Son Dakika Haberler

Mahiye Morgül "MEB Talim ve Terbiye Kurulu'na" Dava Açtı.

Mahiye Morgül "MEB Talim ve Terbiye Kurulu'na" Dava Açtı.
Okunma : Yorum Yap

Mahiye Morgül
Mahiye Morgül

Canlar, değerli eğitimci dostlarım,
Bugün 15.2.2013, Ankara Bölge İdare Mahkemesinde dava açtım. Yürütmeyi durdurma istemiyle, yani kitabın dağıtımının durdurulması talebiyle.
Kitabın her bir sayfasındaki pedagojik yanlışları hakimlere göstermek isteğim üzerine, dilekçeme “duruşma istemi” notu eklediler.
Bir ay sonra tahminen bir duruşma günü belirlenecek ve bana duruşmadan bir hafta önce bildirilecek.
Ben de sizlere bildireceğim o günü.
 
Müsait olan arkadaşlarımızı mahkeme salonunu doldurmaya bekliyorum.
Her birimiz dava açmış kadar etkili olacaktır. Eğitim-İş Ankara ile görüştüm, ilçe temsilciliklerine duyuracağız.
Kalemi kuvvetli gazeteci dostlarımızı duruşmaya davet edeceğim.
Konuya duyarlı milletvekillerimizden çağıracaklarım olacak.
Şimdiden çevrenize duyurmanızı rica ediyorum. Ankara Beştepeler semtinde, önünde oldukça geniş park alanı olan bir binası var. Mahkemeye salonuna dilediğimiz kadar izleyici alabileceklerini söylediler.
 
Diğer kitaplar içinde de dava açılması sürecini başlatırız.
Dava ücreti 217 TL. Bir arkadaşım 50 TL katkı verdi bana. Bir fikir doğdu bende, böyle katkılarla her kitap için dava açabiliriz.
 
Her ilde davaların açılması, bu bilim dışı ders kitapları sorununu gündeme getirmek için çok önemli. Lütfen ilgilenecek dostlarımıza duyuralım.
 
Açtığım dava dilekçesini ekte sunuyorum. Dileyen bu dilekçeye kendi adını ve bilgilerini yazarak yeni bir dava açabilir.
 
Sevgiyle ışıkla…
Mahiye Morgül
Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına        
(Y.D.İstemlidir)         Davacı: Mahiye Morgül
TC.Kimlik: 65383118476
Tel: 0312 2563605
Adres: İlkyerleşim Mah. 9.Cd. 451sk.
Arıkovanı 5 sit. No:82  Batıkent –Yenimahalle
Davalı: MEB Talim ve Terbiye Kurulu
 
Konu:
2012-2013 ders yılında İlkokul 1. Sınıf öğrencilerine dağıtılan “Öğrenci Çalışma Kitabı-1, İlkokul 1.Sınıf” kitabında çok sayıda pedagojik yanlış görülmektedir.
(http://files.eba.gov.tr/ekitap_ftp/root/1/calismakitabi/meb/root_1_calismakitabi_meb_%C4%B0lkokul_1.s%C4%B1n%C4%B1flar_%C4%B0%C3%A7in_%C3%96%C4%9Frenci_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_kitab%C4%B1-i_lKB2S.pdf)
Özellikle resimli hazırlanan bu kitapta resimlerde yapılan pedagojik hatalar nedeniyle çocuğun zihinsel ve ruhsal gelişimini örseleyecek niteliktedir. Bir resimde olması gereken beş kural (ZEMİN, MEKÂN, SINIR, IŞIK, PERSPEKTİF) bütün resimlerde ihlâl edilmiştir.
Kitapta, seçilen konuların pek çoğu gerçek yaşamın dışında, çocuğu sürekli hayal aleminde tutmakta, sayfa başlığı ile resimler örtüşmemekte, benzeri kaotik resimler dikkati çekmektedir. Örneğin, balon uçuran çocuk balonla birlikte bulutların üzerinde, yer çekimi kanununa aykırı resmedilebilmiştir.
Kitapta çocuğa görelik ilkesine aykırılıklar vardır. Bu noktada eğitimde çocuğa görelik ilkesini hatırlatmama izin veriniz:
a-Bilinenden bilinmeyene,
b-Somuttan soyuta,
c- Bütünden parçaya (tümden gelim),
d-Yakından uzağa ilkesi,
e-Ayanilik ilkesi (açık, anlaşılır, örneklendirilebilir),
f-Ekonomiklik ilkesi (en az zamanda ve en az enerjiyle).
 
