Son Dakika Haberler

CHP Mv. Didem Engin, BAŞBAKAN'IN YANITLAMASI GEREKEN SORULAR

CHP Mv. Didem Engin, BAŞBAKAN'IN YANITLAMASI GEREKEN SORULAR
Okunma : 96 views Yorum Yap

Didemengin
28 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan 2016/8949 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde Fetihtepe, Kaptanpaşa, Piripaşa, Keçecipiri, Piyalepaşa ve Kulaksız mahalleleri olmak üzere, 6 mahalleyi kapsayan bölgenin riskli alan olarak ilan edilmesi üzerine Didem ENGİN konuyu yazılı bir soru önergesi ve bilgi edinme başvurusu ile TBMM gündemine taşımış, kararın rant projelerine fırsat yaratacağı yönünde endişelerini dile getirmişti. Ancak gerek TBMM İçtüzüğü’nün yazılı soru önergelerinin 15 gün içerisinde cevaplandırılacağını belirten 99. maddesi, gerekse Bilgi Edinme Kanunu’nda cevap için belirtilen 15 işgünü kısıtını düzenleyen 11. maddesine rağmen Başbakan’ın ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındığını belirten Didem ENGİN, “Başbakan’ın yasaların uygulanmasını gözetmesi gerekirken, bizzat kendisi yasal sürelere uymamakta” dedi.
AKP: Acele Kamulaştırma Partisi!
Söz konusu 6 mahalleyle ilgili daha önce Beyoğlu Belediye Meclisi’nce de bir riskli alan kararı alındığını hatırlatan Didem ENGİN, bu kararın bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları tarafından yargıya taşındığını ve Beyoğlu sakinlerinin mahkeme tarafından hukuken haklı görülerek, riskli alan kararının mahkemece iptal edildiğini belirtti. Bu iptal üzerine riskli alan ısrarını sürdüren AKP Hükümeti’nin, yargı kararlarını hiçe sayarak aynı bölge için bu sefer Bakanlar Kurulu kararı almasını eleştiren Didem ENGİN, AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana rant amaçlı riskli alan ve acele kamulaştırma kararlarına imza attığını vurguladı. “İstimlak Yasası’nın çıktığı 1956 yılından bugüne dek, yani son 60 yılda, alınan 1694 acele kamulaştırma kararının 1689’u AKP döneminde alındı. AKP rant kokusu aldığı her alanı önce riskli alan ilan ediyor, ardından acele kamulaştırma kararı alıyor. Oysa yasa bu yöntemin sadece olağanüstü ve istisnai koşullarda kullanılabileceğini vurguluyor. AKP rant sevdası yüzünden şimdi de tarihi ve kültürel kimliğe sahip Beyoğlu’nu yok etmeye çalışıyor” dedi.
Bakanlar Kurulu’nun Nisan ayında Gaziosmanpaşa ilçesindeki 9 mahalleye yönelik aldığı acele kamulaştırma kararını da hemen Meclis gündemine taşıyan ve sık sık Gaziosmanpaşa mahallelerini de ziyaret ederek konuyu yakinen takip etmeye devam eden Didem ENGİN, riskli alan ve acele kamulaştırma gibi kararların kamuoyu ve uzman görüşüne başvurulmadan alınmasının vatandaşın temel haklarının ve hukukun yok sayılması anlamına geldiğini belirtti. Didem ENGİN, riskli alan kararlarının hukuki dayanağı olarak gösterilen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un, özellikle uluslararası hukukta büyük önem verilen başta konut ve barınma hakkı olmak üzere mülkiyet hakkı ve hak arama özgürlüğü açısından vatandaş aleyhine düzenlemeler içerdiği konusunda uzmanlar tarafından eleştirildiğini de hatırlattı.
Başbakanın Yanıtlamaktan Kaçındığı Sorular Neler?
Başbakan Binali YILDIRIM’ın yasal sürelere rağmen yanıtlamaktan kaçındığı soruların cevaplarının Beyoğlu sakinlerince beklendiğini belirten Didem ENGİN, “Sorularım hukuk dahilinde kaçınılacak, cevaplanmayacak sorular değil. Bu riskli alan kararının gerekçesinin kamuoyu ile paylaşılmasını istiyorum. Bu karar alınırken hangi bilim insanlarının, uzman ve akademisyenlerin görüşüne başvuruldu? ‘Evet, bu alanlar riskli alanlar’ dememizi sağlayacak bilimsel bir veri ya da herhangi bir bilimsel çalışma, rapor var mı? İlgili kararın kapsadığı alanın büyüklüğü kaç metrekaredir? Kaç hane, kaç kişi, kaç iş yeri ve kaç esnaf bu karardan etkilenecektir? İlgili kararın ardından bu 6 mahalle için acele kamulaştırma kararı çıkartılması da düşünülmekte midir? gibi sorularımın yasal süre içerisinde cevaplanmamasının iyiniyetli bir gerekçesi olamaz” dedi.
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na Başvuru!
Yasal sürelere rağmen yazılı soru önergesinin ve bilgi edinme başvurusunun yanıtsız bırakılması üzerine Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na başvuru yaptığını belirten Didem ENGİN, Beyoğlu halkının hakkını aramak için konunun sonuna kadar takipçisi olacağını belirterek Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın da TBMM İçtüzüğü’nün 99. maddesinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için Hükümet’i uyarması gerektiğini söyledi. “Soru önergeleri diğer denetim mekanizmaları gibi Anayasamızda sayılan Meclis’in bilgi edinme ve denetim yollarından birisi iken AKP son yıllarda bu mekanizmaları etkisiz kılmaya çalışarak kamuoyunun milletvekilleri eliyle bilgi edinme ve denetim hakkını kullanmasını engellemek istemektedir. Meclis Başkanı Anayasamızın ve TBMM İçtüzüğü’nün ilgili maddelerinin etkisiz hale getirildiğini artık görmeli ve tarafsız yönetimin gereği olarak Hükümet’i sorumluluklarını yerine getirmesi için uyarmalı” dedi.