Son Dakika Haberler

Amerika MHP’ye İktidardan Pay Verir mi?Bülent Esinoğlu

Amerika MHP’ye İktidardan Pay Verir mi?Bülent Esinoğlu
Okunma : 74 views Yorum Yap

Amerika’nın denetim altına alacağı İslam ülkelerinde, çok derin sosyolojik araştırmalar yaptığı bilinen bir şey.

Bu araştırmalar, ülke içindeki etnik, mezhepsel ve sınıfsal durumların tespitine dayanan araştırmalardır.

Bu araştırmaların, yıllık ya da periyodik olduğunu, yayınlanan raporlardan anlıyoruz.

Amerika’da Kurulu ,“think-tanklar” bu veri toplama ve raporlaştırma işlerini yaparlar. Burada isimlerini yazmaya gerek yok. Hepsi de hazırladıkları raporları ve çalışmaları CIA’ya verirler.

Amerika, bu sosyolojik araştırmaları, bir ürün satacak da, o ürün için yapılmış “hedef kitle” çalışması olarak değerlendirmez. (Amerika ürün satmaz para satar.)

Bir ülkeyi denetim altına almak için, hangi yolu takip etmesini ortaya çıkaran strateji, bu araştırmaların değerlendirilmesinden çıkar.

CIA, bu araştırmaların sonucunda, çok somut bir değerlendirme ortaya koymuştur.

Buna göre, kaç inanç gurubu mevcut ve bu inanç gurupları arasındaki hareketlilik hangi yöndedir?

Beş ayrı inanç gurubu tespit etmiştir.

Radikal İslam, Ilımlı İslam, Laik, Solcu, Radikal solcu.

CIA her yıl raporları yenilese de, yaptığı sınıflandırma aynen devam etmektedir. Belki uygulamada çıkan aksaklıkları gözden geçiriyorlardır. Ama guruplar duruyor.

Bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. CIA’nin sınıflandırmasında, işçi sınıfı ya da egemen sınıflar hiç tanımlanmamıştır. Oysa Amerika’nın nihai amacı, işbirlikçi burjuvazi oluşturmak ve emperyalizmin denetimini, bu yol ile sağlamaktır.

O zaman dönüp yeniden düşünmeliyiz. Neden sadece İslam ve İslam dışı bir değerlendirmeyi esas alıyorlar? Stratejisini ısrarla bu ayırıma oturtuyor?

Önce şunu belirtelim, Amerika İslam-ı sevmez, ama radikal İslam-ı hiç sevmez. Amerika sevip sevmemeye göre değerlendirme yapmıyor. En çok hangi inanç gurubunu kullanabilirim-i esas alıyor.

Yoksa mesele, Recep Tayyip’i sevip, Erbakan’ı sevmeme meselesi değildir.

Abdestli kapitalizm yanlılarının, kullanılmaya en uygun inanç gurubu olduğu hususu, CIA Bölge Sorumlusu Graham Fuller’in en önemli tespitidir.

Sosyolojik guruplara tekrar dönersek.

Amerika’nın radikal İslam’dan nefret ettiği söyledik. Ilımlı İslam ile işbirliğinin şart olduğunu bildiğini, biliyoruz.

Diğer guruplardan solculara nasıl bakar onu değerlendirelim. Vatanını seven solcudan hoşlanmaz. Doğrudan ya da dolaylı yoldan Batının, Türkiye’nin önüne reform diye konulanları destekleyen soldan hoşlanır. Onları kollar.

Yani sahte solu ve çulsuz laikleri, propagandalar ve operasyonlar ile Ilımlı İslam tarafına doğru iteler. Yani kitleler arasındaki geçirgenliği bu yönde işletir.

Seçimler döneminde, anketler yolu ile bu yönlendirmeler hızlanır.

Vatanından yana olan milliyetçilerden de hiç hoşlanmaz. Onu da, aynı sol değerlendirmesinde olduğu gibi, iki kategoride değerlendirir. Dinci milliyetçileri Amerika kendinden sayar. Dinci olmayan milliyetçileri ise, tıpkı solcu gibi değerlendirir.

Amerika Milliyetçi Hareket Partisini dinci bir parti olarak değerlendirdiği için, 12 Eylülden önce de kullanabilmiştir. Şimdi de siyasi olarak kullanmaktadır.

Amerika’ya karşı mücadelenin yükselişe geçti her kritik dönemde, dinci kimliği ile Amerika’nın yanında yer alarak görevini yapmaktadır.

Duruma böyle bakınca, başlıkta sorduğumuz soru abestir.

Şimdi de MHP’yi kullanmaktadır. İleride de kullanacaktır. Çünkü MHP milli bir parti değil dinci bir partidir.

Siz bakmayın, Doğu Perinçek’den altı yıl sonra, Bahçelinin BOP dediğine, onu gerçek milliyetçilerin oyunu kaçırmamak için propaganda da kullanır.

İleride iktidardan pay vermesine gerek yoktur. Zaten iktidarı AKP ile paylaşmaktadırlar.

24.4.2012, bulentesinoglu@gmail.com