Son Dakika Haberler

Batıyla Batanlar.Bülent ESİNOĞLU

Batıyla Batanlar.Bülent ESİNOĞLU
Okunma : 106 views Yorum Yap

2002 Kasım ayında, AKP yaptığı üçlü kutsal ittifak ile iktidara gelmişti.

Batı destekli liberaller, Batı destekli bölücüler ve Batı destekli, irtica hep bir ağızdan Avrupa Birliğine tam üyelik diye bağırmaya başlamışlardı.

Öyle bağırdılar ki, “ne AB ne ABD tam bağımsız Türkiye” diyenlerin sesini işitmek istemediler.

Propagandanın, manipülasyonun, demokrasi sahteciliğinin her türlüsüne şahit olduk. Anketler, Türk halkının %75’nin AB’yi desteklediğini belirtiyordu.

Uzatmayalım, bu manipülasyon sürecini birlikte yaşadık. Ben kendi adıma 2006 yılında, kitaplaştırdım.(B.E Kaynak Yayınları )

Özgüven yitiminin hâkim kılındığı bu süreç, halkımızı da teslimiyetçi düşünmeye sevk etmişti. Kurtuluş Savaşında elde ettiğimiz “öz güveni” AB Sürecinde önemli ölçüde kaybetmiştik.

Halk kendine güvenmek yerine Avrupa’ya güvenmişti.

Halk ne yapsın? Siyasi iktidar halkının önüne, kurtuluş reçetesi olarak, AB üyeliğini koyarsa, o da, ister istemez, kendini yönetimine benzetir.

O kadar ileri gidilmişti ki, Kemal Derviş, “ Türkiye AB’ye girmese bile, Euro’ya girmelidir” diye tepinmişti.

Şimdi, Avrupa birliğinin dağılması sürecinde görüyoruz ki, Euro’ya giren ülkeler kendilerini kurtarmak için, Euro’dan çıkmaya çalışmaktadırlar.

2004 yılında, RTE Kızılay Meydanında, bir Belçika dönüşünde, miting yapmış ve AB’ye girişimizi kutlamıştı.(Nasıl girişse?)

AB’ye girerince, her tarafımızdan bal yağ akacaktı, işsizlik sorunumuz kalmayacaktı.

Türkiye’nin bağımsızlığını ve geleceğini Almanya ve Fransa’nın keyfine teslim etmeyi, Türk halkının önüne proje diye koymuşlardı.

Amerika’nın Türkiye’yi AB kapısında tutması, Amerika’nın Orta Doğudaki çıkarları açısından doğrudan ilgili idi. Türkiye’nin gerçek ittifaklara yönelmesi ancak böyle engellenebilirdi.

Türk halkın sağduyusu ve tarihsel birikimi, bu iktidarın bilinmez maceralara girmesini iki kez engelledi. Irak savaşına girecektik, güney doğu çoktan bizden çıkacaktı. AB’ye girecektik, bir Yunanistan da biz olacaktık.

Gene Amerika’nın zorlamaları ile bu iktidar bir bela daha arıyor. Büyük Orta Doğu Projesinin, Büyük Osmanlısı olacağız.

Avrupa Birliğine girme bakanlığı yapan Babacan, bu gün çıkmış, “Avrupa’da Euro’dan çıkacak tek ülke Yunanistan değildir.” Diyebiliyor.

Amerika kabuğuna çekilip, Büyük Ortadoğu Projesi işlemez hale gelince, ne diyecekler gerçekten merak konusudur.

Bakmayın Amerika’nın çakasına. Onların doları daha büyük tehlikede. Bir batarsa, tam batacak. Borcu Avrupa’nın toplam borcundan, (İngiltere hariç) daha fazladır.

16.5.2012, bulentesinoglu@gmail.com