Son Dakika Haberler

Amerikan İslam’ı ve Avrupa Solu. Bülent Esinoğlu

Amerikan İslam’ı ve Avrupa Solu. Bülent Esinoğlu
Okunma : 81 views Yorum Yap

Suriye’de, kalleş bir Haçlı saldırısını yaşadığımız şu günlerde; ölseler bir araya gelmeyeceklerin, bir arada olduklarını görürüz.

Dikkatinizi çekmiştir.

Avrupa sosyal demokratlarının, Suriye saldırısını, ya desteklediklerini, ya da sessiz kaldıklarını görüyoruz.

“Neden sosyal demokrasi bu tür saldırılara sessiz kalır” sorusunun cevabı; Türkiye’de  “sosyal demokratlar neden Kemalizm’den kaçar” sorusuna verilecek cevapla aynıdır.

Önce Avrupa’dan başlayalım.

Avrupa’da sosyal demokrasi partisi, kapitalist sistemin iki ana partisinden birisidir.

Batı’da solun iktidara gelmesini önlemek için, sosyal demokrasi, köklerinden koparılmış, “sivil toplumculuk” düzeyine indirgenmiştir. Giderek, sosyal demokrasi, emek karşıtı ve büyük sermaye yanlısı olmuştur. İşçisine, dış dünya sömürüsünden, pay verecek kadar solcudur.

Sömürü kanalları daraldıkça, aynı liberaller gibi, siyasetler yürüte gelmektedir.

Emperyal saldırıyı onaylarlar. (CHP’nin Libya saldırısında, AKP ile birlikte hareket ettiği gibi)

Bir kez büyük sermayeden yana olunca, onun Haçlı saldırısından da, yana olunur.

Avrupa solunun (artık sol denilemez) kalleş, örtülü savaşa sessiz kalması, sınıf çıkarı nedeni iledir.

Peki, Türkiye’nin sosyal demokratları, neden Suriye’deki kalleş savaşa karşı olmazlar?

Ya da soruyu şöyle soralım. Mustafa Kemal, CHP’nin başında olsaydı, bölgedeki kalleş, örtülü savaşa nasıl tavır alırdı?

Ülkenin CIA elemanlarınca, yönetilmesine evet der miydi?

Ülkenin içinde terör kampları kurdurtur muydu?

Halktan yana olmak demek onun emeğinden yana olma demektir. Çünkü halkın çoğunluğu emekçidir. Halkçı olma, bir sınıftan yana olma anlamını taşır.

Rehberiniz, halk(emek) olursa, doğruları bulmanız, saldırganların hilelerini görmeniz de kolaylaşır.

Suriye’deki örtülü savaşa, neden egemen sınıflar destek veriyor da, “halkımız neden olmaz, diyor”un açıklaması budur.

Amerikan İslam’ı halkın İslam’ı olmayıp, belli çıkar çevrelerinin İslam’ı olması nedeni ile Suriye örtülü savaşını desteklemektedir.

Ana akım medyanın, Amerikan kirli savaşına nasıl destek veriyor, bu güne ait, iki örnek ile hatırlatalım.

Birinci saptırma Hürriyet gazetesinden geldi. Sözde, Lavrof Esad’ı istemiyormuş.

Manşet böyle verilmiş.

Halbuki haberin İngilizce ve Rusçasına bakınca, saptırıldığını hemen görüyorsunuz.

Haber; Batının psikolojik savaşı gereği, Esad’a yer araması ile ilgilidir.”Esad’a Rusya’da yer sağlar mısınız” sorusuna karşılık. “Bizim Esad’ı misafir etmek gibi bir planımız yok” karşılığıdır. Yoksa Rusya’nın Suriye’ye olan desteğini çektiği anlamını hiç taşımıyor.

Tamamen içerdeki yandaşları rahatlatmaya yönelik bir haber. Sanki siyasi iktidar doğru siyaset izliyormuş da, Rusya’da bu siyasete paralel davranıyormuş, görüntüsü çizip, günü kurtarmak. Amerikancı görüntüyü karartmak.

Rusya’nın Suriye desteğini muğlaklaştırmaya yönelik, Türk halkı üzerinde psikolojik savaş.

İkinci yalan, bir haftadır sürüyor. Halep, çapulcularının elindeymiş de, Esad Halep’i ele geçirmek için büyük hazırlık yapıyormuş.

Durum tam tersidir. Örtülü savaşın tarafları, toplayabildikleri en büyük gücü toplayıp, Halep’e saldırı hazırlığında olduğunu gizlemek.

Bölgede İslam’ın siyasallaşması, sadece emperyalizmin işine yarar. Amerika ve müttefikleri zor durumdadır. Ellerinde sadece AKP vardır. Bölgeyi AKP eliyle din savaşlarına sokma peşindedirler.

 

29.7.2012, bulentesinoglu@gmail.com