Son Dakika Haberler

Yaşadığı toprakların düşmanı olmak,Bülent ESİNOĞLU

Yaşadığı toprakların düşmanı olmak,Bülent ESİNOĞLU
Okunma : 86 views Yorum Yap

Diyarbakır Emniyet Müdürü, önce insan yutturmacasından yola çıkarak, ölen teröristle için ağladığını söyledi.

“Birkaç Mehmet öldü diye, Meclisi mi toplayacağız” diyen Hüseyin Çelik’in sözlerini hatırlattı.

Bunlar milli kimlik üzerinden değil de, Sünni kimlik üzerinden düşündükleri için, ne kadar gizleseler de, Şuur altları millete olan düşmanlığını ifşa ediyor.

Evet,  bu güruh, sürekli Türk ulusu ile savaşmaktadır.

Mustafa Kemal, “Mevzu bahis olan vatansa, gerisi teferruattır.” Demişti.

Bunlar da diyor ki, konu dinse, gerisi teferruattır .

Felsefeleri, bu toprakları vatan yapanlar ile mücadele etmektir.

Yani yaşadıkları topraklara düşman olmak.

Acaba, bu müdür biliyor mu ki, asıl savunduğu, liberalizmin savunduğu bireyselliktir.

Onun düşman olduğu bu millet, bir birlikteliği, bir beraberliği, birlikte olmanın ortaya çıkardığı bir gücü temsil ediyor.

Bunları bildiğini hiç sanmıyorum.

Biraz liberalizmin bireyselciliğinden, biraz Sünniliğin millet düşmanlığından, bildiklerini birleştirerek, bir şey söylediğini sanıyor.

Önce İnsan sloganı, küreselleşmenin dünya halklarına saldırırken kullandığı bir aldatmacadır.

Önce insan diyerek, az gelişmiş ülkelere gelip, sömürü düzenlerini kurdular.

Önce insan diye Irak’a gelip, bir buçuk milyon Iraklıyı katlettiler.

Önce insan diye gelip, Cumhuriyet’in birikimlerini yağmaladılar.

Önce insan deyip, bankalarımızı, ulusal pazarlarımızı ele geçirdiler.

Bizleri kandırırken, kullandıkları en yanıltıcı ifade, “önce insan” oldu.

Önce insan ifadesi, ne kadar da masum ve çekiciydi.

Milletlerin direncini yok edip, milleti cemaatlere ayırıp, bireyi mürit’in kulu yaptılar.

Dine özgürlük, bireye özgürlük diye diye, ulusun tüm gücünü kırdılar.

Emperyalizme karşı dirençsiz uluslar yarattılar.

Emperyalizmin önceliği hiçbir zaman önce insan olmamıştır.

Emperyalizmin önceliği talandır.

Bu talanın yolunda işini kolaylaştıranlar için özgürlük ister.

Onun “önce insan” dediği, kendisi ile işbirliği yapanlardır.

Önce İnsan ifadesinin arka planında, hangi emperyalist oyunlar olduğunu bilmeden kullananlar, önce insan diyerek emperyalizmin düdüğünü çaldıklarını bilirler mi?

Cemaatle milletin, her noktada çatıştığı bir yerdeyiz.

Cemaatten millete doğru işleyen bu saldırılar, ancak ve ancak, milletin bunlara hadlerini bildirmesi ile bitecektir.

Ya onlar milleti dağıtacaklar ve cemaatlere dönüştürecekler, ya da millet uyanacak, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, bir kez daha derslerini verecektir.

İşbirlikçiler yaşadıkları toprakların düşmanıdır.

9.10.2012, bulentesinoglu@gmail.com