Son Dakika Haberler

“Türk Kadınlar Birliği” Devir Teslim Yapıyor

“Türk Kadınlar Birliği” Devir Teslim Yapıyor
Okunma : 151 views Yorum Yap

Tkb
1924 yılında kurulan Türk Kadınlar Birliği uzun yıllar vermiş olduğu mücadele ve çalışmalarına Sarıyer Şubesi ile devam ediyor.

16 yıl Sarıyer Şubesi başkanlığını yapan Nurten Bilgin 14 Aralık 2014 tarihinde genel kurul yaparak görevini Hülya Demir’e devrediyor.

CHP Sarıyer Eski kadınlar kolu başkanı Hülya Demir 2007 – 2009 tarihleri arasında görev yaptı, Yazar olarak hayatına devam eden Hülya Demir Sarıyer Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi.Sarıyerliler Derneği Üyesi.

Hülya Demir yapmış olduğu açıklamada, Türk kadınlarının günümüzde daha aktif olarak yaşama katılmaları gerektiğini, Sivil Toplu Kuruluşlarında yüksek hedefler belirleyerek, Ülkemizin geleceğinde aktif olarak görev almalarını gerektiğini belirtti.

Türk Kadınlar Birliği’nin uzun dönem sessiz kalmasını üyelerin yorğunluğuna ve aktivasyon çalışmalarını düzenlemede sorunlar yaşandığını belirterek, bizler Türk Kadınını yeniden yapılanma ile birlikte, sosyal yaşamda daha aktif, Sürdürülebilir Kültürel Etkinlikler ile genç, çağdaş kadınlarımızı sosyal yaşama katılmasını sağlamak ve siyasal islam ile kuşatılmış bulunan ülkemizde kadın haklarının yok olması ve modern ve kültürlü Türk Kadının yasalar ile haklarının gasp edilmesi neticesinde, din kisvesi altında zorla kapatılan, kadınların son yıllarda artan cinayetler nediyle mağduriyeti mahkemeler karşısında yok sayılmasına müsade eden Yeni hukuk düzenlemeleri, Tecavüz olaylarının meşru hak sayılacak kararlar alınması, Tecavüzcüsü ile evlendirilmeye zorlayan çağ dışı hukuk anlayışı, son yıllarda artan taciz olaylarına sessiz kalınması, Ekonomik nedenler ile fuhuşa zorlanmaları ve ülkemizde kadın sığınma evlerinin bir yasa ile zorunlu hale getirilmemesi mücadelemizin temelini ve ana hedeflerini oluşturmaktadır.

Türk Kadınlar Birliği Sarıyer Şubesi yeniden yapılanma ile genç ve eylemsel aktivasyonu sağlayacak yeni kazanımlar hedefleyen dinamik yapısı ile Ulusal be uluslararası çalışmalar ile ses getirecektir. Bugün bayrağı devralırken inançlı ve kararlıyız.

 

TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ TARİHİ

Türk Kadınlar Birliği, 7 Şubat 1924 tarihinde kuruldu. Kurucuları arasında, Nezihe Muhittin, Latife Bekir (Çeyrekbaşı) ve Sabiha Zekeriye (Sertel) de bulunmaktadır. Şükufe Nihal aktif üyelerden birisidir. Derneğin, Atatürk’ün eşi Latife Hanımdan da büyük destek aldığı bilinmektedir.

Kuruluş amacı, kadının siyasal haklarını elde etmesi ve sosyal yaşama aktif olarak katılmasının sağlanması idi. İlk Genel Başkan Nezihe Muhiddin’ in aşağıdaki sözleri bu amacı ve mücadeleyi en iyi şekilde özetlemektedir:

“Biz Türk Kadınları toplumsal ve siyasal yaşamda hak ettiğimiz yeri almalıyız. Önce Türk Kadınlarını bilinçlendirmeli ve eğitmeliyiz. Onlara daha fazla şey istemelerini ve bunlara nasıl ulaşacaklarını anlatmalıyız. Amacımız Türkiye’de kadın ve erkeğin toplumsal, ekonomik ve siyasal eşitliğidir.”

Bu bakış, gayret ve çalışmalar sonucu ,1926 yılında kabul edilen Medeni Yasa ile kadın toplum içinde kimliğini elde etmiş, 1930 yılında da kadınlarımız, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını yasayla kazanmıştır. Türk Kadınlar Birliği, aynı yıl 11 Nisan’da İstanbul’da büyük katılımlı bir miting düzenlemiştir. 1933 yılında kadınların, köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilebilme, 1934 yılında ise, TBMM.’ne girebilme haklarını elde etmeleri üzerine, 7 Aralık 1934 günü, Kadınlar Birliği ikinci büyük kadın mitingini düzenlemiştir.

