Son Dakika Haberler

Öğretmen ve Öğrencisiyle Birlikte Satışa Hazırlanan Meslek Liseleri

Öğretmen ve Öğrencisiyle Birlikte Satışa Hazırlanan Meslek Liseleri
Okunma : 118 views Yorum Yap

“Yap-işlet piyasaya terk et” mantığıyla, öğretmen ve öğrencileriyle birlikte satışa hazırlandı, kapılarına AB uyarınca kılıfına sokulmuş “yabancı şirketlere satılacaktır” mavi tabelaları asıldı.
Meslek Liseleri MEB’na bağlı okul olmaktan çıkartıldı, paralı meslek edinme kurslarına çevrildi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlandı. AKP hükümetinin 2006 yılında çıkardığı 5544 sayılı yasaya Meslek Liseleri bu bakanlığa bağlandı, o nedenle ilgili basın açıklamaları oradan yapılmaktadır.
2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına sıfır puanla sınavsız geçişler, dört yıllık Mesleki Teknik Eğitim Fakültelerinin 2 yıla indirilmesi, gibi düzenlemeler, meslek yüksek okullarının da aynı paket içerisinde satılacağına dair önemli işaretlerdir.
5544 sayılı yasa gereği, bu okullarda üçer aylık meslek edinme kurslarından alınan sertifikaları onaylamak üzere bir Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve bu kuruma bağlı Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi kuruldu, ÖSYM artık budur.
Yasa metninde MYK içerisinde 10 tane yabancının bulunacağı, dışarıdan eğitim hizmeti satın alınabileceği gibi mevcut anayasamıza aykırı hükümler vardır. Emperyalist tekelleri yurdumuza davet eden MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU’nu görmek için:
”www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27176.html”
Bu yasayla getirilen yenilik ömür boyu eğitim(!) piyasası ve ömür boyu sınav piyasasıdır. Artık paralı meslek (lisesi!) kurslarında alınan bilgileri paralı sınavlarda ölçmeden bir işe girmek mümkün olmayacaktır, çünkü MYK’nın görevi İşe Girerken Sınav’dır. Bu yüzden kurslarda ne kadar az bilgi verilirse, müşteri öğrenci o kadar çok sayıda kursa katılmak zorunda kalacak, ailesi o kadar para harcayacak, böylece “parası kadar eğitim” alınmış olacaktır. Öğretmenin konumu ise, “talep varsa ders var” noktasına gelecek, öğrencin yoksa sınıfın (atölyen, kürsün) kapanacak demektir.
Yabancı sınav şirketleri bu işten para toplamak hayalindedir, AB bunun için devrededir. Yabancı eğitim şirketleri, atölye öğretmenleriyle sözleşme yapacak, dersi seçilmemiş olan öğretmenlerle sözleşme yapılmayacak, dahası Basel 3 Protokolü uyarınca AB şirketleri kendi ülkesinde işsiz olan öğretmeni getirip Türkiye’de çalıştırabilecektir.
Bu yasa, mevcut Anayasamıza bir kere daha aykırıdır, çünkü “eğitim herkese eşit ve parasızdır” ilkesiyle çelişmektedir. O nedenle Anayasayı değiştirmek ve kamuoyunun tepkisini seçimden sonraya ertelemek üzere okul satışları bekletilmektedir.
Cumhuriyet devrimiyle yapılan Anayasamız toplumcuydu, halkçıydı. Orada devletimizin tarifinde “Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal bir devlettir” diye yazar. Şimdi “sosyal devlet” ifadesi kaldırılacak, yerine “Türkiye Cumhuriyeti devleti piyasa ekonomisine bağlı bir devlettir” şeklinde bir ifade eklenecektir.
Toplumcu Anayasamız yerine “piyasacı anayasa” geldiği zaman, “parasız eğitim hakkı” için kimse hak talep edemeyecek, mahkemeye dava açamayacaktır.
Sağlıklı kültürlü eğitimli bir toplum için çocuklarımıza ana sütü kadar helal bir eğitim vermek biz Türklerin ata kültürüdür. Eski Türklerde töre anayasaydı. Töremizde her çocuk herkesindir, çocuk toplumun varlığı ve geleceğidir. Töreyi değiştirmeye kalkan her kim olursa, o makamda kalamazdı. Aksi halde, toplumun kendi geleceğini korumak gibi doğal savunma hakkı doğardı.
Emperyalist sömürgecilerin Anayasayı değiştirmeye güçleri yetse bile, bu töremizi değiştirmeye güçleri yetmez. Cumhuriyet devrimiyle “eğitim herkese eşit ve parasızdır” diye yazdığımız Cumhuriyet anayasamıza sahip çıkıyoruz ve diyoruz ki;
Türk halkı kendi gençlerini, okullarını ve öğretmenlerini emperyalist piyasa canavarına terk etmeyecektir.
Meslek öğrenmeyi paralı kurs haline getiren 5544 Sayılı Yasa Anayasamıza aykırıdır, derhal kaldırılmalıdır!
Meslek Liselerinin kapısına asılan AB bayraklı “satılıktır” tabelaları derhal indirilmelidir.
Meslek Liselerine parçalı program getiren, bütünü öğretmeyen, sertifikalı kurslara geçişi hazırlayan modül sistem derhal durdurulmalı, önceki programa dönülmelidir!
Not: Sırada Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri vardır.
Mahiye Morgül /Eğitimci Yazar / mahiye@gmail.com
2.1.2011
Basından:
http://www.sendikal.net/sendikalarin-basin-aciklamalari/endustri-meslek-liseleri-ogretmen-ve-ogrencileriyle-ozel-sektore-devrediliyor/
Endüstri Meslek Liseleri Öğretmen Ve Öğrencileriyle Özel Sektöre Devrediliyor!
Adana Teknik ve Endüstiri Meslek Lisesi ve Şehit İdari Ataşe Bora Süelkan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde toplanan Eğitim Sen Üyeleri ve Genel Merkez MYK Üyesi Kadın Sekreter Gülçin İSBERT ve Basın Yayın Sekreteri Serpil Açıl ÖZER’in katıldığı basın açıklamasını Şube Başkanı Güven BOĞA yapmıştır.
Endüstri Meslek Liseleri Öğretmen Ve Öğrencileriyle Özel Sektöre Devrediliyor!
Meslek liselerinde gerçekleştirilmek istenen dönüşüm, AKP’nin eğitim politikalarının piyasacı yanını göstermesi açısından ciddi öneme sahiptir. Bu kapsamda, Birol Aydemir’in basında yer alan açıklamalarında endüstri meslek ve teknik liselerini özel sektöre devredeceklerini açıklaması eğitimin ticarileştirilmesinin boyutlarını açıkça ifade etmektedir. Her ne kadar süreç “kurs” görüntüsü altında başlatılıyorsa da asıl amaç, endüstri ve teknik meslek liselerinin devlet tarafından yeniden yapılandırılarak özel sektöre devridir. Eğitimin ticarileştirilmesi yönünde atılan bu adımların arkasından, okulların satışının geleceğini görememek mümkün değildir.
Birol Aydemir Kimdir?
Milli Eğitim Bakanı gibi demeç vermesi yanıltıcı olsa da Aydemir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmaktadır.