alanı olarak işlendi. Projenin diğer kesimlerinde de park alanı olarak ayrılan yerlerin genişletildiği görülüyor. Yeni planın önemli sorunlarından biri, eski planda ilköğretim alanı olarak ayrılan yerde yapımına başlanmış bir inşaatın bulunması.