Son Dakika Haberler

Sevgili Sağlıkçılar, Hukukçular…Mahiye MORGÜL

Sevgili Sağlıkçılar, Hukukçular…Mahiye MORGÜL
Okunma : 90 views Yorum Yap

piyasa canavarının kucağına atılıyoruz. Bizden hizmet alacak
olan halkımız da bizimle birlikte, hep beraber küresel çetenin kölesi olmaya doğru hızla itiliyoruz.
Küresel efendiler en demokratik(!) biçimde, bizim seçtiklerimizle bizi köleleştirmenin anlaşmalarını yaptılar. O anlaşmaların uygulamaya konulması için şimdi yine en demokratik(!) biçimde, Kanun Hükmünde Kararnameler çıkartılmakta, sağlık, hukuk, eğitim dahil bütün meslekler parçalanıp kuşa çevrilerek piyasaya atılmaktadır.
Küresel çetenin elinde şu iki kölelik belgesi ve bir de yasası vardır:
*1995’de Dünya Ticaret Örgütüne verilen söz; adı GATS Sözleşmesidir,
hizmetlerin piyasaya devredileceğini taahhüt eder.
*2003 de AB ile yapılmış olan “uyum” protokolü, adı BASEL 3
Protokolüdür, yabancı şirketlerin kendi elemanlarıyla birlikte
gelmesidir. “Hizmetlerin serbest dolaşımı” derler.
*Küresel çeteye verilmiş taahhütleri yerine getirmek için 2006 yılında
kapalı oturumda 5544 sayılı bir kanun geçirildi, adı Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunudur.
MYK’nın işlevi, emperyalist merkezlerin istediği şekilde kamu
hizmetlerini parçalayıp piyasaya vermektir. Burada sertifikalı
kursları hazırlama işini bilen on yabancı uzman çalışır. İş-Kur ve SGK
ile birlikte, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde,
Kavaklıdere’deki binalarında çalışırlar. Kurum yasasında, 4-h
maddesinde dışarıdan her türlü hizmetin satın alınacağı, yani öğretmen
doktor hemşire laborant mühendis vb. hizmetlerinin dışarıdan
getirileceğine dair hüküm vardır. Bize işsizlik yabancıya ise iş vaad
eden bu yasa, bu nedenle Haçlı yasasıdır.
MYK, bütün alanlarda Yaşam Boyu Öğrenme adı altında yeni bir
sertifikalı öğrenme modeli getirmektedir. Bütün mesleklerin
müfredatları parçalanarak içinden yeni sözde meslekler, çıraklık
kursları açılmakta, artık bütünü bilen insan kalmayacak kadar alanlar
atomize parçalanmaktadır. Bütünü bilen usta öğreticiler ise alanın
dışına kaçırtılmaktadır. Tıp fakültelerinde karşımıza çıkan kaotik
durum budur. Kaynağı ise Mesleki Yeterlilik Kurumu yasası ve bu
kölelik yasasıyla kurulmuş olan MYK’dır.
5544 sayılı kölelik yasasını kaldırmak ve bu yasayla kurulan haçlı
karargâhı MYK’yı acilen kapatmak şarttır. Bunun için o yasayı kapalı
oturumda geçiren bütün partilere baskı yapmak, kurdukları haçlı
karargâhını ortadan kaldırtmak şarttır. Bize destek vermeye gelmek
yerine, Kavaklıdere’de MYK önünde milletvekili çadırı kursunlar, biz
onlara destek vermeye gidelim. Aksi halde ne meydanlarda yapacağımız
mitingler, ne de hastanelerde, okullarda, barolarda veya fakültelerde
yapacağımız boykot ya da grevler MYK’dakileri etkilemeyecektir. Onlar
Atatürk Bulvarına bakan 7.kattaki odalarından bize bakıp gülüyorlardır
şimdi.
Hemşirelik mesleği için, nasıl parçalanacağına ABD’den örnek
vereceğim, çünkü gelecek olan hemşire dedikleri de böyle olacak; üç
aylık kurslardan ilaç içirme hemşiresi, pansuman hemşiresi, masaj
hemşiresi, iğneci hemşire… Aynı süreçte Ebe Hemşire mesleği ortadan
kaldırılıyor. Doktorlukta da olacaklar budur, üç ayda sertifikalı
“işitme ölçümü doktoru” odyolojist geliyor. Mühendislikte örnek; üç
ayda “Uluslararası Kaynak Mühendisliği(!) Kursu”…
Hukukta örnek; üç ayda kadılık, yeni adıyla “arabulucu hukukçu”
mesleği geliyor. Sadece medeni hukuk parçalanmıyor, şeriat hukuku
için, denkliği A.Gül tarafından onaylanmış Kahire üniversitelerine
bağlı şeriat hukuku sertifika kursları var. İki başlı hukuk kapıdadır.
MYK bu sertifikaların karargâhıdır.
Daha hazini, sertifika veren kurslardan odalar ve barolar
nemalandırılacağı için bu meslek örgütleri MYK’ya sessiz kalarak onay
vermektedirler. Ne kaa sertifika o kaa para…
İnsanımız ise bu parçalı hizmetlerin her birini alırken ayrı ayrı para
ödeyeceği için, bu işten asıl piyasa kazanacak; paran kadar sağlık,
paran kadar adalet, paran kadar eğitim…
Lütfen herkes MYK’yı ve 5544 sayılı yasayı nasıl kaldırabiliriz, bunu
iki kere düşünsün.
Mahiye Morgül (Eğitimci Yazar, mahiye@gmail.com )
21.12.2011