Bu ilkeler, öğrenmede uyulması gereken temel kurallardır. Örneğin, matematiksel olarak 1 kavramını verdiği sayfada, çizim olarak eğik yazılmış 1’i korsanın haritasında görmek, iki tane noktayı kutuya çizmek matematiksel “somut, elle tutulabilir” tane ile sayılabilirlik kavramı değildir. Oysa; “Matematik, sayılabilir ve ölçülebilir nesnelerin sayılması ve ölçülmesi için birimler kullanan bilimdir.” Yani elle tutulabilen, ağırlığı ve hacmi olan nesnelerle yapılır. Bu kitaptaki gibi tane ile sayılamayan nesnelerle çocuğa matematik kavramı asla verilemez. (2 dönem kullanılacak olan Matematik kitabındaki bu tür pedagojik yanlışlar için bir dava daha açmamız söz konusudur.)
“Çalışma Kitabı-1” adlı kitap okuma yazmaya hazırlık kitabıdır. Burada kullanılan  Okuma-yazma öğretim yönteminde çocuğun fiziksel gelişimini gerileten alıştırmalar vardır.  Örneğin, okuma metni dik, Yazma metni eğik-bitişik verilmektedir, bu uyumsuzluktur, akıl karıştırıcıdır. Bu kopukluk çocuk için algılanabilir değildir. Üstelik eğik-bitişik yazı için çocuğun daha fazla el ve parmak kaslarının hazırlanması gerekir. Kitapta ise sadece kol kaslarını çalıştıran çizim alıştırmaları vardır. Bu çizimler 7 yaşındaki bir çocuğu, 2 yaş çocuğunun boyama yaparken kol kaslarını kullanarak karalama yaptığı seviyeye düşürmektedir.
Çocuk bir yandan fiziksel kapasitesinin altında çizim yaptırılırken, diğer yandan parmak-bilek kaslarını kesintisiz eğik yazı yazmaya zorlayan dengesiz bir durumla karşı karşıyadır. Başlangıç eğitiminde bitişik eğik yazı yazmak, Türk çocuğu için uygun değildir, çünkü, Ö,Ü,Ş,Ç,Ğ, gibi harflerimiz nedeniyle, kelimeyi sonuna kadar kesintisiz götürdükten sonra başa dönerek nerede hangi işaret vardı aramak zorunda kalmakla çocuk zihinsel kopukluk yaşatılmaktadır. (İngilizce’de bu sorun yoktur; bu nedenle dışarıdan örnek almak bize uymaz.)
Kitabın kahramanı Bilge, 6 aylık bebek ağızlı, 2 tane üst dişi var, hiperaktiftir, sürekli amuda kalkar, bu pozda nasıl oluyorsa, başı öne bakar, bacakları açıktır! Onun hiçbir resimde doğru-dik duruşu, oturuşu kalkışı yoktur, resimlerinde DENGE yok edilmiştir, hareketleri taklit edilebilir değildir; ayakları yere basmaz, ağzı önde kocaman açıkken burnu tavana bakar, gözleri burundan aşağıdadır, tahtayı silerken ayakları sınıfa doğru bakar (sh.8), amuda kalkmış haldeyken eliyle kavisler çizer, arkadaşının omzuna binerek kule yapar, vb.
Kitabın bütün resimlerinde, Denge, Uyum, Ahenk, Estetik gibi olması gereken algıda empati kuralları sürekli ihlal edilmiştir. Daha kitabın kapağında çocuklar, karikatür gibi resmedilmiş, maymun gibi dallara sarılarak ağaca tırmanmış, dallardan başı aşağıya sarkmış halde, bakarken bile baş döndürmekte, çocukların ayakları yere basmamaktadır. Bu kitaptaki pek çok sayfada benzer şekilde baş döndürücü başı aşağıda çizimler bulunmaktadır.
Bir ders yılında, iki dönem için iki ayrı değişik Türkçe okuma-yazma kitabının kullanılması başka pedagojik sakıncalar da içermektedir; başta tutarsızlık mesajı verir.
Kitabın kahramanı Bilge kız tek başına bulutların üzerinde resmedilmiştir. Kitabın devamı olan 2.dönem Türkçe(1) kitabında ise, balonlar onlarca çocuğu havaya uçurmaktadır.      Türkçe 1 Çalışma Kitabı, sh.54-55 için bkz:
http://files.eba.gov.tr/ekitap_ftp/root/1/calismakitabi/meb/root_1_calismakitabi_meb_%C4%B0lkokul_1.s%C4%B1n%C4%B1flar_%C4%B0%C3%A7in_%C3%96%C4%9Frenci_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_kitab%C4%B1-i_lKB2S.pdf
 
Bir pedagojik kuralı daha anımsatmak isterim: “Çocuk doğru örneklerle eğitilir. Yanlış örnek, örnek değildir.” Yanlış örneklerle dolu olan bir kitap çocuğun eline verilmemelidir.
 
