Son Dakika Haberler

Kuzey Platformu

Kuzey Platformu
Okunma : 165 views Yorum Yap

Sarıyer Times internet gazetesi yayın organıdır.  Ulusal ve Yerel yayın organıdır..

Haber içeriği bağımsız olmakla birlikte, Sarıyer Times ‘in hedefleri Atatürkçü kişileri ve kitleleri ön plana çıkarmak ve onlardan yararlanmak amacı ile kendi yapısı içerisinde KUZEY PLATFORMU ‘nu oluşturmuştur.

Derinlerde kalmış, kendilerini atıl hisseden toplulukların ve bireylerin artık ön plana çıkması gerekir düşüncesi ile, kamu oyuna kitlesel katılım paylarının oluşabilecek ölçüde katılımlarını sağlamak ve bunları değerlendirmekten ibarettir.
Aşağıda amaç ve ilkelerini sunduğumuz hedefler doğrultusunda, yayın organımız faaliyetlerine devam eder.

Sariyer Times,

Sansürün, Özgürlük olarak sunulduğu günümüzde, Devlet Kurucu yapımızın, terkedilmek ve unutturulmak istenmesiyle, Sarıyer halkının zaman içinde apolitik bir toplum haline getirilmeye çalışılması, Halkın, Yaratılmış ve halen de arttırarak sürdürülmek istenen “apolitik halkımıza bir karşı duruş” fikrinden doğan Sariyer Times, kanunlara ve ülkemizin temel ilkelerine uyulduğu ve okuyucusuna saygılı olunduğu takdirde her türlü görüşe önem verir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini benimsemiş, Cesaretini Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa Nutku’ndan almış olan yayın organımız, Bu doğrultuda kendisine görüler ve görevler belirlemiştir.

Sariyer Times’in GÖRÜSÜ:

Halkımızın, Gençlerin ve genç düşüncelilerin kavga ile değil fikirlerle politik katılımını sağlamaktır. Sariyer Times, Türkiye için demokrasiyi; sadece seçimlere özgülenmiş bir rejim olarak değil Türkiye Cumhuriyeti’nin temel esaslarına uyulmak şartıyla her kesimin katılımının sağlandığı ve niteliksel ilerleme içinde olan bir rejim olarak tanımlar. Ve bu yönde adımlar atar.

Sariyer Times’in GÖREVİ:

1- Gençlerin ve genç beyinlilerin* politik düşüncelerine yer vererek, depolitize olmalarını engellemek ve bu yolla ülkemiz politikasına bir ivme kazandırabilmek,

2 – Cumhuriyetimizin, Türk devrimlerinin, insan haklarının, demokrasinin ve laikliğin özü korunmak kaydı ile fikir serbestîsi sunabilmek,

3 – Geniş bir politik yelpazenin sunulması ile okuru çok yönlü düşünmeye sevk etmek,

4 – Bu düşüncelerini kitlelere ulaştırmak için platformlar oluşturmak, genç nesillere seslerinin duyurulabilmesi için öncü olabilmek,

5 – Gençleri kitle liderliğine hazırlamak, tüm yaşam koşullarında özgür birey olarak düşüncelerini yayınlayarak paylaşımcı imkanlar sağlamak,

6 – Tüm bunların kazanımları ile düşünsel politizasyonu sağlayarak, gelecek için gerçek bir demokrasi oluşturmaya katkıda bulunmaktır.

*”Genç beyinli” veya “genç düşünceli’ den kastımız; ülküsü uğrunda özveride bulunabilecekler ve düşüncelerini gerçek yaşama geçirme umudunu taşıyanlarıdır.

Kuzey Platformu amaç ve ilkeleri yukarıda belirtilen esaslarda Mustafa BALCI öncülüğünde kurulmuş olup, yegane amaçları belirlenmiştir. Kuzey Platformu, CHP içerisinde Sarıyer baz alınarak ulusal ve uluslar arası bazda ele alınarak yürütülen çalışmalarda, toplumun siyasi açıdan bilinçlenmesi. Kendini atıl olarak düşünen insanların değerlendirilmesi ve topluma hizmet etmelerinin kazanılmaları, sadece akademik olarak hizmet ettiği kurumlarda, hizmet görevlerinin dışında topluma gelişim, öğretim, kazanım ve devlet yapımız gereği ulusal ve uluslar arası politikalarda yüzeysel değil, katılımcı olarak kişilere verilen bireysel değerlerin minimum düzeyde ele alınarak değerlendirilmesi ve topluma kazandırılması gereken düşüncelerin, bilgi ve becerinin, ilişki ve iletişimin en üst düzeyde organizasyonun topluma kişisel aktivasyon olarak kazanımlarının değerlendirilmesinden ibarettir.

KUZEY PLATFORMU. Mustafa BALCI.