Son Dakika Haberler

YAŞ ALTMIŞBEŞ OLUNCA. Davut Altınbaşak

YAŞ ALTMIŞBEŞ OLUNCA. Davut Altınbaşak
Okunma : 153 views Yorum Yap

davutTürkiye’de yaşayan her Türk vatandaşı,gerekli yasal bir takım işlemleri için Notere başvurarak gerekli belge ve dökümanlarınıtasdik ettirir,  vekaletname verir  veya alır ve diğer işlemlerini çok kolaylıkla halledebilir. Bu konuda 65 yaş sınırına kadar hiçbir sorunla,problemle karşılaşmaz ve işlerini kolayca halledebilir.
Atmış beş (65) yaş üstü vatandaşlar için konular biraz zorlaşmakta. Düşünün atmış beş yaş üzeri bir akrabanızla veya herhangi bir Türk vatandaşı aynı işlemler için Notere başvurduğunuzda 15 – 20 dakika içinde sizin işlemleriniz herhangi bir problemle karşılaşmadan hallolacaktır. Aynı işlemler için baş vuran atmış beş yaş üzeri vatandaş, devlet hastanesinden alınmış günlük Sağlık raporu (akli yeterlilik raporu) beyan etmek zorundadır. Ellerindebir gün önce alınmış rapor bile geçerli olmayacak ve Noter görevlisi günlük rapor alıp gelmenizi isteyecektir. Bir çoğu sağlık sorunlu olan bu vatandaşlar binbir problemle Noter  karşısına çıkabilmiş bu yaşlı insanlara kolaylıklar sağlanacağına,hastane kapılarında bir o doktor bir bu doktor peşinde koşturarak eziyet çekiyorlar. Ve böylece  hayatı onlar için çok daha zor ve çekilmez hale getiriyoruz. Okur yazar olmayan vatandaşlarımızbiraz daha şanslılar. Çünkükağıt üzerinde yazılanların yüzlerine okunmasından  sonra, okunanları anladıklarına,  hiç bir itirazlarının olmadığına ve imza yerine parmak bastıklarına dair iki şahit bulmaları yeterliolacaktır .Aslında bu yaşlı vatandaşların haksızlığa ve zarara uğramamaları, mağduriyetlerinin önlemesi açısından son derece doğru bir uygulamadır. Çoğu zaman bu yaşlı insanlarımız rencide edildikleri hissine kapılsalarda… Çoğumuzun vicdanını sızlatan malum konu hakkında birçok yaşanmışsuistimalhikayelerini dinlemiş, gazete haberlerini okumuş veyatvlerden duyduklarımız hafızalarımızın bir köşesinde yer etmiş hala duruyordur.
Şeytan bunun neresinde derken, doğru olmayan birtakım yanlışlara insanın kafası takılıyor ve mantık yürütmeye çalışıyor ! Bu uygulamaları Noterler kendi istedikleri için değil, Devletin dolayısıyla, bizlerin hayatını düzenlemekle yükümlü olan Millet Meclisinde hazırlandıktan sonra vatandaşlarının yani bizlerin hayatına ulaşır. Millet Meclisi devletin en etkili organı, kalbidir,devlet orada hayat bulur.  Seçme hakkına sahip atmış beş yaş üzeri seçmen vatandaşlardan,vekillerini seçip meclise yollarken her nedense kimse rapor( Akli Yeterlilik )sormaz. Seçilen atmışbeş yaş üzeri vekillerden de kimse rapor beyan etmelerini istemez. Yani bir anlamda Devletin kalbine seçimlerle yeni kan göderirken kimse bu kan sağlıklımıdırdeğilmidir diyesormaz.Atmış beş yaş üzeri vatandaşları koruyup gözettiğine inanılan bu yasa çıkıp kanunlaşırken kaç atmış beş yaş üzeri Millet Vekili altına imza atmıştır  ve kanunlaşması için TBMM de oy vermiştir !Bu atmış beş yaş üzeri Millet vekillerinin  günlük (Akli Yeterlilik) raporları varmıdır?  İşin en ilginç yanı kaç milyon atmış beş yaş üzeri vatandaşseçme hakkını kullanıpbuvekilleriseçerek  TBMM yi oluşturmuştur! Oy kullanmadan önce bu vatandaşlarımız  Günlük sağlık raporlarını almışlarmıdır ?Malum  devletimiz atmış beş yaş üzeri vatandaşlarımızdan  akli melekelerinin yerinde olduklarını beyanını zorunlu tutar…Vatandaşın  atmış beş  yaşında akli melekelerini yitirebileceği varsayılarak düzenlenen bu yasadan Vekillermuafmıdır !  İnsan üstü yaratıklar olmadıklarına göre atmış beş yaşından sonra vekillerinde kontrol altında olmaları ve sağlık raporları gerekmezmi !Bu durumda bugüne kadar çıkarılan kanun ve yasalar ne kadar geçerlidir !..
Bugünlerde yeni bir ANAYASA hazırlığı çerçevesinde  komisyonlar, tartışmalar, kavgalar sürüp gidiyor.  Her şeyden önce buyeni  anayasakaç tane atmışbeş yaş üzeri profesörtarafından hazırlanıyor?  Malum atmışbeş yaş üzeri sakıncalı ve karıncalı..Atmış beş yaş üzeri profesörlerle hazırlanan bu yeni Anayasane kadar Anayasa olacaktır!Bu Profesörler  akli melekelerinin yerinde olduğunu günlük raporlarla beyan ederlermi !Malum insan beyni atmışbeş yaşından sonra fonksiyonel olarak zaafa uğruyor doğru düşünüp karar veremiyor!Kısacası her şey ne kadar yasal,  kanunlarımız ne kadar geçerli yoksa bu güne kadar kendi kendini geçersiz kılan kanunlarla mı yönetildik.
Devlet, sade vatandaşına atmış beş yaşından sonra  bunak olmadığını ispat et diyor ama o vatandaşın seçtiği vekile üstelik atmış beş yaşını aşmış olsa bile kanun çıkarma hakkı veriyor … yanlış anlaşılmasın herkes bir gün atmış beş ve yukarı yaşlarda olacak..
 
Davut  Altınbaşak