Bir diğer eğitim tanımı şöyledir; “Eğitim, çocuğu zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimini desteklemek üzere yetişkinler tarafından hazırlanır.” Devlet, halktan aldığı vergilerle bu hizmeti ücretsiz verir. Kendi çocuğu olmayanlar da eğitilmiş bir toplumda yaşamak için eğitime vergileriyle katkı verir.
İlkokul Ders kitaplarında pedagojik yanlışlar hakimdir. Bir eğitimci yazar olarak her birinde pek çok yanlış görüyorum. Sadece bir örnek olarak bu kitabı seçtim. Eğer mümkünse, her sayfanın yanlışlarını huzurunuzda heyetinize göstererek açıklamak isterim.
Burada, 8.sayfadaki Yaşasın Okula Başladık resminden on kadar yanlışı sıralamama izin veriniz:
 
-Bilge okulun kapısı önünde amuda kalkmış, yüzünde ise dalga geçen çizgileri.
-Sol taraftaki iki çocuk, kitaplarını iple bağlamış fırlatmak üzere sallıyorlar. İp gergin olmak durumundayken kavisli duruyor.
-Bu resim bir çizim olduğu halde, önde kocaman suratlı üç çocuk yüzünü kameraya dayamış gibidir, tek dişli ve gözsüz olan var. Bütün çocukların ağzı 6 aylık gibi, oysa çocukların önce alt dişleri çıkar, bunların bir iki üst dişi var.
-Okulun bayrak direğinin alt kısmı var, ama bayrak yok. Kırmızı fırfırlı pencere perdesi bayrakmış gibi, orantısı tutmuyor, perdeyse diğer pencerede perde yok.
-Bu bir ev mi okul mu belirsizdir. Yazının başlığına bakarsak burası okul olmalıdır. Okulsa tabelası olur. Kapı girişi hemzemin ve iki pencereli, sanki depremden sıvaları dökülmüş bir binadır.
-Ön giriş hemzemin, yan giriş üç basamaklıdır.
-Okulun bir yanında gök görünüyor, diğer yanında gök yok.
-İki pencereli bir bina, kapısı da kapı mı pencere mi belli değil, böyle bir okul olamaz.
-Kitap sallayan çocuk kukla gibi, yatık durabiliyor.
-Yeşil çantayı havada tutan çocuk bu pozda çantayı da tutamaz, tek ayak üstünde  de duramaz, ayrıca baş-ayak hizalı değil.
 
Görüldüğü gibi, bu sayfadaki resimde sayılamayacak kadar çok yanlış; uyumsuzluk, dengesizlik, matematiksizlik, ahenksizlik, olabilemezlik, doğaya aykırılık, taklit edilemezlik vb asimetriler vardır. Asimetri, insan beyninin algılamakta zorlandığı duruma denir. Halk arasında “aklım durdu” dediğimiz, akla mantığa aykırı durumları ifade eder. Oysa insan zekâsı uyumla beslenir, o nedenle bozuk resimlerle bilimsel eğitim yapılamaz. Çocuğun beyni uyum içermeyen böyle görsellerle bombardımana tutulursa, muhtemel sonuçlarından biri çocukta akıl tutulması, başarısızlık olacak,
 
Birinci sınıftan itibaren böyle bozuk resimler çocuğun beynine doluşmaya başladığında sonuçları ileride zekâ durgunluğu (algıda tıkanma) şeklinde görülebilecek, hatta çocuğa “disleksi” tanısı konulabilecektir.
           
 
 
 
            İstem ve sonuç:
Eğitim hizmeti çocuğun gelişimine zarar verme noktasına getirilmişse, vatandaş, ödediği verginin karşılığını hizmet olarak geri almıyor demektir. Bu noktada kamu zararı söz konusudur. Bu açıdan, bir vatandaş, bir emekli öğretmen, bir eğitimci yazar ve torun sahibi bir babaanne olarak mahkemenize başvurma gereği duydum.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu tarafından okullara ücretsiz dağıtılan;
Öğrenci Çalışma Kitabı-1, İlkokul 1.Sınıf” adlı ders kitabının dağıtımının durdurulması, beraberinde, gelecek yıl tablet bilgisayarlara konulmak üzere bu kitabın yayınlandığı “www.eba.gov.tr/ekitap” adlı resmi internet sitesinden kaldırılması acil talebimizdir.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Mahiye Morgül
İmza
 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)