Son Dakika Haberler

Talim ve Terbiye Kurulu Lağvedildi

Talim ve Terbiye Kurulu Lağvedildi
Okunma : 99 views Yorum Yap

mmorEy ahali!

Talim ve Terbiye Kurulu kapatıldı, “eğitimde birlik ilkesi” artık yok!

MEB bir enkaz oldu, çocuklarımız altında eziliyor, kamucu eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkalım!

3 Mart 1924 tarihli Eğitimde Birlik (Tevhidi Tedrisat) Yasası 90.yılında 1Mart 2014 günü AKP oylarıyla kaldırıldı.

1Mart’ta Meclis genel kurulunda maddeleri görüşülen yeni düzenlemeye göre Eğitimde Birliği sağlayan Talim ve Terbiye Kurulu kaldırıldı, görevi Yeğitek’e devredildi. Yeğitek ise MEB’na değil Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, sahte Balyoz CD’leri düzenlemekle meşhur olan Tübitak bünyesinde bir kuruluştur. Bilimdışı ders kitaplarına son şeklini veren dijital merkez (eba.gov.tr) buradadır.

Veliler tarafından ders kitaplarına açılmış olan bütün davalar bu yasayla birlikte düşer. Çünkü dava edilen merci ortadan kalkıyor. Veliler muhatapsız bırakılıyor.

Ders kitaplarından şikayet eden öğretmenlerin de artık muhatabı yoktur.

AKP hükümeti giderayak önümüze kocaman bir eğitim enkazı ve kitap çöplüğü bıraktı. Bu noktaya getirene kadar ona koltuk olanlar da onun kadar sorumludur.

2006’da 5544 sayılı yasayla (kapalı oturumda geçirilmişti) kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu bu yasayla SINAV ve DEĞERLENDİRME PİYASASI kuracak, bundan sonra MEB’in seviye belirleme sınavları piyasa şirketleri eliyle yapılacak.

Yasanın maddelerini dikkatle okuduğunuzda bunları göreceksiniz:

http://www.memurlar.net/common/news/documents/458527/ss562.pdf

Sayfa 5:

– Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü kurularak halen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından görülen sınav hizmetlerinin ihtisaslaştırılması,

– Talim ve Terbiye Kurulunun Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı olarak düzenlenmesi ve böylece Kurulun eğitim politikaları konusundaki karar alma yetkilerinin ilgili hizmet birimlerine devri,

– 1416 sayılı Kanunla lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilecek öğrencilerin seçiminin yazılı ve/veya sözlü sınavla yapılması,

– Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü kadrolarında bulunanların görevlerinin bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermesi;

…….

Anımsayalım; Hüseyin Çelik 2007’de “MEB’nı lağvediyoruz” demişti. Gün gün, on yılda bizi dal dal budadılar, son olarak bu yasayla kökümüzü kazıyorlar.

Eylül’de Eğitim Fakülteleri kapanıyor. Talim Terbiye’nin kapanmasının arkası o şekilde gelecek. Taslağını AKP’nin önceki Talim Terbiye başı olan Ziya Selçuk ekibi hazırladı. YÖK’ün eski başlarından Erdoğan Teziç de onlara yolu açtı.

Talim terbiyenin son 10 yıldan beri çocuklarımıza verdiği kitapları gördünüz. Elinize alın götürün Talim Terbiye’nin Beşevler binasına, kapısına atın, yakın ısının, başka işe yaramaz onlar. Bitişiğinde yeni merkezleri Yegitek var, “faTih” projesinin merkezi orasıdır, verdikleri tablet bilgisayarların içindeki tuzakları protesto edelim, tabletlerini başlarına çalalım.

Ey ahali!

Talim ve Terbiye Kurulu kapatıldı, “eğitimde birlik ilkesi” artık yok!

MEB bir enkaz oldu, çocuklarımız altında eziliyor, çocuklarımıza artık sahip çıkalım!

3 Mart 2014

Mahiye Morgül /Ankara