Türk Kadınlar Birliği 1935 yılında Cumhuriyetin ilk uluslar arası Dünya Kadınlar Birliği toplantısına da ev sahipliği de yapmıştır.

1935 yılında yapılan 5.Dönem milletvekili seçimlerinde, Meclis’e 18 Kadın milletvekili girmiş ve Türk Kadınlar Birliği de, amaçlarını gerçekleştirdikleri düşüncesiyle, Dernek için fesih kararı almışlardır.

Ancak, 1949 yılında hakların, kazanılması için olduğu kadar, korunması ve geliştirilip, genişletilmesinin de gerekliliği karşısında Dernek, kurucularının başında Mevhibe İnönü’nün de yer aldığı Latife Bekir Çeyrekbaşı, Makbule Dıblan, Mebrure Aksoley, Kamile Erim, Neriman Sirer, Aliye Beyazıt, Lamia Refik Fenmen, Dr.Mediha Eldem, ve Necile Bilen’den oluşan aydın kadınlarımız tarafından, 13 Nisanda yeniden kurulmuştur.
Türk Kadınlar Birliği, 1954 yılında da, Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünü kazanmıştır.

Türk Kadınlar Birliği 60’lı ve 70’li yıllarda, Ülkemizin kadın potansiyeline büyük bir ivme kazandırmış, yönlendirme ve geliştirme açısından önder rol oynamıştır.

Genç Türkiye Cumhuriyetinde, gerçekleşmesi için mücadele verdiği, siyasal yaşama aktif olarak katılımı getiren yasadan en çok yararlanan tek Sivil Toplum Kuruluşu olan Türk Kadınlar Birliği, Altmışlı yıllarda ilk kez Cumhurbaşkanlığı kontenjanından, Zerrin Tüzün ve Übeyde Belli’nin Parlamentoya Senatör olarak gönderilmesini sağlamıştır. Daha sonra, ilk kadın belediye başkanları Müfide İlhan, Leyla Atakan,Lale Müldür ve Çağlayan Ege Dernek mensuplarından seçilmişlerdir.

Derneğimiz, ayrıca, gerek Genel Başkanlarından, gerekse aktif üyelerinden olup aşağıdaki isimleri bulunan mensuplarından 12 kadın milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermiş olmaktan gurur duymaktadır.

Latife Bekir Çeyrekbaşı, Nazlı Tlabar, Makbule Dıblan, Mebrure Aksoley, Edibe Sayar, Hatice Mualla Akarca, Zehra Neriman Ağaoğlu, Fatma Feriha Öztürk, Av.Günseli Özkaya ve Ayseli Göksoy.

Türk Kadınlar Birliği, 1996 yılından beri de Av. Sema Kendirci’nin Genel Başkanlığında faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu dönemde derneğimiz, Atatürk’ün öngördüğü çağdaş kadına yönelik, eğitim, örgütlülük ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi konusunda, etkin çalışmalar sergilemiş ve büyük bir atılımla yurdumuzun hemen her köşesinde, kadınlarımızın destek ve katkılarıyla Şube sayısını, yedi tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak üzere 80’e yakın ile yaymayı başarmıştır.

Türkiye’de ilk kez uygulamasını başlattığı “Toplum Merkezleri” ile Türk Kadınlar Birliği,hedef kitle olan kadının sağlığı, eğitimi ve örgütlenmesine, Yerel Yönetimleri ve Devleti de katmayı başarmıştır.

Diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliğine önderlik eden derneğimiz, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız için, yasalarda bulunan kadın-erkek eşitliğine aykırı hükümlerin ortadan kaldırılmasına özel önem vermektedir.

Bu konuda 1996 yılında başlatıp halen sürdürdüğü “Yasalar Önünde Tam Eşitlik “ kampanyası çerçevesinde Medeni Yasanın ve Ceza Yasasının değiştirilmesi başarısına da imza atmış ve halen başta Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları olmak üzere, çeşitli yasa tasarılarının hazırlanmasına fiilen katkıda bulunmakta ve bu tasarıların yasalaşması için kamuoyu desteğini kazanmaya çalışmaktadır.

Türk Kadınlar Birliği halen “BM Kadınlara Karşı Her türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kuruluna ev sahipliği yapmakta ve sekreteryasını sürdürmektedir.

Türk Kadınlar Birliği ayrıca, Avrupa Kadın lobisi Türkiye Koordinasyonu yürütme kurulundaki görevini de 2 dönemdir sürdürmektedir.

Derneğimiz, halen çeşitli il ve ilçelerden gelen yoğun örgütlenme ve birlikte çalışma taleplerini göz önüne alarak, ülke düzeyinde tamamen örgütlü duruma gelmeyi hedeflemektedir.